ISSUES | Vol. 22 | No. 2

ISSUES | Vol. 22 | No. 2

ISSUES | Vol. 22 – 2015 | No. 2 | pp. 62-139
ISSN 1899-1998 / e-ISSN: 2082-8799
POLISH JOURNAL OF SPORT AND TOURISM SPORT I TURYSTYKA
 • Vol.22 (2015) No. 2, pp. 62-139
On-line version of the quarterly is primary.
Wersja on-line jest wersją pierwotną kwartalnika.

Printed in 210 copies
Nakład: 210 egz.

 

Contents / Spis treści

Original research papers / Oryginalne prace twórcze

 • Krzysztof Lipecki, Bartosz Rutowicz
  The impact of ten weeks of bodyweight training on the level of physical fitness and selected parameters of body composition in women aged 21-23 years
  Wpływ 10-tygodniowego treningu bodyweight na poziom sprawności fizycznej oraz komponenty budowy ciałakobiet w wieku 21-23 lat
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….64-73
 • Monika Guszkowska
  The body image of physically active and inactive women
  Obraz ciała kobiet uprawiających fitness i niećwiczących
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….74-83
 • Andrzej Jopkiewicz, Jacek Gawron
  An attempt of assessment of physical activity of adults residing in the Świętokrzyskie Voivodeship
  Próba oceny aktywności fizycznej osób dorosłych z Województwa Świętokrzyskiego
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….84-93
 • Przemysław Płoskonka
  Survival – selected determinants of participation
  Surwiwal – wybrane determinanty uczestnictwa
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….94-105
 • Pia Lundquist Wanneberg
  An analysis of „The gymnastics battle at Stockholm elementary schools”
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….106-113
 • Alexander Hodeck, Gregor Hovemann
  Destination choice in German winter sport tourism: empirical findings
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….114-117
 • Andrzej Świeca, Bartosz Skrzypek
  Spa services in hotel facilities in the Lublin province. The importance of hotel facilities in the provisionof spa services in the Lublin province
  Usługi SPA w obiektach hotelowych województwa lubelskiego. Znaczenie obiektów hotelarskich w funkcjonowaniu usług SPA w województwie lubelskim
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….118-133

 

Guidelines for contributors / Instrukcje dla Autorów

 • [ Download ]
  …………………………………………………………………………………………………………….134-137

 

Subscription information / Informacje o prenumeracie

 • [ Download ]
  …………………………………………………………………………………………………………….138-139