ISSUES | Vol. 19 | No. 1

ISSUES | Vol. 19 | No. 1

ISSUES | Vol. 19 – 2012 | No. 1 | pp. 1-88
ISSN 1899-1998 / e-ISSN: 2082-8799
POLISH JOURNAL OF SPORT AND TOURISM SPORT I TURYSTYKA
 • Vol.19 (2012) No. 1, pp. 1-88
On-line version of the quarterly is primary.
Wersja on-line jest wersją pierwotną kwartalnika.

Printed in 210 copies
Nakład: 210 egz.

 

Contents / Spis treści

Review paper / Praca przeglądowa

 • Dariusz Czaprowski, Ryszard Biernat, Agnieszka Kędra
  Squat-rules of performing and most common mistakes
  Przysiad – zasady wykonania oraz najczęstsze błędy
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….3-12

 

Original research papers / Oryginalne prace twórcze

 • Nicola Lovecchio, Francesco Casolo, Piętro Luigi Invernizzi, Luca Eid
  Strength in young Italian students: results from Eurofit test and comparison among European data
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….13-15
 • Monika Guszkowska, Paweł Rudnicki
  Mood changes in physically active men in situations of imagined discontinuation of physical exercises as an indication of the risk of addiction to physical exercises for the Polish national handball female team
  Zmiany nastroju aktywnych fizycznie mężczyzn w sytuacji wyobrażonego zaprzestania ćwiczeń fizycznych jako wskaźniki ryzyka uzależnienia od ćwiczeń fizycznych
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….16-25
 • Kazimierz Kochanowicz, Mariusz Klimczyk
  Special fitness level and sports achievements of 15-16-year-old pole vaulters
  Poziom sprawności specjalnej a osiągnięcia sportowe 15-16-letnich skoczków o tyczce
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….26-35
 • Grzegorz Bielec
  Variants of development of sports career of 11-year-old female swimmers
  Warianty rozwoju kariery sportowej 11-letnich pływaczek
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….36-45
 • Katarzyna Rutkowska, Dariusz Gierczuk
  Emotional intelligence and the sense of efficiency of coaching and instructing in wrestling
  Inteligencja emocjonalna a poczucie skuteczności kadry trenerskiej i instruktorskiej w zapasach
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….46-57
 • Małgorzata Skiert, Krystyna Buchta
  Own business enterprise in the professional plans of tourism and recreation students
  Własny biznes w planach zawodowych studentów kierunku turystyka i rekreacja
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….58-67
 • Anna Brojek, Anna Bochenek
  Sport-tourism interests in the light of all the interests of physical education students in the selected academies in Poland
  Zainteresowania sportowo-turystyczne w strukturze zainteresowań studentów wychowania fizycznego wybranych uczelni w Polsce
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….68-76

 

Current news / Wiadomości bieżące

 • Katarzyna Daniluk
  The review of a book by Maria Rotkiewicz – The Light of Olympia
  Recenzja książki Marii Rotkiewicz – Światło Olimpii
  [ Download ]
  …………………………………………………………………………………………………………….77-80
 • Zofia Cicirko
  In memoriam dr. Tadeusza Zaradkiewicza – nauczyciela akademickiego, zasłużonego pedagoga i Prodziekana d/s Nauki w Zamiejscowym Wydziale Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej
  [ Download ]
  …………………………………………………………………………………………………………….81-82

 

Guidelines for contributors / Instrukcje dla Autorów

 • [ Download ]
  …………………………………………………………………………………………………………….83-86

 

Subscription information / Informacje o prenumeracie

 • [ Download ]
  …………………………………………………………………………………………………………….87-88