AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
przy Filii AWF w Białej Podlaskiej

Zaprasza

na zebranie sprawozdawczo – wyborcze w dniu 03. 07.2019r ( środa )
o godz. 11.30 I termin, 12.00 II termin, które odbędzie się w Sali Rady Wydziału.

Porządek zebrania:

 1. Wybór Przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 2. Przyjęcie porządku zebrania.
 3. Przyjęcie regulaminu obrad.
 4. Wybór Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej o prawomocności Walnego Zebrania.
 6. Sprawozdanie z działalności ustępującej Rady Zakładowej.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 9. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium ustępującej Radzie Zakładowej oraz głosowanie nad udzieleniem absolutorium.
 10. Wprowadzenie zmian w Statucie.
 11. Wybory nowych władz Rady Zakładowej na lata 2019-2024 ( Przewodniczącego RZ oraz 4 członków RZ, Komisji Rewizyjnej).
 12. Wybory Komisji Rewizyjnej
 13. Wybór Delegata na Krajową Konferencję RSZWiN.
 14. Wystąpienie nowego Przewodniczącego RZ.
 15. Przyjęcie Uchwał Walnego Zebrania.
 16. Zakończenie obrad.

Regulamin obrad Zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków Związku Nauczycielstwa Polskiego przy Filii AWF w Białej Podlaskiej Biała Podlaska 03.07.2019. - pobierz


STATUT ZNP 2018 po zmianach 12.06.2019 - pobierz


Uchwała nr 1 Walnego Zebrania Członków Związku Nauczycielstwa Polskiego Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. - pobierz

 • w sprawie: zmian w Statucie

Związek Nauczycielstwa Polskiego