Kwalifikacje zawodowe

Kwalifikacje zawodowe

Szanowny Kandydacie/Studencie,

Absolwent kierunku Wychowanie fizyczne w służbach mundurowych studiów I stopnia (studia licencjackie) uzyskuje tytuł zawodowy licencjata, który uprawnia do prowadzenia zajęć w szkołach podstawowych, posiadających w swojej strukturze klasy mundurowe. Potwierdzeniem formalnym uprawnień jest dyplom oraz suplement, który zawiera program studiów i uzyskane specjalistyczne kwalifikacje.

Ukończenie kierunku Wychowanie fizyczne w służbach mundurowych stwarza możliwość do zatrudnienia w instytucjach związanych z służbami mundurowymi w charakterze instruktora/nauczyciela wychowania fizycznego. Program kształcenia, którego integralną częścią są bezpłatne specjalizacje instruktorskie pozwala uzyskać uprawnienia ze sportów walki, samoobrony, survivalu, sportów siłowych oraz sportów indywidualnych, zespołowych gier sportowych, ratownictwa wodnego i narciarstwa zjazdowego.

Absolwenci kierunku Wychowanie fizyczne w służbach mundurowych znajdują zatrudnienie w siłach zbrojnych RP, policji, straży granicznej, straży pożarnej, służbie więziennej i jednostkach specjalnych, często obejmując wysokie stanowiska dowódcze.

Ułatwienia dostępu