ISSUES | Vol. 24 | No. 1

ISSUES | Vol. 24 | No. 1

ISSUES | Vol. 24 – 2017 | No. 1 | pp. 1-61
ISSN 1899-1998 / e-ISSN: 2082-8799
POLISH JOURNAL OF SPORT AND TOURISM SPORT I TURYSTYKA
 • Vol.24 (2017) No. 1, pp. 1-61
On-line version of the quarterly is primary.
Wersja on-line jest wersją pierwotną kwartalnika.

Printed in 210 copies
Nakład: 210 egz.

 

Contents / Spis treści

Original research papers / Oryginalne prace twórcze

 • Ryszard Maroński
  Aeronautical inspirations in biomechanics
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….5 – 9
 • Grzegorz Bednarczuk, Ida Wiszomirska, Jolanta Marszałek, Izabela Rutkowska, Waldemar Skowroński
  Static balance of visually impaired athletes in open and closed skill sports
  Poziom równowagi statycznej osób z dysfunkcją narządu wzroku uprawiających dyscypliny sportu oparte na nawykach otwartych i zamkniętych
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….10 – 20
 • Grzegorz Prokopowicz, Bartosz Molik, Katarzyna Prokopowicz, Anna Ogonowska-Słodownik, Judit Lencse-Mucha, Natalia Morgulec-Adamowicz, Andrzej Kosmol, Krzysztof Perkowski, Tomasz Chamera, Tomasz Grzywacz
  Anaerobic capacity of sailors with disabilities
  Wydolność beztlenowa osób z niepełnosprawnością trenujących żeglarstwo
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….21 – 29
 • Michał Król, Marek Konefał, Paweł Chmura, Marcin Andrzejewski, Tomasz Zając, Jan Chmura
  Pass completion rate and match outcome at the World Cup in Brazil in 2014
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….30 – 34
 • Ewa Niedzielska, Monika Guszkowska, Ewa Kozdroń, Anna Leś, Bartłomiej Krynicki, Joanna Piotrowska
  Quality of life and its correlates in students of a University of the Third
  Jakość życia słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku i jego korelaty
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….35 – 48
 • Paulina Guszkiewicz, Karolina Nessel
  Chinese tourists in Cracow, Poland: Their profile, expectations, and perceptions
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….49 – 55

 

Guidelines for contributors / Instrukcje dla Autorów

 • [ Download ]
  …………………………………………………………………………………………………………….56 – 59

 

Subscription information / Informacje o prenumeracie

 • [ Download ]
  …………………………………………………………………………………………………………….60 – 61