Kwalifikacje zawodowe

Kwalifikacje zawodowe

Szanowny Kandydacie/Studencie,

Absolwent kierunku Wychowanie fizyczne studiów I stopnia (studia licencjackie) uzyskuje tytuł zawodowy licencjata, który uprawnia do prowadzenia zajęć w przedszkolach i szkołach podstawowych. Dodatkowo stwarza możliwość zatrudnienia we wszelkich instytucjach związanych ze sportem powszechnym i wyczynowym, w szczególności w klubach sportowych, centrach fitness, ośrodkach rekreacyjno-sportowych, w czasie obozów/kolonii letnich i zimowych.

Wysokospecjalistyczny program kształcenia, którego integralną częścią są bezpłatne specjalizacje instruktorskie pozwala uzyskać uprawnienia z zakresu zespołowych gier sportowych (koszykówka, piłka ręczna, piłka siatkowa), sportów indywidualnych (pływanie, lekka atletyka, gimnastyka), tańca, sportów zimowych (narciarstwo zjazdowe, snowboard), sportów wodnych (pływanie, kajaki, żeglarstwo, windsurfing, ratownik wodny), sportów walki, samoobrony, podnoszenia ciężarów, kulturystyki oraz fitnessu.

Absolwent kierunku Wychowanie fizyczne studiów II stopnia (studia magisterskie) uzyskuje tytuł zawodowy magistra, który uprawnia do prowadzenia zajęć we wszystkich typach szkół. Poza wszystkim wyżej wymienionymi możliwościami zatrudnienia, absolwent może uzyskać uprawnienia trenerskie w zakresie sportów indywidualnych i zespołowych gier sportowych honorowanych przez polskie związki sportowe oraz bardzo cenione na rynku pracy specjalizację z Korektywy i specjalizację Trenera przygotowania motorycznego.

Absolwenci kierunku Wychowanie fizyczne są poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy, często znajdują zatrudnienie jako szkoleniowcy, w tym z kadrami Polski w różnych kategoriach wiekowych. Równie często zajmują kierownicze stanowiska, w charakterze dyrektorów szkół, prezesów klubów i władz samorządowych.

Ułatwienia dostępu