Aparatura badawcza

Aparatura badawcza

Opis urządzeń:

Zaletami systemu są:

– kompletne laboratorium chodu na powierzchni 25 m2
– pełna analiza chodu wraz ze sporządzeniem raportu w niespełna 30 min,
– wszystkie parametry chodu dostępne są na bieżąco w celu monitorowania lub ewentualnej interwencji.

System oparty jest o zabudowaną, dwupasmową bieżnię o kilku stopniach swobody, interaktywne środowisko wirtualnej rzeczywistości (VR) oraz nasłuch w czasie rzeczywistym dla celów diagnostycznych. Umożliwia on dokładne pomiary oraz trening chodu, jak również dynamiczne doskonalenie  balansu ciała.

System w czasie rzeczywistym dokonuje pomiaru i wyświetla takie informacje jak: długość kroku, szerokość, częstotliwość, symetria, kinetykę przejść i inne powiązane parametry chodu oraz oferuje szeroki zakres dopasowanych protokołów i raportów zbiorczych. Ruch mięśni jest wyświetlany w ramach wirtualnego schematu ciała.

Nasz ośrodek oferuje również możliwość treningu hipoksyjnego, który jest szeroko akceptowaną i legalną metodą osiągania granic możliwości fizjologicznych człowieka. Dzięki komorze hipoksyjnej oraz hipoksykatorowi (GO2Altitude HIGH PERFORMANCE ), które posiadamy w Laboratorium możliwe jest przeprowadzenie treningu i badań w warunkach hipoksji. W tym środowisku sportowcy bez konieczności wyjeżdżania na obozy kondycyjne w góry mogą uzyskiwać wyniki, których poprzez klasyczny trening nie byli by w stanie osiągnąć.
System zapewnia uzyskanie następujących warunków:
– symulowana w komorze wysokość wynosi do 4700 m n.p.m. z dokładnością +/- 100 m,
– utrzymywanie temperatury w zakresie od +15°C do +35°C z dokładnością +/- 1 °C,
– utrzymywanie wilgotności względnej powietrza w zakresie 55-85% z dokładnością +/- 5%,
– kontrolę stężenia dwutlenku węgla i zapobieganie przekroczenia wartości 0,7% w powietrzu,
– utrzymywanie powyższych warunków jest ograniczone do 5 osób przebywających w pomieszczeniu komory.

Komora do testów klimatycznych przeznaczone są do odtworzenia szeregu warunków panujących w środowisku naturalnym takich jak:

 • temperatura: od -20°C do +50°C,
 • wilgotność: od 10 do 90% wilgotności względnej,
 • wiatr: od 0,2 do 1 m/s

System do trójwymiarowej analizy ruchu VICON T10S jest standardem systemu motion capture.
System automatycznie śledzi markery umieszczone na ciele, co pozwala przeanalizować każdy ruch człowieka. Stosowany jest w laboratoriach klinicznych i badawczych, doskonale nadaje się do rejestracji szybkich ruchów sportowych, analiz chodu, badaniach biomechanicznych i rehabilitacji, postawy, równowagi ciała człowieka.

W naszym laboratorium system składa się z ośmiu kamer, synchronizowany  z czteroma platformami AMTI BP400600.

Biodex System 4 to zestaw do oceny i treningu nerwowo-mięśniowego w warunkach: pracy izometrycznej, izotonicznej (koncentrycznej i ekscentrycznej), izokinetycznej (ekscentrycznej i koncentrycznej), reaktywnej ekscentrycznej i ruchu biernego z możliwością pełnej archiwizacji i eksportu danych do analizy statystycznej. Urządzenie wyposażone jest w regulowany elektrycznie, wygodny, obrotowy, przesuwany na podstawie fotel oraz dynamometr elektryczny regulowany w 3 płaszczyznach do testów/ćwiczeń na zróżnicowanej grupie pacjentów. Do analizy wykonanych badań lub ćwiczeń służy mobilna stacja robocza z panelem kontrolnym.

System składa się z zestawu czujników inercyjnych (każdy z nich łączy w sobie akcelerometr, żyroskop oraz czujnik ziemskiego pola magnetycznego) wraz akcesoriami do ich mocowania i oprogramowaniem umożliwiającym zarówno rejestrację danych, jak i ich kompleksową analizę.

Przykładowe zastosowania to analiza chodu oraz techniki ruchu, ocena biomechaniczna, ergonomiczna oraz zakresu ruchomości, a także ćwiczenia rehabilitacyjne.

Contemplas to system kompleksowego oprogramowania służącemu analizie ruchu i synchronizacji narzędzi biomechanicznych w medycynie, rehabilitacji, sporcie, ergonomii.

System Contemplas posiada strukturę modułową, jego 3 podstawowe komponenty to:

 • system do analizy ruchu (ocena postawy, analiza chodu/biegu, analiza czynności funkcjonalnych i sportowych),
 • system do integracji narzędzi pomiarowych (szybkie kamery cyfrowe, standardowe kamery cyfrowe, systemy pomiaru nacisku),
 • system integracji sygnału analogowo-cyfrowego (dynamometry, platformy dynamograficzne, platformy do analizy skoków, systemy do oceny aktywności mięśniowej EMG).

Do rejestracji wideo oprogramowanie Templo może wykorzystywać następujące kamery:

 • GigE (Gigabit Ethernet), np. Basler
 • kamery USB Hi-Speed
 • kamery ze złączem FireWire (IEEE-1394) np. typu miniDV.

System optycznego pozyskiwania danych, skonstruowany do pomiaru z precyzją 1/1000 sekundy, wszystkich odbywających się w powietrzu i w kontakcie z podłożem czasów, które składają się na sekwencję skoków i biegów..

System ten pozwala sportowcom uzyskać szereg parametrów związanych z ich startami z dużą precyzją i w czasie rzeczywistym. Brak jakichkolwiek ruchomych części mechanicznych zapewnia precyzję i wysoką niezawodność. Optojump Next jest innowacyjnym systemem analizy i pomiaru, który wprowadził nową filozofię oceny i optymalizacji wyników w sportach wyczynowych.

OptoJump Next ma poprawiać ruchy stawów sportowca, kontrolę postawy statycznej i dynamicznej, koordynację siły i mocy, a także bardziej złożone ruchy.

Jest to innowacyjny system analizy i pomiaru, który wprowadza nową filozofię oceny i optymalizacji wyników do świata sportu wyczynowego: ma na celu opracowanie specyficznego i spersonalizowanego programu treningowego dla sportowca, opartego wyłącznie na precyzyjnych danych obiektywnych.

BTE PRIMUS RS to nowoczesny system do oceny i treningu funkcjonalnego. Szeroki wachlarz zastosowań umożliwia wybór pracy dynamometru systemu PRIMUS RS:

 • bierny (CPM),
 • izotoniczny,
 • izometryczny,
 • izokinetyczny.

Zaawansowane możliwości prowadzenia oceny i treningu obejmują również: symulację treningu plyometrycznego, pracę ekscentryczną mięśni, techniki wykorzystujące reedukacje nerwowo-mięśniową (np. rytmiczną stabilizację).

Uniwersalność systemu Primus RS to m.in. ogromną różnorodność akcesoriów do specyficznych zastosowań w przypadku rehabilitacji sportowej. Daje to możliwości odwzorowania każdej czynności dla potrzeb oceny lub rehabilitacji.

Czujniki a AMTI MCW wbudowane w kule są specjalnie zaprojektowane do precyzyjnego pomiaru sił i momentów przenoszonych przez laski i kule. Czujniki mierzą trzy prostopadłe komponenty siły i momentu wzdłuż osi X, Y i Z, wytwarzając w sumie sześć wyjść.

Cechy:

 • Precyzyjny pomiar sił i momentów przenoszonych przez chodziki, laski i kule;
 • Idealny do środowisk badawczych i testowych;
 • Wysoka czułość;
 • Doskonała powtarzalność.

Bieżnia z opcjami dla różnych dyscyplin i zastosowań. Na bieżni możliwy jest bieg oraz jazda na rowerze czy wózku inwalidzkim.
Zakres prędkości: 0 – 40 km/h (11,11 m/sek)
Zakres podnoszenia: -27…+ 27%
Wyświetlacz parametrów: prędkość, czas biegu (zużycie energii i moc w watach na przemian), droga, nachylenie i częstość akcji serca. Bezpośrednie sterowanie obciążeniem zewnętrznego oprogramowania lub wbudowanego panelu.

Densytometry Hologic wyróżniają się doskonałą jakością uzyskiwanego obrazu, który osiągany jest dzięki innowacyjnym technologiom skanowania ciała pacjenta. Umożliwiają bardzo szybkie uzyskiwanie wyników pomiarów, są niezwykle dokładne w zakresie mierzenia gęstości kości, a dodatkowo są całkowicie odporne na działanie czynników zewnętrznych. Skuteczność została tutaj połączona z ergonomią i łatwością obsługi, a także dawką promieniowania ograniczoną do absolutnego minimum.

HORIZON Wi wykorzystuje niewielką ilość promieniowania rentgenowskiego w celu określenia stopnia gęstości tkanki kostnej w wybranym obszarze ciała. Posiada również funkcję pomiaru ilości tkanki mięśniowej i tłuszczowej.

Wielofunkcyjna platforma do pomiaru rozkładu gęstości sił Zebris FDM-S składa się z indywidualnie kalibrowanych pojemnościowych czujników siły umożliwiających analizę rozkładu gęstości sił statycznych i dynamicznych powstających pod stopami w czasie stania i chodzenia. Umożliwia ona komputerową diagnostykę stóp oraz obciążenia w warunkach statycznych (stojąc, siedząc itd.) i dynamicznych.

Moduł statyczny oprogramowania umożliwia analizę rozkładu sił nacisku stóp na podłoże podczas swobodnego stania pacjenta (czas trwania testu dowolnie konfigurowany) oraz ocenę równowagi śledząc między innymi parametry:

 • Położenia rzutu środka nacisku stóp na platformę,
 • Asymetrii ustawienia i obciążenia (prawa-lewa stopa, przód-tył),

Moduł dynamiczny oprogramowania umożliwia analizę rozkładu sił nacisku stopy na podłoże w trakcie przejścia przez platformę (zawsze tylko jedna stopa) oraz analizę poszczególnych faz chodu. W tym celu zostają wygenerowane wykresy fazowe cyklu chodu oraz odpowiadające im w czasie wykresy maksymalnego nacisku stopy na podłoże. Raport pokazuje również zmienność obciążenia i płynność ruchu na wykresach w odniesieniu do średniej siły i maksymalnego nacisku w funkcji czasu. Zarejestrowany fragment badania może być dowolnie odtwarzany w późniejszym czasie, również w zwolnionym lub przyspieszonym tempie.

Trójwymiarowa analiza kręgosłupa jest to nieinwazyjna, bezpieczna dla pacjenta i personelu, alternatywa do badania rentgenowskiego. Trójwymiarowa analiza kręgosłupa to rewolucyjna i przyszłościowa kombinacja najnowocześniejszej techniki optycznej i cyfrowego przetwarzania danych. To szybki i bezdotykowy, w większości przypadków również automatyczny – bez użycia markerów, pomiar oraz analiza pleców i kręgosłupa pacjenta jak również różnic w długości kończyn dolnych.

Kompaktowe badanie do analizy wszystkich istotnych parametrów siły mięśni, wykonując badanie w maksymalnie 28 kierunkach.

 

System DIERS pedogait umożliwia funkcjonalną wizualizacje sił reakcji podłoża na stopy podczas chodu i służy do dynamicznej analizy chodu. W bieżni znajduje się jednometrowa platforma z 5.376 czujnikami do precyzyjnego pomiaru wartości nacisku.

Urządzenie medical Body Composition Analyzer (mBCA) seca oblicza wartości tłuszczu, masy beztłuszczowej, wody w całym ciele (wody pozakomórkowej i wewnątrzkomórkowej) i masy mięśni szkieletowych.

Najważniejsze parametry:
– Hamowanie polem elektromagnetycznym
– Zakres mocy 7-1000W co 1W (1 – 750W ciągłe, szczytowe 1000W)
– Stałość mocy w zakresie 30-150obr/min
– Pomiar częstości HR z pasa Polar
– Pomiar ciśnienia skurczowego/rozkurczowego i SpO2
– Wyświetlacz LCD dla mocy, obrotów, dystansu, momentu obrotowego, tętna, ciśnienia i saturacji
– Konsola sterująca umożliwiająca wprowadzenie i zapamiętanie własnych protokołów treningowych
– Interfejs komunikacyjny RS232
– Maksymalna waga pacjenta 160kg

MetaMax 3B – Ergospirometr typu “breath-by-breath”

Zasada działania ergospirometrów MetaMax 3B polega na ciągłym próbkowaniu powietrza oddechowego przy stałej  objętości próbki gazu. W tej metodzie pomiary stężeń O2 i CO2 wymagają stosowania odpowiednio szybkich analizatorów gazu, zwykle o czasie odpowiedzi poniżej 120ms. Ponadto wymagana jest synchronizacja przebiegu przepływu i stężeń O2 i CO2 ze względu na opóźnienia w drenie próbkującym i w samym sensorze gazu. Otrzymuje się pomiary chwilowych stężeń O2 i CO2 po każdym oddechu. Zaletą ergospirometrów typu „breath-by-breath” w stosunku do urządzeń z komorą mieszania jest wysoka dokładność pomiaru niezależnie od zmieniających się warunków otoczenia, gdyż mierzona jest koncentracja O2 i CO2 zarówno podczas fazy wdechu i wydechu.

METAMAX® jest mobilnym, niezależnym od sieci zasilającej ergospirometrycznym systemem do badań wysiłkowych prowadzonych w terenie lub laboratorium z przeznaczeniem dla sportu, medycyny i nauki. Zapewnia pełne monitorowanie parametrów ergospirometrycznych w warunkach naturalnych. Dzięki dwukierunkowej transmisji radiowej oraz zasilaniu z baterii, system zapewnia całkowitą dotychczas niedostępną swobodę prowadzenia badań. Dodatkowo, szeroki wybór urządzeń, o które można rozszerzyć ten system, wraz z kompatybilnym oprogramowaniem, czyni go całkowicie elastycznym na różne zastosowania.

Wybrane parametry systemu CPET firmy Cortex Biophysik GmbH

Parametry związane z układem krążenia:

 • HR (Częstość rytmu serca, 1/min)
 • HRmax (Maksymalny rytm serca, 1/min)
 • Ciśnienie tętnicze (skurczowe, rozkurczowe, mmHg)
 • Obciążenie (faza badania, moc[W], prędkość[m/s], nachylenie[%])
 • 3-kanałowe EKG
 • 12-kanałowe EKG (Einthoven, Wilson, Goldberger)

Parametry związane z przemianami metabolicznymi:

 • FIO2, FEO2 (Stężenie O2 w powietrzu wdychanym / wydychanym, Vol. %)
 • FICO2, FECO2 (Stężenie C O2 w powietrzu wdychanym / wydychanym,, Vol. %)
 • VO2 BTPS (Pochłanianie O2 BTPS, l/min)
 • VCO2 BTPS (Wydalanie CO2 BTPS, l/min)
 • VO2 STPD (Pochłanianie O2  STPD, l/min)
 • VCO2 STPD (Wydalanie CO2 STPD, l/min)
 • VO2/kg (Względne pochłanianie O2, l/min/kg)
 • VCO2/kg (Względne wydalanie CO2, l/min/kg)
 • VO2max (Maksymalne pochłanianie O2, l/min/kg)
 • METS (Równoważnik metaboliczny)
 • RQ (Respiratory Exchange Ratio VCO2/V O2)
 • AT (Próg anaerobowy)
 • VO2/HR (Puls tlenowy)
 • VO2/HRmax  (Maksymalny puls tlenowy)
 • VO2/WR (Wydajność tlenowa, l/min./W)
 • O2  kinetics (dług tlenowy,  l/min.)

Parametry związane z wentylacją płuc:

 • BF (Częstość oddechowa,  1/min.)
 • VT  (Objętość oddechowa, l/Breath)
 • VE ATPS (Wentylacja minutowa, l/min.)

Parametry zawiązane z wymianą gazową w płucach:

 • VE / VO2  (Równoważnik wentylacyjny dla O2)
 • VE / VCO2  (Równoważnik wentylacyjny dla CO2)
 • PETO2 (Końcowo-wydechowe ciśnienie parcjalne O2, mmHg)
 • PETCO2  (Końcowo-wydechowe ciśnienie parcjalne CO2, mmHg)
 • PACO2 (Prężność CO2 we krwi tętniczej, mmHg)
 • SpO2 (wysycenie krwi tlenem)SpO2 (wysycenie krwi tlenem)

Zasada działania ergospirometrów MetaLyzer 3B (ML3B) polega na ciągłym próbkowaniu powietrza oddechowego przy stałęj  objętości próbki gazu. W tej metodzie pomiary stężeń O2 i CO2 wymagają stosowania odpowiednio szybkich analizatorów gazu, zwykle o czasie odpowiedzi poniżej 120ms. Ponadto wymagana jest synchronizacja przebiegu przepływu i stężeń O2 i CO2 ze względu na opóźnienia w drenie próbkującym i w samym sensorze gazu. Otrzymuje się pomiary chwilowych stężeń O2 i CO2 po każdym oddechu. Zaletą ergospirometrów typu „breath-by-breath” w stosunku do urządzeń z komorą mieszania jest wysoka dokładność pomiaru niezależnie od zmieniających się warunków otoczenia, gdyż mierzona jest koncentracja O2 i CO2 zarówno podczas fazy wdechu i wydechu.

Wybrane parametry systemu CPET firmy Cortex Biophysik GmbH

Parametry związane z układem krążenia:

 • HR (Częstość rytmu serca, 1/min)
 • HRmax (Maksymalny rytm serca, 1/min)
 • Ciśnienie tętnicze (skurczowe, rozkurczowe, mmHg)
 • Obciążenie (faza badania, moc[W], prędkość[m/s], nachylenie[%])
 • 3-kanałowe EKG
 • 12-kanałowe EKG (Einthoven, Wilson, Goldberger)

Parametry związane z przemianami metabolicznymi:

 • FIO2, FEO2 (Stężenie O2 w powietrzu wdychanym / wydychanym, Vol. %)
 • FICO2, FECO2  (Stężenie C O2 w powietrzu wdychanym / wydychanym,, Vol. %)
 • VO2  BTPS (Pochłanianie O2 BTPS, l/min)
 • VCO2  BTPS (Wydalanie CO2 BTPS, l/min)
 • VO2  STPD (Pochłanianie O2  STPD, l/min)
 • VCO2  STPD (Wydalanie CO2 STPD, l/min)
 • VO2/kg  (Względne pochłanianie O2, l/min/kg)
 • VCO2/kg  (Względne wydalanie CO2, l/min/kg)
 • VO2max  (Maksymalne pochłanianie O2, l/min/kg)
 • METS (Równoważnik metaboliczny)
 • RQ (Respiratory Exchange Ratio VCO2/V O2)
 • AT (Próg anaerobowy)
 • VO2/HR (Puls tlenowy)
 • VO2/HRmax  (Maksymalny puls tlenowy)
 • VO2  / WR (Wydajność tlenowa, l/min./W)
 • O2  kinetics (dług tlenowy,  l/min.)

Parametry związane z wentylacją płuc:

 • BF (Częstość oddechowa,  1/min.)
 • VT  (Objętość oddechowa, l/Breath)
 • VE ATPS (Wentylacja minutowa, l/min.)

Parametry zawiązane z wymianą gazową w płucach:

 • VE / VO2  (Równoważnik wentylacyjny dla O2)
 • VE / VCO2  (Równoważnik wentylacyjny dla CO2)
 • PETO2 (Końcowo-wydechowe ciśnienie parcjalne O2, mmHg)
 • PETCO2  (Końcowo-wydechowe ciśnienie parcjalne CO2, mmHg)
 • PACO2 (Prężność CO2 we krwi tętniczej, mmHg)
 • SpO2 (wysycenie krwi tlenem)

Dodatkowe 4 elektrody zamocowane w uchwytach do rąk i dodane do standardowej platformy też z 4 elektrodami TANITA dające razem system 8 elektrod tworzą z analizatora BC 418 bardzo dobre narzędzie do analizy składu ciała. Pomiar wykonany za pomocą 8 elektrod pozwala na bardzo dokładne obliczenia tkanki tłuszczowej i mięśniowej w poszczególnych segmentach ciała (lewa noga, lewa ręka, prawa noga, prawa ręka, korpus). Umożliwia to bardziej precyzyjnie określić ryzyko zdrowotne związane z nadmiarem tkanki tłuszczowej a zwłaszcza tkanki tłuszczowej trzewnej (visceralnej) umiejscowionej we wnętrzu jamy brzusznej.

Analizator pozwala na uzyskanie pełnego profilu składu ciała badanej osoby w czasie około 20 sekund w tym wagę, procent tkanki tłuszczowej, masę tkanki tłuszczowej w kilogramach, wskaźnik masy ciała tzw. BMI, tkankę beztłuszczową, masę mięśniową, całkowitą masę wody, wskaźnik BMR.

Ergometr rowerowy do zastosowań w medycynie sportu o mocy do 2500W z pełnym oprogramowaniem do prób wysiłkowych (np. Wingate).

Kontrola obciążenia
Moc tego udoskonalonego ergometru Lode jest  regulowana w zakresie od 8-2500W. Obciążenie szczytowe 1500 – 2500W może być utrzymane aż przez 6 minut. Zewnętrzny panel sterujący umożliwia pracę ergometru w kilku trybach obciążenia: izokinetycznym, hiperbolicznym, liniowym, ze stałym momentem obrotowym i sterowanym rytmem serca.

System regulacji
Kierownica podlega regulacji w płaszczyźnie poziomej oraz pionowej. Siodełko posiada regulację w poziomie, pionie oraz ustawianie kąta pochylenia. Na wyświetlaczu możliwy jest odczyt bieżących ustawień.

Interfejs pomiarowy
Excalibur Sport może być sterowany z aplikacji Windows z komputera PC LEM lub wykorzystując zewnętrzny panel kontrolny. Na wyświetlaczu pulpitu podczas badania prezentowane są: wartość obciążenia, obroty/min, czas, droga i moment obrotowy. Dodatkowy zegar znajdujący się na kierownicy wskazuje obroty/min i/lub obciążenie.

Seria LC jest przeznaczona do najbardziej wiarygodnych, dokładnych i elastycznych treningów rowerowych oraz badań w zakresie medycyny sportowej. Zaprojektowana dla sportowców i naukowców szukających wydajności na najwyższym poziomie.

Ergometr ręczny do zastosowań w medycynie sportu o mocy do 2500W z pełnym oprogramowaniem do prób wysiłkowych (np. Wingate). Przydatny w szczególności przy testach zawodników gdzie mięśnie ramion i barków odgrywają decydującą rolę, a więc w takich dyscyplinach jak np. zapasy, kajakarstwo i pływanie.

Concept2 SkiErg służy do badań i analizy treningu narciarstwa biegowego w warunkach laboratoryjnych. SkiErg może być stosowany zarówno do badań fizjologicznych (wydolności, wytrzymałości) jak i treningu dla osób uprawiających narciarstwo biegowe i nie tylko.

Cechy urządzenia :
-interakcyjny mechanizm oporowy z wykorzystaniem turbiny powietrznej
-koło zamachowe/turbina powietrzna/ napędzana poprzez niklowany łańcuch za pośrednictwem mechanizmu z kołem zębatym
-bezpieczny system oporu ; brak początkowego statycznego momentu oporowego , opór zależny bezpośrednio od ćwiczącego
-doskonałe oddanie rzeczywistego ruchu wioślarskiego
– monitor LCD dla kontroli treningu z możliwością zapisu danych treningowych w pamięci wewnętrznej lub na dedykowanej karcie pamięci ; parametry treningu czas, dystans, tempo, praca, moc, tętno ; monitor mocowany na aluminiowym ramieniu konstrukcji
-zasilanie autonomiczne monitora LCD poprzez wewnętrzny akumulator, możliwość zasilania poprzez baterie zamiast akumulatora
-możliwy transfer danych treningowych poprzez port USB do komputera PC
-możliwość odczytu danych z karty pamięci poprzez opcjonalny czytnik kart
-możliwość realizowania zawodów sportowych przy użyciu firmowego oprogramowania Venue Race przy połączeniu ergometrów w sieci z wizualizacją przebiegu zawodów w czasie rzeczywistym
-możliwość rywalizacji bez użycia komputera PC w ramach własnej sieci radiowej /do 8 monitorów w sieci/
-monitoring pracy serca w transmisji kodowanej
-możliwość współpracy z opcjonalnym programem RowPro dla prowadzenia indywidualnego treningu oraz
realizacji zawodów

Rodzina aparatów Super GL to najnowsza generacja analizatorów glukozy firmy Dr Müller Gerätebau GmbH. Zasada pomiarów oparta jest na metodzie elektrochemicznej z wykorzystaniem do detekcji enzymatycznie uczulanych biosensorów. Super GL2 wyposażony w 30 pozycyjny podajnik próbek, czytnik kodów kreskowych oraz ekran dotykowy do obsługi urządzenia. Wybierając odpowiedni rodzaj biosensora użytkownik decyduje jaki parametr będzie oznaczany (np. jednoczesne oznaczenie glukozy i mleczanów, lub sam pomiar glukozy).

Polar RS400 dostarczy wszelkich informacji, jakich potrzeba do poprawy wyników. Zapisane dane można wykorzystać do późniejszej analizy.

Polar Target Zone – limity tętna wyznaczane na podstawie wieku
Komputer treningowy Polar RS400 automatycznie określa limity tętna zależnie od maksymalnego tętna wyznaczonego na podstawie wieku (220 minus wiek), dzięki czemu trening jest bezpieczny i efektywny. Limity są podawane jako liczba uderzeń serca w ciągu minuty (bpm) lub jako procentowa wartość tętna maksymalnego (%).
Tętno
Pomiar tętna pozwala na określenie intensywności pracy serca. Tętno może być wyrażone jako liczba uderzeń na minutę (bpm) lub jako procentowa wartość tętna maksymalnego (%).
Strefa tętna z sygnalizacją dźwiękową i wizualną
Możesz zdefiniować strefy dla sesji treningowych w oparciu o tętno, co pomoże określić właściwą intensywność treningu. Jeśli osiągniesz wartości spoza aktualnej strefy, komputer treningowy Polar RS400 poinformuje Cię o tym alarmem dźwiękowym i wizualnym.
Strefa tętna ustawiana manualnie
Funkcja pozwala na manualne ustawienie limitów tętna, co umożliwia dopasowanie treningu do Twoich potrzeb. Możesz zdefiniować limit, który będzie wyrażony jako liczba uderzeń serca w ciągu minuty (bpm) lub jako procentowa wartość tętna maksymalnego.
Polar Fitness Test – test wydolności
Funkcja Polar Fitness Test sprawdzi Twoją wydolność podczas prostego sprawdzianu. Wynik testu poinformuje Cię, jak dobrą masz aktualnie kondycję. Poprzez porównanie wartości z przeszłości będziesz mógł zobaczyć, czy Twoja kondycja faktycznie się poprawia.
Polar OwnCal – wydatek energetyczny
Funkcja Polar OwnCal oblicza liczbę kalorii spalonych podczas treningu. Dzięki temu możesz sprawdzić liczbę kalorii spalonych podczas jednego lub kilku treningów.
Polar OwnCode – kodowana transmisja 5 kHz
Kodowany nadajnik automatycznie koduje i przesyła zapis tętna do komputera treningowego Polar RS400. Komputer treningowy Polar RS400 odbiera sygnał wyłącznie z Twojego nadajnika. Kodowanie zapobiega zakłóceniom powodowanym pracą innych monitorów pracy serca.
Polar OwnOptimizer – optymalizacja treningu
Funkcja Polar OwnOptimizer pomaga w optymalizacji, planowaniu treningu i czasu odpoczynku.
Polar OwnZone – limity tętna
Funkcja Polar OwnZone określa limity Twojego tętna dla danej sesji treningowej. Twój stan fizyczny może być różny w zależności od dnia i godziny. Jeśli odczuwasz zmęczenie lub stres, albo nie odzyskałeś pełni sił po ostatniej sesji treningowej, komputer treningowy Polar RS400 odczyta to z pracy serca i zaproponuje trening idealnie dostosowany do Twojego aktualnego stanu.
Polar SportZones – intensywność treningu
Funkcja Polar SportZones pozwala w prosty sposób wybrać i monitorować intensywność treningu i ćwiczyć według odpowiednich programów. Trening jest podzielony na pięć stref na podstawie udziału procentowego Twojego maksymalnego tętna: bardzo lekki (50% – 60% HRmax), lekki (60% – 70% HRmax), średni (70% – 80% HRmax), ciężki (80% – 90% HRmax) i maksymalny (90% – 100% HRmax).
Obciążenie treningowe
Regularne monitorowanie obciążenia treningowego i okresów regeneracji pomaga w określeniu własnych możliwości, pozwala uniknąć niedotrenowania lub przetrenowania oraz dopasować intensywność i czas trwania treningów, aby osiągnąć codzienne i cotygodniowe cele.
Automatyczny zapis międzyczasów
Dzięki tej funkcji możesz zaprogramować komputer treningowy Polar RS400 tak, aby zapisywał międzyczasy w oparciu o pokonany dystans, np. co 1 km.
Graficzny wskaźnik strefy tętna
Funkcja ta graficznie przedstawia strefę, w której trenujesz, umożliwiając utrzymanie żądanej intensywności treningu.
HeartTouch – bezdotykowy przycisk
Po włączeniu funkcji HeartTouch podczas treningu masz dostęp do różnych danych treningowych bez konieczności naciskania przycisków, np. jeśli trenujesz w rękawiczkach utrudniających naciskanie – wystarczy jedynie przystawić komputer treningowy Polar RS400 do nadajnika.
ZoneLock – określona intensywność ćwiczeń
Funkcja ZoneLock pozwala zachować określoną intensywność ćwiczenia. Możesz wybrać blokadę strefy przed rozpoczęciem treningu lub w jego trakcie – wystarczy wtedy nacisnąć przycisk, gdy zaczniesz już ćwiczyć z określoną intensywnością.
ZonePointer – zdefiniowana strefa treningu
ZonePointer to ruchomy symbol na wyświetlaczu komputera treningowego Polar RS400 określający, czy znajdujesz się już w zdefiniowanej strefie. Funkcja ta pomaga osiągnąć pożądaną intensywność / tempo / prędkość / kadencję.
Nadajnik Polar H1
Wygodny nadajnik Polar H1 posiada komfortowy pasek na klatkę piersiową i zapewnia transmisję danych bez zakłóceń.
Oprogramowanie Polar ProTrainer 5
Jeśli poważnie podchodzisz do treningu, analizuj go jeszcze dokładniej z oprogramowaniem Polar ProTrainer 5. Możesz importować plany treningowe, które zostały stworzone przez najlepszych trenerów i najbardziej doświadczonych sportowców, a także planować, tworzyć i modyfikować swoje własne treningi. Polar ProTrainer 5 umożliwi Ci również dogłębną analizę każdego Twojego treningu przy pomocy urozmaiconych podsumowań w formie raportów.
Transfer danych między komputerem treningowym Polar RS400 a oprogramowaniem Polar ProTrainer 5 umożliwi Ci opcjonalne urządzenie do przesyłania danych Polar IrDA USB Adapter.

ELx808 to filtrowy czytnik absorbancji dokonujący odczytu ośmiu dołków płytki 96-dołkowej jednocześnie. Urządzenie to dedykowane jest w szczególności do pracy w technice ELISA. ELx808 to czytnik:

 • Pozwalający na pracę z płytkami 96-dołkowymi
 • Wyposażony ciekłokrystaliczny, monochromatyczny ekran i klawiaturę alfanumeryczną pozwalającymi na pracę bez użycia komputera
 • Pozwalający na pracę w zakresie światła widzialnego oraz UV (konfiguracja IU)
 • Pozwalający na inkubację komory pomiarowej do 50oC (konfiguracje IU)
 • Trwały i niezawodny

Dostarczany w standardzie z filtrami 405nm, 450nm, 490nm oraz 630nm (340nm, 405nm, 450nm, 490nm oraz 630nm w przypadku konfiguracji IU)

Spektrofotometr jednowiązkowy Halo SB-10 łączy w sobie wyjątkową wartość z precyzją spektrofotometrii w prostej obudowie. Halo SB-10 osiąga 2 nm szczeliny spektralnej dla lepszej jakości widma oraz jego najwyższej rozdzielczości dla spektrofotometrów jednowiązkowych. Wśród innych zalet można wymienić dokładność pomiaru długości fali ±0,5 nm, stabilność linii bazowej ±0,002 Abs/hr (500 nm) i rozproszenia światła ≤0,05% (220 nm NaI, 340 nm NaNO2). Halo SB-10 przeprowadza analizę ilościową absorbancji lub transmitancji w zakresie długości fal od 190 nm do 1100 nm.

SPEKTROFOTOMETR Marcel Media, używany jest zarówno do podstawowych oznaczeń jak i skomplikowanych analiz. Urządzenie o maksymalnie uproszczonej obsłudze.

Wersja BIO umożliwia pomiary w termostatowanym gnieździe pomiarowym w kuwetach o długości drogi optycznej 10 mm (o pojemności 1ml lub 0.5ml), szklanych lub akrylowych.

Parametry techniczne:

Zakres długości fali: 330 ÷ 850 nm
Źródło światła: lampa halogenowa
Szerokość połówkowa: 4 nm
Błąd ustawienia długości fali: max 1 nm
Błąd pomiaru: max 1%
Zakresy pomiarowe:
-transmitancji 0.5 ÷ 110%
-absorbancji -0.050 ÷ 2.500 A
-stężeń 0 ÷ 99999.9

20-parametrowy analizator klasy 3-diff

Małe zużycie odczynników

Analiza z 9,8 μl krwi obwodowej

Wbudowane oprogramowanie w j. polskim obejmujące moduł QC

TeleMyo™ DTS (Direct Transmission System) to system, przesyłający dane z EMG lub innych czujników biomechanicznych bezpośrednio do odbiornika noszonego na pasku. Bezpośrednia transmisja danych znacząco upraszcza przygotowanie do pomiaru EMG poprzez eliminację połączeń kablowych pomiędzy elektrodami EMG a wzmacniaczem. Małe i lekkie czujniki są również przydatne podczas pomiaru mniejszych pacjentów (takich jak dzieci lub małe zwierzęta). Noszony na pasku odbiornik może pracować w trzech trybach:

– Bezpośredniego połączenia z PC za pośrednictwem USB (zasięg przesyłu danych 10m)
– Bezprzewodowej retransmisji sygnałów w czasie rzeczywistym przy użyciu jednego z odbiorników Noraxon USB (zasięg przesyłu danych do 100m)
– Zapisywania danych na kartę pamięci (DataLogger)

Ten unikalny zestaw rozwiązań pozwala na używanie systemu DTS bez żadnych ograniczeń. Poprzez kompatybilność z różnymi odbiornikami USB Noraxona, opierając się o retransmisję danych przez WiFi, możliwa jest integracja do 8 dodatkowych zewnętrznych sygnałów analogowych (np. z systemów izokinetycznych, platform itp.) oraz opcjonalnie na wyprowadzenie analogowe wszystkich sygnałów (w celu np. wprowadzenia danych do systemu do analizy ruchu 3D).

Standardowo system wyposażony jest w przedwzmacniacze EMG, może jednak w każdej chwili zostać rozbudowany o czujniki biomechaniczne takie jak np. goniometry, inklinometry, czujniki faz chodu (footswitche) oraz akcelerometry. Bezprzewodowy zestaw do synchronizacji może zostać użyty w celu dokładnej synchronizacji systemu TeleMyo DTS z innymi narzędziami biomechanicznymi.

FIRING EVO to dwuobwodowy elektrostymulator z możliwością współpracy z urządzeniami do terapii ultradźwiękami i terapii podciśnieniowej (VACUUM). Urządzenie generuje prądy niskiej i średniej częstotliwości z możliwością indywidualnego ustawiania intensywności prądu na każdym obwodzie. Przejrzysty układ funkcji na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym pozwala na szybkie i proste wybieranie trybów pracy oraz parametrów aktualnie stosowanego rodzaju pracy.

System F-Scan pozwala na ocenę rozkładu ciśnień wewnątrz obuwia. Ultra-cienkie wkładki umieszcza się w bucie, pomiędzy wkładką (n.p. ortopedyczną lub standardową) a stopą. Otrzymane dane pozwalają na precyzyjne określenie rzeczywistych rozkładów ciśnień przy zastosowaniu danej wkładki ortopedycznej w danym obuwiu.

PHYSIOMED–Expert to dwukanałowy aparat do elektroterapii, łączący wszystkie zalety nowoczesnej elektroterapii (dwa kanały) i elektrodiagnostyki w jednym aparacie.

PHYSIOMED-Expert wyróżnia się wszystkimi odpowiednimi prądami niskiej i średniej częstotliwości, które terapeuta może precyzyjnie dostosować do potrzeb terapii ustawiając indywidualnie wszystkie istotne parametry (długość i kształt impulsu, częstotliwość, tryb burst, tryb bipolarny i wiele więcej).

Dwa niezależne kanały z indywidualną regulacją natężenia prądu zapewniają pełną elastyczność terapii. Można jednocześnie wykonać zabieg na dwóch obszarach o zróżnicowanej wrażliwości lub dla dwóch pacjentów, lub jednocześnie zabieg z wykorzystaniem prądu i ultradźwięków lub terapię skojarzoną. Układ ekranu gwarantuje pełny podgląd parametrów wykorzystanych do zabiegu, w tym dwóch niezależnych zegarów zabiegowych, jednocześnie. Zewnętrzny wyłącznik pełni w trakcie zabiegu rolę wyłącznika bezpieczeństwa dla pacjenta, z drugiej strony może być wykorzystany do ćwiczeń zamiarowych (wykorzystanie impulsu stymulującego do wykonania ruchu).

Urządzenie do pomiaru tkankowego, włośniczkowego przepływu krwi typu Laser Doppler Perimed PeriFlux 5000.

Aparat przeznaczony do monitorowania perfuzji mikrokrążenia w złożu kapilarnym. Wraz z kompletem sond inwazyjnych oraz oprogramowaniem do obsługi systemu Periflux System 5000 – Perisoft for Windows, urządzenie pozwala zmierzyć przepływy krwi w operowanych strukturach.

Jako źródło światła zastosowana jest dioda laserową małej mocy. Promieniowanie odbite od nieruchomych struktur zachowuje częstotliwość źródła laserowego, zaś promieniowanie odbite od będących w ruchu elementów morfotycznych krwi zmienia swoją częstotliwość zgodnie ze zjawiskiem Dopplera. Ponieważ penetracja monochromatycznego światła laserowego w głąb zdrowej tkanki wynosi jedynie 0,5-1 mm aparat umożliwia głównie pomiary skórnego przepływu krwi. Badanie jest nieinwazyjne.

Ultrasonograf CX 50 jest przenośnym aparatem USG z najwyższą jakością obrazowania.

Obrazowanie
• Doskonała wizualizacja igły iniekcyjnej umożliwia jej sprawne doprowadzenie do określonego obszaru anatomicznego
• Najlepsze obrazowanie kardiologiczne i aplikacje dedykowane w klasie point of care
• Funkcja AutoSCAN rozpoznaje rodzaj tkanki i dostosowuje parametr wzmocnienia obrazu, minimalizując potrzebę ręcznej regulacji
• Protokoły typu SmartExam wyświetlają na ekranie wskazówki dla poszczególnych typów badań i automatycznych funkcji systemu (opcja)
• Głowica przezprzełykowa X7-2T z 2,5 tys. elementów

Technologia
• Możliwość zastosowania podnoszących jakość obrazowania głowic PureWave

System QIAxcel Advanced zastępuje tradycyjną, pracochłonną analizę DNA i RNA w żelu — usprawniając przepływ pracy i skracając czas uzyskiwania wyników. System QIAxcel Advanced w pełni automatyzuje czułą elektroforezę kapilarną o wysokiej rozdzielczości do 96 próbek na przebieg. Gotowe do użycia wkłady żelowe umożliwiają analizę 96 próbek przy minimalnej interakcji, redukując błędy związane z ręczną obsługą i eliminując potrzebę żmudnego przygotowywania żelu. Przyjazne dla użytkownika oprogramowanie QIAxcel ScreenGel zapewnia wygodną analizę i dokumentację danych. QIAGEN RNA Integrity Score (RIS) zapewnia obiektywny pomiar jakości analizowanych próbek i umożliwia łatwą interpretację integralności próbki.

System do analizy i dokumentacji żeli elektroforetycznych wraz z aparatem do elektroforezy Intas SMU-02

W urządzeniach do reakcji PCR firmy Sensoquest zastosowano innowacyjne ultra cienkie moduły Peltiera. W odróżnieniu od tradycyjnych bloków, te w urządzeniach Sensoquest pobierają mniej mocy przez co mniej się zużywają i są mniej podatne na przeciążenia. Efektem jest przedłużona żywotność termocyklerów. Producent przeprowadzał testy 600 tysięcy cykli, podczas których aparaty tak samo dobrze grzały i chłodziły. Do niewątpliwych zalet tych urządzeń należy również cicha praca, szeroka rozpiętość gradientu i możliwość chłodzenia próbek po reakcji aż do -50C.

W aparacie PyroMark Q24 MDx wykorzystano sprawdzoną technologię pirosekwencjonowania w czasie rzeczywistym do wykrywania i oceny ilościowej opartej na sekwencji DNA w analizach genetycznych i epigenetycznych w badaniach metylacyjnych.

Aparat Qiagen Rotor-Gene Q został zaprojektowany do wykonywania cykli termicznych, detekcji i/lub oznaczania ilościowego w czasie rzeczywistym za pomocą łańcuchowej reakcji polimerazy (polymerase chain reaction, PCR) w zastosowaniach klinicznych.

System pozwala na wykonywanie:

 • testów statycznych takich jak badanie postawy ciała (analiza trójpłaszczyznowa krzywej kręgosłupa, ustawień łopatek, garbu żebrowego itp.);
 • testów dynamicznych przy rejestracji sekwencji ruchowych np. skłon, uniesienie ręki (pomiar ruchomości, zakresów ruchu);
 • testów korekcyjnych np. zachowanie kręgosłupa przy wymuszonej korekcji ustawienia miednicy, gorsetowaniu, kinesiotapinkgu itp.;
 • testów porównawczych np. obserwacja progresji skoliozy w krótkich okresach czasowych;
 • ćwiczeń autokorekcyjnych (biofeedback);
 • dokumentacji fotogrametrycznej sylwetki np. przód, bok, nogi;
 • generowanie raportów, wydruków, automatyczne przeniesienie danych do programów statystycznych.

Ocena prawidłowości ukształtowania stopy ma bardzo duże znaczenie diagnostyczne. Wszelkie odchylenia w jej budowie mogą być spowodowane nieprawidłowościami w obrębie innych części ciała. Asymetrie w obrębie stóp mogą też świadczyć o występowaniu wady postawy.
Komputerowe badanie strony podeszwowej stopy stanowi rozwinięcie i udoskonalenie znanego badania podoskopowego. Oprócz dokładnej odbitki (plantokonturogramu) uzyskujemy informacje o przestrzennym, ukształtowaniu wysklepienia stopy. Pozwala to na rzetelną ocenę stanu wysklepienia podłużnego, ocenę kąta koślawości palucha, kąta szpotawości palca oraz obserwację sfer nośnych.

Wielkogabarytowy komputerowy podoskop przeznaczony do diagnozowania niemowląt, a także starszych dzieci.
Ocena prawidłowości rozwoju motorycznego małych dzieci, zwłaszcza noworodków do czwartego tygodnia życia, jest bardzo trudna ze względu na ich niedojrzałość ruchową. Odróżnienie prawidłowych reakcji niemowlęcia od nieprawidłowych, w pierwszych miesiącach jego życia, wymaga bardzo dużego doświadczenia. Różnice w zachowaniu dzieci zdrowych i wykazujących zaburzenia w funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego stają się coraz wyraźniejsze wraz z wiekiem. Wczesna diagnostyka jest więc niezbędna, aby uchronić jak największą ilość dzieci przed dożywotnią niepełnosprawnością.

Stab2P to urządzenie pozwalające na niezależny pomiar rzutu środka ciężkości ciała, który przypada na lewą i prawą nogę.

Otwiera to bardzo szerokie możliwości w analizie procesu trzymania równowagi, lateralizacji, treningu siłowego i sportowego. Dzięki zaimplementowanym elementom biofeedback’u obok aspektu diagnostycznego niezwykle ważną staje się funkcja treningu trzymania postawy ciała. Pomiary rejestrowane są dynamicznie, dlatego możliwe jest wykonanie balansowania, czy też ocena granicy stabilności.

System pomiarowy eyetracker który śledzi, zapisuje i analizuje, na co i w jakiej kolejności patrzy badany. Pozwala na identyfikację obszarów, na których jest koncentrowana uwaga i obszarów pomijanych, słabo zauważalnych. Eyetracking to dynamicznie rozwijająca się technologia, o bardzo dużej dywersyfikacji zastosowań. Stosuje się ją we wszystkich dziedzinach, w których kręgu zainteresowań leży badanie odbioru i przetwarzania informacji wzrokowej. Eye tracker, dzięki systemowi pomiarowemu śledzi, zapisuje i analizuje, na co i w jakiej kolejności patrzy badany. Pozwala na identyfikację obszarów, na których jest koncentrowana uwaga i obszarów pomijanych, słabo zauważalnych. Urządzenie przesyła zarejestrowane obrazy do komputera stacjonarnego lub przenośnego, z którym jest zintegrowane, a odpowiednie oprogramowanie pozwala na analizę danych i generowanie wyników.

Wiedeński System Testów to trafne i rzetelne narzędzie diagnostyczne stworzone z zachowaniem standardów dla testów psychometrycznych. Kilkadziesiąt testów psychologicznych wspieranych przez precyzje urządzenia reakcyjne i intuicyjne oprogramowania tworzy doskonałe narzędzie diagnostyczne zapewniające wystandaryzowany i obiektywny proces oceny.

Można przeprowadzić wiele różnorakich testów takich jak:

 • testy psychomotoryczne
 • testy reakcyjne
 • testy funkcji poznawczych
 • testy sprawności intelektualnej
 • testy osobowości
 • testy umiejętności specjalnych

Nexus-10 Mark II jest urządzeniem rejestrującym Biofeedback i neurofeedback. Nexus 10 Mark II posiada 4 pojedyncze wejścia (kanały) EEG/EMG/EKG/EOG, a każde następne wejście służy to pracy z innymi modalnościami. Nexus-10 oferuje od 1 do 25 kanałów danych oraz w najnowszej wersji aż do 128 kanałów wirtualnych do analizy i przetwarzania sygnałów zapisanych w oprogramowaniu BioTrace+. Zatem Nexus-10 jest w stanie mierzyć różnorodnych sygnałów równocześnie, np.: napięcie mięśni, fal mózgowych, częstość akcji serca, przepływu krwi, przewodność skóry, oddychanie, temperatura i wiele innych. Zawiera również połączenie oksymetrii SpO2 – z zasięgiem od 0 do 100% z rozdzielczością mierzoną po 1%, także Trigger NTI np. w ERP / VEP itp. Nexus-10 jest w stanie komunikować się bezprzewodowo w czasie rzeczywistym do komputera przy użyciu technologii Bluetooth. Poza tym, można podłączyć Nexus-10 za pomocą dołączonego kabla USB, aby nagrać dane ze znacznie większym próbkowaniem aż do 8192 p/s.

Urządzenie treningowe wykorzystywane między innymi przez kierowców F1, WRC, ale także profesjonalne zespoły piłkarskie, zawodowe grupy kolarskie i elitarne jednostki wojskowe. W trakcie treningu uczestnicy sprawdzają refleks, koordynację wzrokowo-ruchową, szybkość reakcji oraz poziom wytrzymałości. Dzięki 28 specjalistycznym programom treningowym (szybkościowe, pamięciowe, unikowe), umożliwia weryfikację refleksu i możliwości pamięciowych użytkownika. Stopień trudności poszczególnych programów z łatwością można dostosować do wieku i sprawności motorycznej zawodników.

Chromatograf cieczowy HPLC z detektorem diodowym wraz z kolumnami i sprzętem do przygotowywania próbek, Agilent Technologies, 1260 Infinity

Chromatograf z pompą gradientową poczwórną Quat. Pump. wyposażony jest w detektor UV-Vis (zakres długości fali: 190 – 900 nm). Umożliwia jednoczesną rejestrację sygnału dla dwóch długości fali. Chromatograf zaopatrzony jest w zawór do zastrzyku ręcznego oraz w autosampler, termostat kolumn chromatograficznych oraz kolektor frakcji Agilent 1260 FC-AS.

Zastosowanie praktyczne:

Analiza mieszanin związków chemicznych, oczyszczanie, badanie czystości oraz identyfikacji związków chemicznych, oznaczanie stężenia substancji organicznych, w tym hormonów, witamin, pestycydów, składników kosmetyków i żywności.

Spektrofotometr dwuwiązkowy pracujący w zakresie spektralnym 190- 1100 nm. Szerokość szczeliny spektralnej to 1,0 nm.

Zastosowanie praktyczne:
Oznaczanie ilościowe i jakościowe wielu pierwiastków i związków chemicznych (m.in. białek, kwasów nukleinowych, substancji aktywnych) w próbkach ciekłych. Spektrofotometr może służyć do analizy kosmetyków, farmaceutyków, a także do badania kinetyki reakcji chemicznych, kontroli czystości i dozowania składnika czynnego (API) w produktach leczniczych.

Titrando składa się z dwóch jednostek dozowania titranta, z zestawu elektrod oraz z oprogramowania sterującego Tiamo. Przy podłączeniu z termostatem Julabo F12 pozwala na utrzymanie stałej temperatury w zakresie od -20 do 200 °C w naczynku pomiarowym.

Zastosowanie praktyczne:
Automatyczne przeprowadzanie miareczkowań, pomiar pH, potencjału redoks (ORP, ang. oxidation/reduction potential), stężenia jonów wapnia, ołowiu oraz oznaczanie zawartości różnych substancji, m.in. jonów miedzi, żelaza, kwasów organicznych i nieorganicznych, chloru, witaminy C, niektórych substancji czynnych w próbkach ciekłych. Wyznaczanie liczby kwasowej i zasadowej. Oznaczanie twardości wody, aktywności enzymów (lipazy, trypsyny), badanie kinetyki uwalniania tabletek zobojętniających kwas żołądkowy. Oznaczanie stężenia surfaktantów w kosmetykach, wodach i detergentach. Przeprowadzanie syntez lub oznaczeń, które wymagają utrzymania stałej wartości pH, temperatury czy potencjału.

Zetasizer pozwala wyznaczyć wielkość cząstek, potencjał elektrokinetyczny (ζ, zeta) oraz masę cząsteczkową w ciekłych próbkach. Wyposażony w autotitrator MPT-2 daje możliwość pomiaru tych parametrów w zależności od pH. Możliwy jest także pomiar potencjału zeta powierzchni płaskich, nieprzewodzących materiałów za pomocą opcjonalnego naczynka tzw. surface zeta potential cell.

Zastosowanie praktyczne:
Wyznaczanie punktu izoelektrycznego (IEP), wyznaczanie wielkości cząstek tj. białek, liposomów. Ocena stabilności zawiesin, preparatów, emulsji, kosmetyków. Analiza emulsji przez wyznaczanie zależności potencjału zeta, a także przewodności od pH.

Reometr Kinexus PRO możne spełniać wymagania rutynowych testów reologicznych dla dyspersji i innych złożonych płynów oraz miękkich substancji stałych w wielu różnych sektorach przemysłu.

Zastosowanie praktyczne:
Pomiary lepkości kosmetyków, farb, maści. Ocena trwałości kosmetyków, pian, emulsji. Określanie reologicznej charakterystyki płynów, w tym dyspersji, emulsji, roztworów polimerów i środków powierzchniowo czynnych, past i żeli. Wyznaczenie punktu płynięcia, naprężenia ścinającego, wnikania kremów, żeli. Symulacje procesów płynięcia, pełzania i ścinania materiałów.

Mikroskop stosuje się m.in w celu wizualnej oceny zmian zachodzących w kosmetykach pod wpływem różnych czynników (temperatura, pH, siła jonowa, różne dodatki).

Urządzenie pozwala określić stan skóry i włosów oraz zapewnia indywidualny dobór dermo-kosmetyków światowego lidera w produkcji sprzętu do testów skórnych Courage + Khazaka. Mierzy takie parametry jak elastyczność, natłuszczenie/sebum, nawilżenie, pH, poziom melaniny i zaczerwienienia. Przy użyciu kamery Visioscope® PC 35 dostępne jest badanie w powiększeniu pozwalające na obserwację naczyń krwionośnych, uszkodzeń skóry, plam pigmentacyjnych.

Klaster obliczeniowy składający się z ośmiu dwuprocesorowych serwerów.

Zastosowanie: Obliczenia przy zastosowaniu metod dynamiki molekularnej i chemii kwantowej właściwości układów biochemicznych istotnych w naukach o kulturze fizycznej.