Kurs Instruktora Survivalu

Kurs Instruktora Survivalu

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Wydział Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej

organizuje

Kurs Instruktora Survivalu

 

Celem kursu jest zapoznanie z metodyką, organizacją i zasadami prowadzenia zajęć o charakterze sztuki przetrwania w warunkach terenowych. Omówienie technik prowadzenia ćwiczeń i zabaw przygotowujących do udziału w sztuce przetrwania. Przybliżenie aspektów organizacyjnych, dotyczących udziału w zajęciach sportowo-rekreacyjnych w pracy z dziećmi młodzieżą i dorosłymi. Wyposażenie kursanta w wiedzę zakresu organizacji i prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z zakresu sztuki przetrwania. Nauczanie bezpiecznej organizacji plenerowych zajęć rekreacyjnych posiadających znamiona sportów ekstremalnych. Przygotowanie do prowadzenia samodzielnych zajęć z survivalu w zakresie nauczania, doskonalenia podstawowych jego elementów.

Program kursu:

Moduł I. Teoria survivalu.
Moduł II. Zajęcia terenowe – wyposażenie, pokonywanie naturalnych i sztucznych przeszkód. Przetrwanie – pozyskiwanie wody i pożywienia, organizacja schronień.
Moduł III. Techniki szkoleniowe – survival militarny, survival miejski, przetrwanie w niskich temperaturach.
Moduł IV. Praktyka – tropienie i kamuflaż, rozpalanie ognia.

Warunki przyjęcia:

W szkoleniu survivalowym mogą uczestniczyć osoby, spełniające następujące kryteria:

 1. posiadają minimum średnie wykształcenie i ukończone 18 lat,
 2. złożą oświadczenie o niekaralności,
 3. przedłożą zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego,
 4. wypełnią kwestionariusz osobowy i prześlą jedno zdjęcie,
 5. posiadają ubezpieczenie NNW.

Czas trwania: część ogólna kursu – 30 godzin, część specjalistyczna – 60 godzin. Zajęcia realizowane są w systemie weekendowym (piątek, sobota, niedziela) w trakcie trwania semestru letniego .

Przewidywany termin rozpoczęcia kursu: kwiecień – maj 2022 r.

Wykładowcy: dr Filip Korpak, dr Paweł Różański

Liczba miejsc wymagana do rozpoczęcia kursu: 16

Opłata za kurs: 1000 – 1200 zł (opłata uzależniona od liczby kandydatów na kurs)

Uprawnienia: certyfikat AWF Warszawa Filia w Białej Podlaskiej

Procedura zgłoszenia:

 • wysłać zgłoszenie (imię, nazwisko, nr tel.) na adres marta.pietruczuk@awf.edu.pl
 • po otrzymaniu informacji zwrotnej (e-mail) o uruchomieniu kursu należy dokonać opłaty w wysokości podanej w zawiadomieniu:

dane do wpłaty

AWF J. Piłsudskiego w Warszawie
Filia w Białej Podlaskiej
ul. Akademicka 2; 21-500 Biała Podlaska
Bank Pekao S.A. I Oddział Biała Podlaska
Nr konta: 63 12 40 2177 1111 0000 3570 3633
tytułem: „survival imię i nazwisko”

PROSZĘ NIE DOKONYWAĆ WPŁAT PRZED UZYSKANIEM INFORMACJI O URUCHOMIENIU KURSU!!!

Faktura Vat wystawiana jest  i wysyłana w formie papierowej na dane wpłacającego!!!

Szczegółowych informacji udzielają:

 • kierownik kursu: dr Filip Korpak tel. 504 198 294 e-mail: filip.korpak@awf.edu.pl
 • administracja kursu: mgr Marta Pietruczuk tel. (083) 342 88 51 e-mail: marta.pietruczuk@awf.edu.pl
  Zapraszamy!