Kurs Instruktor Rekreacji Ruchowej AWF – Narciarstwo Powszechne Zjazdowe

Kurs Instruktor Rekreacji Ruchowej AWF – Narciarstwo Powszechne Zjazdowe

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Wydział Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej

organizuje

Kurs na stopień Instruktora Rekreacji Ruchowej AWF – Narciarstwo Powszechne Zjazdowe

Cel kursu: przygotowanie do nauczania narciarstwa zjazdowego na poziomie rekreacyjnym.

Organizacja kursu:
• w szkoleniu uczestniczyć mogą osoby pełnoletnie, posiadające co najmniej wykształcenie średnie (wymagane jest dołączenie do zgłoszenia dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie średnie lub wyższe). Nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich do udziału w kursie instruktorskim (wymagane jest podpisanie oświadczenia na podaniu o przyjęcie na kurs);
• warunkiem wstępnym są umiejętności narciarskie na poziomie jazdy skrętami równoległymi NW (wg. SITN-PZN);
• szkolenie ma formę 8 dniowego obozu narciarskiego, obejmującego ogółem 90 godz. zajęć dydaktycznych w kontakcie (wykłady i ćwiczenia);
• termin szkolenia: 06-13.03.2022 r.;
• miejsce: obiekty stacji narciarskiej SKI Czorsztyn w Kluszkowcach;
• prowadzący: dr Florian Parnicki (Instruktor Wykładowca PZN), mgr Dariusz Czubak (Instruktor Sportu Narciarstwa Zjazdowego);
• sprzęt do zajęć: uczestnicy obozu zaopatrują się indywidualnie w sprzęt narciarski gwarantujący szkolenie na poziomie instruktorskim (dla dobrze jeżdżących amatorów);

Program kursu:
Wykłady – tematyka:
• Systematyka ewolucji narciarskich
• Sprzęt narciarski i jego właściwy dobór. Zasady przygotowania sprzętu do jazdy
• Ekwipunek narciarski
• Technika narciarstwa zjazdowego: systematyka i opisy technik narciarskich, analiza techniki, ocena techniki jazdy na nartach
• Metodyka nauczania narciarstwa zjazdowego
• NRS – ogólna charakterystyka konkurencji zjazdowych
• Bezpieczeństwo w górach. Organizacja pomocy w wypadkach narciarskich
• Kodeks Narciarski. Dekalog FIS
• Organizacja zawodów narciarskich na poziomie szkolnym
• Zarys historii narciarstwa na świecie i w Polsce
Ćwiczenia – tematyka
1 dzień
• ustawienie sylwetki,
• pozycja podstawowa,
• rozjeżdżenie (jazda za liderem, jazda w zespołach, jazda indywidualna pod kontrolą instruktora),
• wychwytywanie błędów, korekta błędów, ćwiczenia korekcyjne,
• zwroty i wpinanie nart na stromym stoku
2 dzień
• skręt NW: praca kijkiem, tempo podwyższania i obniżania pozycji, „wyciąganie skrętu”
• jazda skrętami równoległymi NW o dużym i średnim promieniu skrętu na średniej prędkości,
• filmowanie przejazdów skrętami równoległymi NW,
• elementy narciarstwa akrobatycznego: 1800, 3600
• ćwiczenia metodyczne do:
– opanowania poruszania się na nartach w terenie płaskim (oswojenie ze sprzętem, ćw. równoważne bez nart i na nartach),
– przemieszczania się na nartach (krok zwykły, bezkrok, krok łyżwowy),
– zwrotów,
– bezpiecznego upadania, podnoszenia się,
• pozycja płużna i ćwiczenia w tej pozycji na płaskim terenie,
• sposoby podchodzenie (ćw. metodyczne)
• zjazd w linii spadku stoku i kontrola prędkości pługiem
• asekuracja instruktora w w/w ćwiczeniach
• wideoanaliza – skręty równoległe NW.
3 dzień
• doskonalenie skrętów NW o krótkim i średnim promieniu (pełna wersja),
• nauka oceniania technik narciarskich – skręt równoległy NW
• ćwiczenia metodyczne do śmigu,
• elementy narciarstwa akrobatycznego: obroty w parach z kijkami,
• pług – doskonalenie
• łuki płużne – technika wykonania i ćwiczenia metodyczne
• asekuracja instruktora w w/w ćwiczeniach
• wychwytywanie błędów, korekta błędów, ćwiczenia korekcyjne do pługów i łuków płużnych,
• analiza ocen skrętów równoległych NW.
4 dzień
• doskonalenie skrętów NW o krótkim i średnim promieniu,
• śmig – pełna wersja + metodyczne ćwiczenia doskonalące
• filmowanie przejazdów śmigiem,
• łuki płużne – doskonalenie
• skręty płużne – ćwiczenia metodyczne,
• asekuracja instruktora w w/w ćwiczeniach
• jazda terenowa,
• wideoanaliza – śmig.
• sprawdzian nr 1 z teorii narciarstwa
5 dzień
• doskonalenie skrętów NW oraz śmigu,
• nauka oceniania – śmigu,
• ześlizg boczny i skośny – doskonalenie i ćwiczenia metodyczne
• skręt „stop”,
• zmiana kierunku jazdy przestępowaniem,
• trening w przejazdach na trasie slalomu szkolnego,
• konspekty narciarskie – ocena + konsultacje dot. prowadzenia lekcji narciarskiej.
• analiza ocen śmigu.
• sprawdzian nr 2 z teorii narciarstwa.
6 dzień
• carving: ćwiczenia metodyczne, technika jazdy, bezpieczeństwo,
• doskonalenie śmigu,
• filmowanie i ocena przejazdów łukami płużnymi,
• pedagogizacja – prowadzenie lekcji narciarskich przez uczestników szkolenia
• slalom szkolny – przejazdy zaliczeniowe
• wideoanaliza – łuki płużne,
• analiza ocen łuków płużnych.
7 dzień
• skrócona droga metodyczna od jazdy w linii spadku stoku do skrętów równoległych NW z akcentem na podwyższanie i obniżanie środka ciężkości;
• przejazdy w formacjach – jazda synchroniczna różnych ewolucji narciarskich,
• pedagogizacja – prowadzenie lekcji narciarskich przez uczestników szkolenia
• sprawdzian nr 3 z teorii narciarstwa
8 dzień
• doskonalenie wybranych elementów techniki narciarskiej
• pedagogizacja – prowadzenie lekcji narciarskich przez uczestników szkolenia
• pedagogizacja: instruowanie – zaliczenie (opis + pokaz),
• egzamin z techniki jazdy
• egzamin z teorii narciarstwa.

Wymogi końcowe:
• uzyskanie na sprawdzianie technicznym obejmującym: łuki płużne, skręty równoległe NW, i śmig, minimum 16,5 pkt. (wg. kryteriów PZN),
• uzyskanie w przejeździe slalomu szkolnego min. 5 pkt. (wg. kryteriów PZN),
• znajomość opisów technik narciarskich oraz ich demonstrowania,
• przygotowanie konspektu oraz przeprowadzenie lekcji narciarskiej oraz „mini wykładu”,
• zaliczenie teorii z narciarstwa w trakcie obozu,
• pozytywny wynik egzaminu końcowego z teorii narciarstwa w zakresie realizowanego programu.

Koszt kursu:
• koszt szkolenia: 1500 zł
• dodatkowe opłaty:
– zakwaterowanie i wyżywienie we własnym zakresie (dla naszych uczestników istnieje możliwość zakwaterowania i wyżywienia (3 posiłki) w pensjonacie „U Mądrego” (80 zł/doba)
– wyciągi narciarskie we własnym zakresie (ok. 500-600 zł za cały obóz)

Liczba zgłoszonych: min. 10 osób

Uprawnienia: osoby, które ukończą z wynikiem pozytywnym szkolenie – uzyskają uprawnienia Instruktora Rekreacji Ruchowej AWF – Narciarstwo Powszechne Zjazdowe i certyfikat AWF Warszawa Filia w Białej Podlaskiej;

Procedura zgłoszenia:

  • wysłać zgłoszenie (imię, nazwisko, nr tel.) na adres marta.pietruczuk@awf.edu.pl
  • po otrzymaniu informacji zwrotnej (e-mail) o uruchomieniu kursu należy dokonać opłaty w wysokości podanej w zawiadomieniu:
    na nr konta

AWF J. Piłsudskiego w Warszawie
Filia w Białej Podlaskiej
ul. Akademicka 2; 21-500 Biała Podlaska
Bank Pekao S.A. I Oddział Biała Podlaska
Nr konta: 63 12 40 2177 1111 0000 3570 3633
tytułem: „narciarstwo imię i nazwisko”

PROSZĘ NIE DOKONYWAĆ WPŁAT PRZED UZYSKANIEM INFORMACJI O URUCHOMIENIU KURSU!!!

Faktura Vat wystawiana jest  i wysyłana w formie papierowej na dane wpłacającego!!!

Szczegółowych informacji udzielają:
kierownik kursu: doc. dr Florian Parnicki, florian.parnicki@awf.edu.pl
administracja kursu: mgr Marta Pietruczuk, Biuro Promocji AWF (WWFiZ) w Białej Podlaskiej, tel. 83 342 88 51; marta.pietruczuk@awf.edu.pl

Zapraszamy!