Scope

Scope

The Polish Journal of Sport and Tourism publishes manuscripts in Polish and English encompassing various fields of medical and natural sciences linked with sport, physical education, sports medicine as well as tourism and physical recreation. The journal publishes the following types of papers:

 • original research papers (maximum 12 standard pages of typescript, including tables, figures, references and abstract),
 • review papers commissioned by the Editor (maximum 20 standard pages of type script, including documentation),
 • short communications (maximum 3 standard pages of typescript plus one table or figure and up to 5 references),
 • letters to the Editor delivering an opinion to published manuscrips or a comment connected with jurnal’s issues (maximum 2 standard pages of typescript),
 • current news (information on conferences, abstracts of Ph.D. theses and Post-Doc. theses, book reviews, biographical notes),
 • advertisements that may be covered on separate pages of the quarterly (prices are subject to individual negotiations).

 

Zakres

W Polish Journal of Sport and Tourism (Sport i Turystyka) publikowane są prace w języku polskim i angielskim z dziedziny nauk medycznych i przyrodniczych związane ze sportem, wychowaniem fizycznym, medycyną sportową, jak również turystyką i rekreacją. W czasopiśmie publikowane są następujące rodzaje prac:

 • oryginalne prace badawcze (nie więcej niż 12 stron znormalizowanego wydruku komputerowego włączając tabele, ryciny, piśmiennictwo i streszczenie),
 • prace przeglądowe zamawiane tylko przez Redakcję (nie więcej niż 20 stron wydruku komputerowego wraz z dokumentacją),
 • krótkie doniesienia naukowe (nie więcej niż 3 strony wydruku komputerowego plus jedna tabela lub rycina i do 5 pozycji piśmiennictwa),
 • listy do Redakcji zawierające opinie na temat opublikowanych wcześniej prac lub komentarz związany z problematyką poruszaną w czasopiśmie (do 2 stron wydruku komputerowego),
 • wiadomości bieżące (informacje o konferencjach, streszczenia prac doktorskich i habilitacyjnych, recenzje książek, notki biograficzne),
 • reklamy, które mogą być umieszczone na oddzielnych stronach czasopisma; ceny reklam będą negocjowane indywidualnie.