ISSUES | Vol. 23 | No. 3

ISSUES | Vol. 23 | No. 3

ISSUES | Vol. 23 – 2016 | No. 3 | pp. 121-178
ISSN 1899-1998 / e-ISSN: 2082-8799
POLISH JOURNAL OF SPORT AND TOURISM SPORT I TURYSTYKA
 • Vol.23 (2016) No. 3, pp. 121-178
On-line version of the quarterly is primary.
Wersja on-line jest wersją pierwotną kwartalnika.

Printed in 210 copies
Nakład: 210 egz.

 

Contents / Spis treści

Original research papers / Oryginalne prace twórcze

 • Andrzej Mastalerz, Tomasz Niźnikowski, Mariusz Buszta, Michał Biegajło, Jerzy Sadowski, Paweł Wiśniowski
  Effect of two backpack designs on cop displacement and plantar force distribution in children during upright stance
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….123-126
 • Paulina Szyszka, Janusz Jaszczuk, Jarosław Sacharuk, Florian Parnicki, Adam Czaplicki
  Relationship between muscle torque and performance in special and specific exercises in young weightlifters
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….127-132
 • Bora Okdan, Gulbin Rudarli Nalcakan, Ece Onur, Arzu Oran, Mesut Nalcakan
  Effect of folk dance training on blood oxidative stress level, lipids, and lipoproteins
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….133-139
 • Wojciech Seidel, Andrzej Klarowicz, Marek Rejman, Stefan Szczepan
  An evaluation of the usefulness of stroke index values in the swimming training of people with disabilities
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….140-144
 • Marcin Starzak, Hubert Makaruk, Anna Starzak
  The effects of a running consistency programme on footfall variability and performance in the long jump
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….145-152
 • Katarína Hricková, Ján Junger
  Physical activity and compensation of body posture disorders in children aged seven
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….153-160
 • Jakub Kortas, Katarzyna Prusik, Łukasz Bielawa, Monika Wiech, Zbigniew Ossowski, Seweryna Konieczna, Krzysztof Prusik
  Quantitative and qualitative criteria for assessing endurance in women over 60 years of age – Findings from a pilot study
  Ilościowe i jakościowe kryteria oceny poziomu wytrzymałości kobiet po 60 roku życia – Doniesienie z badań pilotażowych
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….161-166
 • Krzysztof Sas-Nowosielski, Sylwia Szopa, Agnieszka Kowalczyk
  Use of mobile fitness-related applications and active video games in high-school youth
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….167-170

 

 

Current news / Wiadomości bieżące

 • Małgorzata Lichota
  VII Edycja Międzynarodowej Szkoły Letniej 2016 „Traditional games, tendencies and new ideas in outdoor activities”
 • [ Download ]
  …………………………………………………………………………………………………………….171-172

 

Guidelines for contributors / Instrukcje dla Autorów

 • [ Download ]
  …………………………………………………………………………………………………………….173-176

 

Subscription information / Informacje o prenumeracie

 • [ Download ]
  …………………………………………………………………………………………………………….177-178