Szkoleniowiec zapasów

Szkoleniowiec zapasów

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Wydział Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej

organizuje

Kurs na szkoleniowca zapasów

Cel kursu

Celem kursu jest przygotowanie kandydatów do pracy szkoleniowej z zapasów. Absolwenci kursu w ramach podniesionych kwalifikacji zawodowych zdobędą wiedzę z zakresu teorii dyscypliny, podwyższą umiejętności przekazywania zasobu ćwiczeń i rodzajów techniki walki w zapasach, poszerzą własny warsztat pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie szkolenia sportowego oraz poprawią indywidualną sprawność fizyczną.

Organizacja kursu

 • kurs będzie przeprowadzony w terminie styczeń – marzec 2022 r. w formie zjazdów weekendowych on-line i w kontakcie (piątek-niedziela);
 • program kursu obejmie 180 godzin, w tym część teoretyczna – 60 godz., część praktyczna 120 godz. (90 godz. dyscypliny kierunkowej i 30 godz. praktyk w klubie sportowym);
 • zajęcia teoretyczne będą odbywać się na platformie Ms Teams lub Zoom; zajęcia praktyczne natomiast na obiektach (hala sportowa, sale ćwiczeń i wykładów) Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej;

Koszt kursu: 1800 zł

Liczba zgłoszonych: min. 15 osób

Uprawnienia: na podstawie uczestnictwa i pozytywnego ukończenia kursu (egzamin) absolwenci otrzymają legitymację instruktora sportu AWF z zapasów oraz Certyfikat Szkoleniowca PZZ.

Procedura zgłoszenia:

 • Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie zgłoszenia (podstawowe dane kandydata do kontaktu) przy pomocy  Formularza Google https://forms.gle/QrY1skcBLaah2Ja1A
 • po otrzymaniu informacji zwrotnej (e-mail) o uruchomieniu kursu należy dokonać opłaty w wysokości podanej w zawiadomieniu:
  na nr konta
  AWF J. Piłsudskiego w Warszawie
  Filia w Białej Podlaskiej
  ul. Akademicka 2; 21-500 Biała Podlaska
  Bank Pekao S.A. I Oddział Biała Podlaska
  Nr konta: 63 12 40 2177 1111 0000 3570 3633
  tytułem: „zapasy imię i nazwisko”

PROSZĘ NIE DOKONYWAĆ WPŁAT PRZED UZYSKANIEM INFORMACJI O URUCHOMIENIU KURSU!!!

Faktura Vat wystawiana jest  i wysyłana w formie papierowej na dane wpłacającego!!!

Szczegółowych informacji udzielają:

kierownik kursu: prof. dr hab. Dariusz Gierczuk, AWF (WWFiZ) w Białej Podlaskiej, tel. 607 731 350; darekgierczuk@op.pl

administracja kursu: mgr Marta Pietruczuk, Biuro Promocji AWF (WWFiZ) w Białej Podlaskiej, tel. 83 342 88 51; marta.pietruczuk@awf.edu.pl