ISSUES | Vol. 23 | No. 4

ISSUES | Vol. 23 | No. 4

ISSUES | Vol. 23 – 2016 | No. 4 | pp. 179-237
ISSN 1899-1998 / e-ISSN: 2082-8799
POLISH JOURNAL OF SPORT AND TOURISM SPORT I TURYSTYKA
 • Vol.23 (2016) No. 4, pp. 179-237
On-line version of the quarterly is primary.
Wersja on-line jest wersją pierwotną kwartalnika.

Printed in 210 copies
Nakład: 210 egz.

 

Contents / Spis treści

Original research papers / Oryginalne prace twórcze

 • Tadeusz Bober, Alicja Rutkowska-Kucharska, Sebastian Jaroszczuk, Maciej Barabasz, Wojciech Woźnica
  Kinematic characterisation of the lunge and the fleche in epee fencing: Two case studies
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….181-185
 • Krzysztof Buśko
  Comparison of muscle strength in male combat sport athletes
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….186-189
 • Tomasz Sacewicz, Sławomir Bodasiński, Marcin Śliwa, Paulina Szyszka, Zenon Mazur, Adam Czaplicki
  Biomechanical assessment of motor abilities in male handball players during the annual training macrocycle
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….190-195
 • Marcin Andrzejewski, Beata Pluta, Marek Konefał, Paweł Chmura, Jan Chmura
  Analysis of the motor activities of professional Polish soccer players
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….196-201
 • Joanna Szczepaniak, Monika Guszkowska
  Causal attributions of success and failure and mood states in football players
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….202-211
 • Jerzy Saczuk, Agnieszka Wasiluk, Robert Wilczewski, Adam Wilczewski
  Differences in body build and physical fitness of PE students from the Faculty of Physical Education and Sport in Biała Podlaska in the years 1989, 2004, and 2014
  Zmiany budowy ciała i sprawności fizycznej studentów Wychowania Fizycznego z Wydziału Wychowania Fizycznego
  i Sportu W Białej Podlaskiej w latach 1989-2004-2014
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….212-220
 • Krzysztof Sas-Nowosielski, Andrzej Hadzik, Joanna Górna, Małgorzata Grabara
  Applying the health belief model in explaining the stages of exercise change in older adults
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….221-225

 

Guidelines for contributors / Instrukcje dla Autorów

 • [ Download ]
  …………………………………………………………………………………………………………….226-229

 

Subscription information / Informacje o prenumeracie

 • [ Download ]
  …………………………………………………………………………………………………………….230-231

 

Author Index: volume 23 / Wykaz Autorów: tom 23

 • [ Download ]
  …………………………………………………………………………………………………………….232

 

Reviewer Index: volume 23 / Wykaz Recenzentów: tom 23

 • [ Download ]
  …………………………………………………………………………………………………………….233

 

Table of contents: volume 23 / Zestawienie Zawartości: tom 23

 • [ Download ]
  …………………………………………………………………………………………………………….234-237