Kadry

Kadry

Kadry

Sekcja spraw pracowniczych
mgr Renata Mirończuk
tel. 83 342-87-07, wew. 707
nr pokoju - 213

Sekcja spraw pracowniczych
mgr Marta Tokarska
tel. 83 342-87-06, wew. 706
nr pokoju - 214