ISSUES | Vol. 21 | No. 3

ISSUES | Vol. 21 | No. 3

ISSUES | Vol. 21 – 2014 | No. 3 | pp. 141-197
ISSN 1899-1998 / e-ISSN: 2082-8799
POLISH JOURNAL OF SPORT AND TOURISM SPORT I TURYSTYKA
 • Vol.21 (2014) No. 3, pp. 141-197
On-line version of the quarterly is primary.
Wersja on-line jest wersją pierwotną kwartalnika.

Printed in 210 copies
Nakład: 210 egz.

 

Contents / Spis treści

Original research papers / Oryginalne prace twórcze

 • Liudmila Liutsko
  Sex-dependent individual differences and the correlational relationship between proprioceptive and verbal tests
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….143-146
 • Ieva Kundzina, Juris Grants
  The relationship between beta endorphins and emotional state in physically active individuals aged 45-55
  (a report on a pilot study)

  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….147-150
 • Krzysztof Piech, Rafał Grad
  Role of preschoolers in motivation for physical activity in their families
  Rola dzieci w wieku przedszkolnym w aktywizacji ruchowej rodziny
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….151-162
 • Paulina Gradus, Ewa Benza, Olga Rybak, Paweł Krzysztoń, Paulina Batorzyńska,
  Magdalena Plandowska, Wiesław Lech Kurpeta

  Forms of physical activity of Biała Podlaska preschool children
  Formy aktywności fizycznej dzieci uczęszczających do bialskich przedszkoli
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….162-173
 • Victor Kolesnikovich, Yulia Bychenkova, Aleksandr Vernigor
  Geoinformation systems as a tool of the integrated tourist spaces management
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….174-177
 • Beata Gierczak
  Managament methods and concepts for building competitive advantage in hospitality companies
  Metody i koncepcje zarządzania w procesie budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw hotelarskich
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….178-189

 

Current news / Wiadomości bieżące

 • Grzegorz Godlewski, Anna Bodasińska
  Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Turystyka kontrowersyjna na współczesnym rynku podróży
  – formy, uwarunkowania, skutki

  [ Download ]
  …………………………………………………………………………………………………………….190-191

 

Guidelines for contributors / Instrukcje dla Autorów

 • [ Download ]
  …………………………………………………………………………………………………………….192-195

 

Subscription information / Informacje o prenumeracie

 • [ Download ]
  …………………………………………………………………………………………………………….196-197