ISSUES | Vol. 24 | No. 4

ISSUES | Vol. 24 | No. 4

ISSUES | Vol. 24 – 2017 | No. 4 | pp. 211-270
ISSN 1899-1998 / e-ISSN: 2082-8799
POLISH JOURNAL OF SPORT AND TOURISM SPORT I TURYSTYKA
 • Vol.24 (2017) No. 4, pp. 210-270
On-line version of the quarterly is primary.
Wersja on-line jest wersją pierwotną kwartalnika.

Printed in 210 copies
Nakład: 210 egz.

 

Contents / Spis treści

Review paper / Praca przeglądowa

 • Pia Lundquist Wanneberg
  Sport, disability and women. A study of organised Swedish disability sport in 1969-2012
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….213 – 220

 

Original research papers / Oryginalne prace twórcze

 • Adam Czaplicki, Marcin Śliwa, Paulina Szyszka, Jerzy Sadowski
  Biomechanical assessment of strength and jumping ability in male volleyball players during the annual training macrocycle
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….221 – 227
 • Robert Staszkiewicz, Michał Kawulak, Leszek Nosiadek, Jarosław Omorczyk, Andrzej Nosiadek
  Effect of changes in cycle ergometer settings on bioelectrical activity in selected muscles of the lower limbs
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….228 – 234
 • Andrzej Klusiewicz, Łukasz Zubik, Barbara Długołęcka, Małgorzata Charmas, Jerzy Broniec, Benedykt H. Opaszowski, Michał Starczewski, Maria Ładyga
  Effects of endurance training on functional status of the respiratory muscles in healthy men
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….235 – 241
 • Kamil Michalik, Marek Zatoń, Paulina Hebisz, Rafał Hebisz
  Heart rate and oxygen uptake recovery and the level of aerobic capacity in mountain bikers
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….242 – 246
 • Paweł Kalinowski, Urszula Bojakowska, Marta Kowalska
  Effect of breast cancer on physical activity in women
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….247- 251
 • Zoran Milinković, Slobodan Simović, Adriana Ljubojević, Jelena Jovanović, Kristina Pantelić Babić
  Strategic analysis of the external and internal environment of sport tourism at the “Banja Vrućica” spa
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….252 – 258

 

Guidelines for contributors / Instrukcje dla Autorów
 • [ Download ]
  …………………………………………………………………………………………………………….259 – 262

 

Subscription information / Informacje o prenumeracie

 • [ Download ]
  …………………………………………………………………………………………………………….263 – 264

 

Author Index: volume 24 / Wykaz Autorów: tom 24

 • [ Download ]
  …………………………………………………………………………………………………………….265

 

Reviewer Index: volume 24 / Wykaz Recenzentów: tom 24

 • [ Download ]
  …………………………………………………………………………………………………………….266

 

Table of contents: volume 24 / Zestawienie Zawartości: tom 24

 • [ Download ]
  …………………………………………………………………………………………………………….267-270