ISSUES | Vol. 24 | No. 2

ISSUES | Vol. 24 | No. 2

ISSUES | Vol. 24 – 2017 | No. 2 | pp. 62-136
ISSN 1899-1998 / e-ISSN: 2082-8799
POLISH JOURNAL OF SPORT AND TOURISM SPORT I TURYSTYKA
 • Vol.24 (2017) No. 2, pp. 62-136
On-line version of the quarterly is primary.
Wersja on-line jest wersją pierwotną kwartalnika.

Printed in 210 copies
Nakład: 210 egz.

 

Contents / Spis treści

Review paper / Praca przeglądowa

 • Małgorzata Grabara
  Hatha Yoga as a form of physical activity in the context of lifestyle diseases prevention
  Hatha Joga jako forma aktywności fizycznej w profilaktyce wybranych chorób cywilizacyjnych
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….65 – 78

 

Original research papers / Oryginalne prace twórcze

 • Henryk Król, Bartłomiej Garbaciak
  The movement features which describe the flat bench press
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….79 – 85
 • Jarosław Omorczyk, Leszek Nosiadek, Robert Staszkiewicz, Przemysław Bujas, Ewa Puszczałowska-Lizis
  Comparison of back handspring technique performed by advanced artistic gymnasts – a case study
  Porównanie techniki przerzutów w tył wykonywanych przez zaawansowanych zawodników gimnastyki sportowej – studium przypadku
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….86 – 96
 • Michał Staniszewski, Przemysław Zybko, Ida Wiszomirska
  Evaluation of changes in the parameters of body stability in the participants of a nine-day snowboarding course
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….97 – 101
 • Andrzej Tomczak, Paweł Różański, Ewa Jówko
  Selected coordination motor abilities of students of the University of Physical Education during survival training
  Wybrane koordynacyjne zdolności motoryczne studentów Akademii Wychowania Fizycznego podczas szkolenia survivalowego
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….102 – 109
 • Piotr Lesiakowski, Wojciech Lubiński, Teresa Zwierko
  Analysis of the relationship between training experience and visual sensory functions in athletes from different sports
  Analiza związku między stażem sportowym a przebiegiem wzrokowych funkcji sensorycznych u zawodników różnych dyscyplin sportu
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….110 – 120
 • Krzysztof Kaganek, Tadeusz Ambroży, Dariusz Mucha, Adam Jurczak, Agata Bornikowska, Andrzej Ostrowski, Renata Janiszewska, Teresa Mucha
  Participation barriers in tourism of disabled
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….121 – 129

 

Guidelines for contributors / Instrukcje dla Autorów

 • [ Download ]
  …………………………………………………………………………………………………………….130 – 133

 

Subscription information / Informacje o prenumeracie

 • [ Download ]
  …………………………………………………………………………………………………………….134 – 135