ISSUES | Vol. 21 | No. 2

ISSUES | Vol. 21 | No. 2

ISSUES | Vol. 21 – 2014 | No. 2 | pp. 70-140
ISSN 1899-1998 / e-ISSN: 2082-8799
POLISH JOURNAL OF SPORT AND TOURISM SPORT I TURYSTYKA
 • Vol.21 (2014) No. 2, pp. 70-140
On-line version of the quarterly is primary.
Wersja on-line jest wersją pierwotną kwartalnika.

Printed in 210 copies
Nakład: 210 egz.

 

Contents / Spis treści

Original research papers / Oryginalne prace twórcze

 • Dariusz Gierczuk, Zbigniew Bujak
  Reliability and accuracy of Batak Lite tests used for assessing coordination motor abilities in wrestlers
  Rzetelność i trafność prób Batak Lite służących do oceny koordynacyjnych zdolności motorycznych zapaśników
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….72-81
 • Andrzej Klusiewicz, Łukasz Zubik, Barbara Długołęcka, Małgorzata Charmas
  Characteristics of the respiratory muscle strength of women and men at different training levels
  Charakterystyka siły mięśni oddechowych u kobiet i mężczyzn o zróżnicowanym stopniu wytrenowania
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….82-91
 • Marina Gozalova, Alexey Shchikanov, Aleksandr Vernigor, Vardan Bagdasarian
  Sports tourism
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….92-96
 • Andrzej Hadzik, Małgorzata Grabara
  Investments in recreational and sports infrastructure as a basis for the development of sports tourism on the example of spa municipalities
  Inwestycje w infrastrukturę rekreacyjno-sportową jako podstawa rozwoju turystyki sportowej na przykładzie gmin uzdrowiskowych
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….97-106
 • Lech Jaczynowski
  Tracing the life and work of August Rozental
  Śladami życia i twórczości Augusta Rozentala
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….107-118
 • Katarzyna Pioś, Karolina Skoczylas, Teresa Brzezińska-Wójcik
  The current condition and possibilities of development of festival tourism in the Lublin Region
  Aktualny stan i możliwości rozwoju turystyki festiwalowej w województwie lubelskim
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….119-134

 

Guidelines for contributors / Instrukcje dla Autorów

 • [ Download ]
  …………………………………………………………………………………………………………….135-138

 

Subscription information / Informacje o prenumeracie

 • [ Download ]
  …………………………………………………………………………………………………………….139-140