Szkoleniowiec zapasów

Szkoleniowiec zapasów

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Wydział Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej

organizuje

Kurs na szkoleniowca zapasów

Cel kursu

Celem kursu jest przygotowanie kandydatów do pracy szkoleniowej z zapasów. Absolwenci kursu w ramach podniesionych kwalifikacji zawodowych zdobędą wiedzę z zakresu teorii dyscypliny, podwyższą umiejętności przekazywania zasobu ćwiczeń i rodzajów techniki walki w zapasach, poszerzą własny warsztat pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie szkolenia sportowego oraz poprawią indywidualną sprawność fizyczną.

Organizacja kursu

 • kurs planujemy zrealizować w miesiącach maj – lipiec 2024 r.
 • odbędzie się w formie zjazdów 4 weekendowych (2 on-line i 2 w kontakcie/piątek-niedziela/);
 • program kursu obejmuje 120 godz., w tym część teoretyczną – 30 godz., część praktyczną 90 godz. (60 godz. dyscypliny kierunkowej i 30 godz. praktyk w klubie sportowym);
 • zajęcia teoretyczne będą odbywać się na platformie Ms Teams lub Zoom; zajęcia praktyczne natomiast w obiektach Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej (hala sportowa, sala sportów walki);

Koszt kursu: 1600 zł

Liczba zgłoszonych: min. 16 osób

Kryteria przyjęcia:

 • ukończone 18 lat
 • minimum średnie wykształcenie

Uprawnienia: na podstawie uczestnictwa i pozytywnego ukończenia kursu (egzamin) absolwenci otrzymają legitymację instruktora sportu AWF z zapasów oraz Certyfikat Szkoleniowca PZZ.

Procedura zgłoszenia:

 • Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie zgłoszenia (podstawowe dane kandydata do kontaktu) przy pomocy Formularza Google https://forms.gle/QrY1skcBLaah2Ja1A
 • oraz wpłatę pierwszej raty w wysokości 500 zł.
  Dane do wpłaty:
  AWF J. Piłsudskiego w Warszawie
  Filia w Białej Podlaskiej
  ul. Akademicka 2; 21-500 Biała Podlaska
  Bank Pekao S.A. I Oddział Biała Podlaska
  Nr konta: 63 12 40 2177 1111 0000 3570 3633
  tytułem: „zapasy imię i nazwisko”

Spełnienie obydwu warunków jednocześnie (zgłoszenie i wpłata) jest jednoznaczne z uczestnictwem w kursie.

Faktura Vat jest wystawiana i wysyłana w formie papierowej na dane wpłacającego!!!

Szczegółowych informacji udzielają:

kierownik kursu: dr hab. prof. AWF Dariusz Gierczuk, Zakład Sportów Walki WWFiZ w Białej Podlaskiej, tel. 607 731 350; dariusz.gierczuk@awf.edu.pl

administracja kursu: mgr Marta Pietruczuk, Biuro Promocji WWFiZ w Białej Podlaskiej, tel. 83 342 88 51; marta.pietruczuk@awf.edu.pl

Ułatwienia dostępu