Kwalifikacje zawodowe

Kwalifikacje zawodowe

Szanowny Kandydacie/Studencie,

Absolwent kierunku Sport – piłka nożna studiów I stopnia (studia licencjackie) uzyskuje tytuł zawodowy licencjata oraz licencję UEFA B, które uprawniają do prowadzenia zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej jako pierwszy trener zespołów uczestniczących w rozgrywkach od ligi/klasy okręgowej do klas niższych oraz zespołów młodzieżowych (z wyłączeniem Ekstraligi kobiet, CLJ U-19 i CLJ U-17) oraz stanowią podstawę do ubiegania się o wyższe kwalifikacje zawodowe – licencje UEFA Elite Youth A, UEFA Goalkeeper A, UEFA A i UEFA PRO.

Po ukończeniu opcjonalnego modułu pedagogicznego, możliwe jest kształcenie na studiach II stopnia (magisterskich) na kierunku Wychowanie fizyczne.

Ułatwienia dostępu