ISSUES | Vol. 20 | No. 4

ISSUES | Vol. 20 | No. 4

ISSUES | Vol. 20 – 2013 | No. 4 | pp. 243-318
ISSN 1899-1998 / e-ISSN: 2082-8799
POLISH JOURNAL OF SPORT AND TOURISM SPORT I TURYSTYKA
 • Vol.20 (2013) No. 4, pp. 243-318
On-line version of the quarterly is primary.
Wersja on-line jest wersją pierwotną kwartalnika.

Printed in 210 copies
Nakład: 210 egz.

 

Contents / Spis treści

Original research papers / Oryginalne prace twórcze

 • Michał Wychowański, Ryszard Biernat, Agnieszka Witke
  Assessment of healthy students’ locomotion in a wheelchair
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….243-248
 • Janusz Jaworski, Eligiusz Madejski, Grażyna Kosiba, Sylwia Wiatr
  Estimation of simple and complex response time development using regression analysis
  Estymacja rozwoju czasu reakcji prostej i złożonej z wykorzystaniem analizy regresji
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….249-258
 • Grzegorz Bednarczuk, Izabela Rutkowska, Waldemar Skowroński
  The influence of training loads on the sports results of athletes with visual impairments in the 800 and 1500 m races
  Wpływ obciążeń treningowych na osiągane wyniki sportowe zawodników z uszkodzeniem narządu wzroku w biegach na 800 i 1500m
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….259-268
 • Dorota Trzcińska, Dorota Świderska, Piotr Tabor, Elżbieta Olszewska
  Environmental diversity in somatic development and physical fitness of six-year-old children
  Zróżnicowanie środowiskowe w rozwoju somatycznym i sprawności fizycznej sześcioletnich dzieci
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….269-278
 • Agnieszka Wasiluk, Jerzy Saczuk, Jan Czeczelewski, Barbara Długołęcka, Ewa Czeczelewska
  Morphological characteristics of female students of physical education compared to students of other subjects at the Faculty of Physical Education and Sport in Biała Podlaska
  Charakterystyka morfologiczna studentek wychowania fizycznego na tle innych kierunków studiów z WWFiS w Białej Podlaskiej
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….279-287
 • Ernest Szum, Ryszard Cieśliński
  Traditional games and fun of the Roma community inhabiting Eastern Poland. An anthropological-ethnomethodological perspective
  Tradycyjne gry i zabawy ludności romskiej zamieszkującej we wschodniej Polsce. Perspektywa antropologiczno-etnometodologiczna
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….288-299

 

Current news / Wiadomości bieżące

 • Anna Bodasińska, Grzegorz Godlewski, Krzysztof Piech, Jarosław Sołtan
  Outdoor Sports and Recreation Education Summer School 2013 „Traditional games, tendencies and new ideas in outdoor activities”
  IV Edycja Międzynarodowej Szkoły Letniej 2013 „Tradycyjne gry, tendencje i nowatorskie pomysły na aktywność na świeżym powietrzu”
  [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….300-303
 • Zofia Cicirko
  Pro memoria prof. dr hab. Zofii Żukowskiej – wybitnej uczonej, współtwórczyni polskiej szkoły pedagogiki kultury fizycznej, wychowawcy wielu pokoleń kadr naukowych i dydaktycznych, zasłużonego nauczyciela akademickiego i działacza sportowego
  [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….304-306

 

Guidelines for contributors / Instrukcje dla Autorów

 • [ Download ]
  …………………………………………………………………………………………………………….307-310

 

Subscription information / Informacje o prenumeracie

 • [ Download ]
  …………………………………………………………………………………………………………….311-312

 

Author Index: volume 20 / Wykaz Autorów: tom 20

 • [ Download ]
  …………………………………………………………………………………………………………….313

 

Reviewer Index: volume 20 / Wykaz recenzentów: tom 20

 • [ Download ]
  …………………………………………………………………………………………………………….314

 

Table of contents: volume 20 / Zestawienie zawartooeci: tom 20

 • [ Download ]
  …………………………………………………………………………………………………………….315-318