ISSUES | Vol. 23 | No. 1

ISSUES | Vol. 23 | No. 1

ISSUES | Vol. 23 – 2016 | No. 1 | pp. 1-62
ISSN 1899-1998 / e-ISSN: 2082-8799
POLISH JOURNAL OF SPORT AND TOURISM SPORT I TURYSTYKA
 • Vol.23 (2016) No. 1, pp. 1-62
On-line version of the quarterly is primary.
Wersja on-line jest wersją pierwotną kwartalnika.

Printed in 210 copies
Nakład: 210 egz.

 

Contents / Spis treści

Original research papers / Oryginalne prace twórcze

 • Stefan Szczepan, Krystyna Zatoń, Andrzej Klarowicz
  The effect of concurrent visual feedback on controlling swimming speed
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….3-6
 • Bartosz Dziadek, Janusz Iskra, Krzysztof Przednowek
  The development of the sports careers of the best decathletes in the world and in Poland in the years 1985-2015
  Dynamika rozwoju kariery sportowej najlepszych dziesięcioboistów z polski i świata z lat 1985-2015
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….7-20
 • Aleksandra Samełko, Monika Guszkowska
  Affective states and performance outcomes – the findings of preliminary research involving pentathletes
  Stany afektywne a rezultat sportowy – wstępne badania pięcioboistów
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….21-28
 • Agnieszka Kędra, Dariusz Czaprowski
  Physical education students’ knowledge of selected safe and non-recommended exercises strengthening the abdominal muscles
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….29-34
 • Igor Cieśliński, Ireneusz Chaliburda
  Possibilities of implementing traditional polish games and plays in the process of physical education according to PE teachers
  Możliwości wykorzystania staropolskich gier i zabaw jako istotnego elementu stymulowania aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w opinii nauczycieli wychowania fizycznego
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….35-44
 • Anna Kowalczyk, Ewelina Kozłowska
  Determinanty uprawiania wybranych form aktywności fizycznej w grupie pracowników administracyjno-biurowych
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….45-56

 

Guidelines for contributors / Instrukcje dla Autorów

 • [ Download ]
  …………………………………………………………………………………………………………….57-60

 

Subscription information / Informacje o prenumeracie

 • [ Download ]
  …………………………………………………………………………………………………………….61-61