ISSUES | Vol. 19 | No. 4

ISSUES | Vol. 19 | No. 4

ISSUES | Vol. 19 – 2012 | No. 4 | pp. 228-298
ISSN 1899-1998 / e-ISSN: 2082-8799
POLISH JOURNAL OF SPORT AND TOURISM SPORT I TURYSTYKA
 • Vol.19 (2012) No. 4, pp. 228-298
On-line version of the quarterly is primary.
Wersja on-line jest wersją pierwotną kwartalnika.

Printed in 210 copies
Nakład: 210 egz.

 

Contents / Spis treści

Contents / Spis treści

Original research papers / Oryginalne prace twórcze

 • Dariusz Gierczuk, Zbigniew Bujak, Jan Rowiński, Aleksey Dmitriyev
  Selected coordination motor abilities in elite wrestlers and taekwon-do competitors
  Wybrane koordynacyjne zdolnooeci motoryczne wysoko kwalifikowanych zawodników zapasów i taekwon-do
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….230-239
 • Tatiana Poliszczuk, Daria Broda, Dmytro Poliszczuk
  Changes in somatic parameters and dynamic balance in female rhythmic gymnasts over a space of two years
  Zmiany parametrów somatycznych oraz równowagi dynamicznej gimnastyczek artystycznych na przestrzeni dwóch lat
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….240-252
 • Ilya Y. Krivetskiy, Grigoriy I. Popov
  Innovative modeling method in technical training of high jumpers
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….253-255
 • Teresa Brzezińska-Wójcik, Monika Baranowska
  The state of development of equestrian tourism in the Lublin Region in the context of environmental conditions
  Stan turystyki konnej w województwie lubelskim w kontekoecie uwarunkowań przyrodniczych
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….256-270
 • Katarzyna Rutkowska, Jarosław Klimczak
  The locus of control and the sense of personal competence in young athletes practicing martial arts
  Poczucie kontroli a poczucie kompetencji osobistej młodzieży uprawiającej sporty walki
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….271-280
 • Ingrida Smuka
  Teacher role model and students’ physical activity
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….281-286

 

Guidelines for contributors / Instrukcje dla Autorów

 • [ Download ]
  …………………………………………………………………………………………………………….287-290

 

Subscription information / Informacje o prenumeracie

 • [ Download ]
  …………………………………………………………………………………………………………….291-292

 

Author Index: volume 19 / Wykaz Autorów: tom 19

 • [ Download ]
  …………………………………………………………………………………………………………….293

 

Reviewer Index: volume 19 / Wykaz Recenzentów: tom 19

 • [ Download ]
  …………………………………………………………………………………………………………….294

 

Table of contents: volume 19 / Zestawienie zawartooeci: tom 19

 • [ Download ]
  …………………………………………………………………………………………………………….295-298