ISSUES | Vol. 21 | No. 1

ISSUES | Vol. 21 | No. 1

ISSUES | Vol. 21 – 2014 | No. 1 | pp. 1-69
ISSN 1899-1998 / e-ISSN: 2082-8799
POLISH JOURNAL OF SPORT AND TOURISM SPORT I TURYSTYKA
 • Vol.21 (2014) No. 1, pp. 1-69
On-line version of the quarterly is primary.
Wersja on-line jest wersją pierwotną kwartalnika.

Printed in 210 copies
Nakład: 210 egz.

 

Contents / Spis treści

Original research papers / Oryginalne prace twórcze

 • Joanna Burdzicka-Wołowik, Katarzyna Góral-Radziszewska
  Selected personality traits of women training combat sports
  Wybrane cechy osobowooeci kobiet trenujących sporty walki
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….3-12
 • Zbigniew Dziubiński, Beata Magdziarz
  The impact of the place of residence on middle school pupils’ attitudes towards physical culture
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….13-16
 • Janusz Gałecki, Lech Kurpeta, Igor Cieśliński
  Teachers’ performance in relation to teaching of motor skills during lessons of physical education
  Czynności nauczycieli w zakresie kształtowania umiejętności ruchowych na lekcjach wychowania fizycznego
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….17-24
 • Magdalena Plandowska
  An outline of the issue of the need for physical activity among preschool children – as exemplified by Biała Podlaska area
  Zarys problemu potrzeby ruchu dzieci przedszkolnych – na podstawie lokalnego środowiska bialskopodlaskiego
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….25-35
 • Elżbieta Stach, Aneta Pawłowska, Łukasz Matoga
  The development of tourism at military-historical structures and sites – a case study of the building complexes of Project Riese in the Owl Mountains
  Rozwój turystyki w obiektach i miejscach militarno-historycznych – studium przypadku kompleksów Projektu Riese w Górach Sowich
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….36-47
 • Mirosław Zalech
  The place of tourism in promotional policy of communes from eastern Poland
  Miejsce turystyki w polityce promocyjnej gmin Polski wschodniej
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….48-63

 

Guidelines for contributors / Instrukcje dla Autorów

 • [ Download ]
  …………………………………………………………………………………………………………….64-67

 

Subscription information / Informacje o prenumeracie

 • [ Download ]
  …………………………………………………………………………………………………………….68-69