ISSUES | Vol. 24 | No. 3

ISSUES | Vol. 24 | No. 3

ISSUES | Vol. 24 – 2017 | No. 3 | pp. 137-209
ISSN 1899-1998 / e-ISSN: 2082-8799
POLISH JOURNAL OF SPORT AND TOURISM SPORT I TURYSTYKA
 • Vol.24 (2017) No. 3, pp. 137-209
On-line version of the quarterly is primary.
Wersja on-line jest wersją pierwotną kwartalnika.

Printed in 210 copies
Nakład: 210 egz.

 

Contents / Spis treści

Original research papers / Oryginalne prace twórcze

 • Henryk Król, Małgorzata Klyszcz-Morciniec
  Kinetic and kinematic characteristics as the base for evaluating the takeoff in backward acrobatic jumps
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….139 – 144
 • Dariusz Boguszewski, Małgorzata Buda, Jakub Grzegorz Adamczyk, Dariusz Białoszewski
  Relationship between functional limitations of the locomotor system and performance in judo
  Zależności między stopniem ograniczeń funkcjonalnych narządu ruchu a poziomem sportowym zawodników judo
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….145 – 154
 • Osman Karagul, Gulbin Rudarli Nalcakan, Yeliz Dogru, Murat Tas
  Effects of circadian rhythm on balance performance
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….155 – 161
 • Paweł Słomiński, Aleksandra Nowacka
  Swimming – the structure and volume of training loads in the four-year cycle training of Olympic athlete of the highest qualification
  Pływanie – struktura i wielkość obciążeń treningowych w czteroletnim cyklu szkolenia olimpijskiego zawodniczki najwyższej kwalifikacji
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….162 – 177
 • Katarzyna Kotarska, Maria Alicja Nowak
  Health self-assessment in presently and previously physically active people aged 45-89 years
  Samoocena zdrowia osób w wieku 45-89 lat aktywnych fizycznie obecnie i w przeszłości
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….178 – 191
 • Karolina H. Przednowek, Dorota Kopeć, Anna Walaszczyk-Iskra
  Analysis of the relationship between training experience and visual sensory functions in athletes from different sports
  Physique and body composition of girls practising contemporary dance
  Charakterystyka budowy i składu ciała dziewcząt uprawiających taniec współczesny
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….192 – 203

 

Guidelines for contributors / Instrukcje dla Autorów

 • [ Download ]
  …………………………………………………………………………………………………………….204 – 207

 

Subscription information / Informacje o prenumeracie

 • [ Download ]
  …………………………………………………………………………………………………………….208 – 209