Subscription

Subscription

Subscription information

Polish Journal of Sport and Tourism (ISSN 1899-1998) is published quarterly since 2008
Subscription rates for volume for Institutions and Individuals are:
48 EURO (four Issues per year), 12 EURO for one Issue

Currently we have on sale Volume 15, 16, 17, 18, 19, 20 (4 Issues), 21 (1 Issue)

Order form – of Polish Journal of Sport and Tourism

Volume:
Year:
Number of Issues:
Institution:
– name
– address
– VAT number

Please send the order to:
Polish Journal of Sport and Tourism
Sekcja Nauki WWFiZ in Biała Podlaska
Akademicka 2, 21-500 Biała Podlaska, Poland
tel.: +48 833428787
fax: +48 833428800
e-mail: pjst@awf.edu.pl

Method of payment:
Please send payments to the account of
Bank PEKAO S.A., I Branch in Biała Podlaska, Poland
NRB: PL 63 1240 2177 1111 0000 3570 3633
SWIFT: PKOPPLPW
postscript: subscription Pol J Sport Tourism

 

Informacje o prenumeracie

Polish Journal of Sport and Tourism (ISSN 1899-1998) jest kwartalnikiem wydawanym od 2008 roku
Roczna prenumerata tomu dla instytucji i indywidualnych odbiorców wynosi:
120 PLN (4 zeszyty w roku), 1 zeszyt/30 PLN

Aktualnie posiadamy w sprzedaży Tom 15, 16, 17, 18, 19, 20 (4 zeszyty), 21 (1 zeszyt)

Forma zamówienia prenumeraty – Polish Journal of Sport and Tourism

Numer tomu:
Rok:
Ilość egzemplarzy:
Instytucja zamawiająca:
– nazwa
– adres
– Nr NIP

Zamówienie należy przesłać na adres:
Polish Journal of Sport and Tourism
Sekcja Nauki WWFiZ Biała Podlaska
ul. Akademicka 2, 21-500 Biała Podlaska, Polska
tel.: +48 833428787
fax: +48 833428800
e-mail: pjst@awf.edu.pl

Sposób płatności:
Proszę przekazać opłatę na konto
Bank PEKAO S.A., I Oddział w Białej Podlaskiej
NRB: PL 63 1240 2177 1111 0000 3570 3633
SWIFT: PKOPPLPW
dopisek: prenumerata Pol J Sport Tourism