Oferta książek

Oferta książek

Oferta wydawnicza

Somatyczne i sprawnościowe uwarunkowania wyniku sportowego wysoko kwalifikowanych zapaśniczek i zapaśników Rozwój morfofunkcjonalny dzieci i młodzieży ze wschodniej polski w okresie transformacji ustrojowej

Rok wydaniaAutor/RedaktorTytuł książkiOkładka
2019Jolanta DanielewiczRzut oszczepem
2018Dariusz GierczukSomatyczne i sprawnościowe uwarunkowania wyniku sportowego wysoko kwalifikowanych zapaśniczek i zapaśników
2018Jerzy SaczukRozwój morfofunkcjonalny dzieci i młodzieży ze wschodniej polski w okresie transformacji ustrojowej
2017Krystyna Górniak (red.)Kondycja psychofizyczna bialskich pięciolatków
2016Jerzy Sadowski, Jerzy F. MillerCzynniki warunkujące wynik sportowy w taekwondo olimpijskim
2016Magdalena PlandowskaZaspokojenie potrzeby ruchu dzieci w wieku przedszkolnym
2016Agnieszka Wasiluk, Jerzy Saczuk, Adam WilczewskiWyniki oraz normy rozwoju i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży z województwa lubelskiego i podlaskiego
2016Krystyna Górniak, Agnieszka Dmitruk, Helena Popławska, Małgorzata Lichota, Adam Wilczewski, Elżbieta Huk-Wieliczuk, Anna Czeczuk, Wojciech Hołub, Bartłomiej KargulewiczZróżnicowanie środowiskowe rozwoju biologicznego dzieci i młodzieży bialskiej
2016Florian ParnickiNauczanie-uczenie się narciarstwa zjazdowego dzieci i młodzieży – podręcznik dla instruktorów rekreacji ruchowej
2015Anna Bochenek (red.)Nauczyciel Wychowania Fizycznego kształcenie, zawód i praca
2015Henryk Sozański
Jerzy Sadowski
Janusz Czerwiński (red.)
Podstawy teorii i technologii treningu sportowego (tom II)

2015Urszula ParnickaKinezygerontoprofilaktyka
2013Henryk Sozański
Janusz Czerwiński
Jerzy Sadowski (red.)
Podstawy teorii i technologii treningu sportowego (tom I)
2013Henryk Sozański
Jerzy Sadowski (red.)
Trener wczoraj, dziś, jutro
2013Krystyna BuchtaBadanie i ocena jakości kształcenia na kierunku wychowanie fizyczne w wybranych akademiach wychowania fizycznego
2013Tomasz NiźnikowskiEfektywność uczenia się złożonych czynności ruchowych a rodzaj informacji zwrotnej
2013Adam WilczewskiCzy dystanse środowiskowe w rozwoju dzieci i młodzieży ze wschodniego regionu polski ulegają zmianie?
2012Krystyna Górniak
Adam Wilczewski
Helena Popławska
Elżbieta Huk-Wieliczuk
Agnieszka Dmitruk
Małgorzata Lichota
Wojciech Hołub
Anna Czeczuk
Bartłomiej Kargulewicz
Zmiany w rozwoju biologicznym dziewcząt i chłopców wiejskich z powiatu bialskiego w okresie między 1998 a 2008 rokiem
2012Grzegorz Godlewski
Marian Rzędzicki (red.)
Kajakarstwo turystyczne

NAKŁAD WYCZERPANY!!!

2012Jerzy Sadowski
Paweł Wołosz
Janusz Zieliński
Koordynacyjne zdolności motoryczne i umiejętności techniczne koszykarzy
2012Helena PopławskaRozwój i sprawność fizyczna dzieci i młodzieży wiejskiej w zależności od stopnia i rodzaju otłuszczenia
2011Jerzy SaczukTrendy sekularne i gradienty społeczne w rozwoju biologicznym dzieci i młodzieży ze wschodniej Polski na tle zmian środowiskowych w latach 1986-2006
2010Krystyna Górniak
Helena Popławska
Adam Wilczewski
Małgorzata Lichota
Agnieszka Dmitruk
Wojciech Hołub
Elżbieta Huk-Wieliczuk
Anna Czeczuk
Bartłomiej Kargulewicz
Dziecko wiejskie bialskie. Rozwój fizyczny, sprawność fizyczna, postawa ciała, sposób żywienia dzieci i młodzieży wiejskiej z powiatu bialskiego
2010Igor Cieśliński
Ryszard Cieśliński
Ireneusz Chaliburda (red.)
Tradycyjne formy aktywności fizycznej ludności wschodniego pogranicza Polski
2010Teresa Jaślikowska-Sadowska (red.)

 

40 lat minęło … Wydziałowi Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej

 

2009Adam CzaplickiModelowanie we współrzędnych naturalnych w biomechanice
2009Tomasz Niźnikowski

 

Nauczanie ćwiczeń o złożonej strukturze ruchu przy oddziaływaniu na węzłowe elementy techniki sportowej
2009Andrzej KlusiewiczFizjologiczna ocena adaptacji do wysiłków o charakterze tlenowym u kobiet i mężczyzn o wysokim stopniu wytrenowania
2008Jerzy Saczuk
Adam Wilczewski
Agnieszka Wasiluk
Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna dziewcząt oraz chłopców z województwa podlaskiego (normy i charakterystyka)
2008Marcin BochenekTurystyka w edukacji dzieci i młodzieży
2008Hubert Makaruk
Jerzy Sadowski
Wybrane aspekty treningu w skoku w dal i trójskoku
2007Jan CzeczelewskiSposób żywienia, stan odżywienia (wybrane cechy somatyczne) oraz aktywność fizyczna dzieci i dorastającej młodzieży z terenu powiatu bialskiego; uwarunkowania i wzajemne związki
2007Urszula ParnickaRodzinne uwarunkowania rekreacji fizycznej kobiet aktywnych zawodowo
2007Krystyna BuchtaTypy i uwarunkowania przebiegu studiów w uczelniach wychowania fizycznego kierunek wychowanie fizyczne – studia magisterskie
2007Anna BodasińskaCzysta gra w sporcie i w życiu codziennym
2007Elżbieta Huk-WieliczukAkceptacja szkoły a wpływy rodziny i rówieśników na zachowania zdrowotne młodzieży wiejskiej
2007Elżbieta Huk-WieliczukWybrane aspekty kondycji fizycznej i zachowań zdrowotnych młodzieży wiejskiej z terenu południowego Podlasia
2007Tadeusz ZaradkiewiczŚrodowiskowe uwarunkowania sprawności fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej z różnych regionów Polski
2006Helena PopławskaRozwój biologiczny dziewcząt i chłopców – ze środowiska wiejskiego z terenów południowego Podlasia – w świetle wskaźników otłuszczenia
2006Krystyna GórniakRozwój biologiczny dzieci wiejskich z wadami postawy ciała
2005Jerzy Saczuk (red.)Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna dzieci i młodzieży z województwa lubelskiego
2005Adam WilczewskiŚrodowiskowe i społeczne uwarunkowania zmian w rozwoju biologicznym dzieci i młodzieży wiejskiej w latach 1980-2000
2004Maciej Skład Helena Popławska (red.)Dziecko wiejskie bialskopodlaskie
2004Zbigniew BujakWybrane zagadnienia z taekwon-do
2004Krzysztof PiechPromocja rodzinnej aktywności
2003Anna KossowskaAksjologiczne treści portretów
2003Urszula Parnicka
Krzysztof Piech (red.)
Zabawy i gry ruchowe w sporcie dla wszystkich
2000Józef Bergier (red.)Sport dzieci i młodzieży na przełomie wieków

Ułatwienia dostępu