Kurs Instruktora Pilates

Kurs Instruktora Pilates

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Wydział Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej

organizuje

Kurs Instruktora Pilates

 

Cel kursu: zapoznanie z teoretycznymi, metodycznymi i organizacyjnymi zasadami prowadzenia zajęć pilates. Przygotowanie do pracy z osobami, które chcą zapobiegać urazom kręgosłupa, wzmocnić tonus mięśniowy, zwiększyć elastyczność ciała i poprawić ogólną kondycję. Przedstawienie zdrowotnych, estetycznych i funkcjonalnych walorów ćwiczeń psychofizycznych jako dziedziny życia.

Program kursu:

Moduł teoretyczny

Rys historyczny pilates. Charakterystyka form body&mind. Pozycje wyjściowe do ćwiczeń kształtujących. Główne osie i płaszczyzny ruchów. Specyfika pozycji wyjściowych i oddechu w ćwiczeniach pilates. Mięśnie głębokie stabilizujące kręgosłup. Metodyka nauczania napięcia mięśni środka. Struktura i elementy zasad pilates. Metodyka nauczania ćwiczeń podstawowych i zaawansowanych. Budowa i planowanie lekcji pilates. Stopniowanie złożoności i trudności ćwiczeń pilates.

Moduł praktyczny

Pozycje wyjściowe do ćwiczeń kształtujących. Główne osie i płaszczyzny ruchów. Ćwiczenia na mięśnie głębokie stabilizujące ciało. Specyfika pozycji wyjściowych w ćwiczeniach pilates. Ćwiczenia oddechowe; oddech torem boczno-żebrowym i przeponowo-brzusznym. Technika wykonania i metodyka nauczania napięcia „mięśni środka”. Technika wykonania i metodyka nauczania poszczególnych ćwiczeń pilates. Stopniowanie złożoności i trudności ćwiczeń pilates. Przykładowe lekcje pilates. Ćwiczenia pilates z taśmami, easy Ball, body ball i bosu.

Czas trwania: część ogólna kursu – 30 godzin, część specjalistyczna – 60 godzin. Zajęcia realizowane są w systemie weekendowym (sobota, niedziela) w trakcie trwania semestru letniego.

Termin realizacji kursu: kwiecień – maj 2022 r.

I zjazd 2 i 3 kwietnia w godz. 9.00-17.30
II zjazd 9 i 10 kwietnia w godz. 9.00-17.30
III zjazd 23 i 24 kwietnia w godz. 9.00-17.30
IV zjazd 7 i 8 maja w godz. 9.00-17.30
V zjazd 14 i 15 maja w godz. 9.00-17.30
VI zjazd 21 maja w godz. 9.00 – 17.00

Zapisy: nabór ciągły

Wykładowcy: mgr Aleksandra Dębowska, dr Agnieszka Dmitruk

Liczba miejsc wymagana do rozpoczęcia kursu: 14

Opłata za kurs: 1000 – 1200 zł (opłata uzależniona od liczby kandydatów na kurs)

Uprawnienia: certyfikat AWF Warszawa Filia w Białej Podlaskiej oraz legitymacja instruktorska

Procedura zgłoszenia:

· wysłać zgłoszenie (imię, nazwisko, nr tel.) na adres marta.pietruczuk@awf.edu.pl

· po otrzymaniu informacji zwrotnej (e-mail) o uruchomieniu kursu należy dokonać opłaty w wysokości podanej w zawiadomieniu:

dane do wpłaty

AWF J. Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej
ul. Akademicka 2; 21-500 Biała Podlaska
Bank Pekao S.A. I Oddział Biała Podlaska
Nr konta: 63 12 40 2177 1111 0000 3570 3633 tytułem: „pilates imię i nazwisko”

PROSZĘ NIE DOKONYWAĆ WPŁAT PRZED UZYSKANIEM INFORMACJI O URUCHOMIENIU KURSU!!!

Faktura Vat wystawiana jest  i wysyłana w formie papierowej na dane wpłacającego!!!

Szczegółowych informacji udzielają:

  • kierownik kursu: mgr Aleksandra Dębowska 506121376 e-mail: aleksandra.debowska@awf.edu.pl
  • administracja kursu: mgr Marta Pietruczuk tel. 342 88 51 e-mail: marta.pietruczuk@awf.edu.pl

Zapraszamy!