Kwalifikacje zawodowe

Kwalifikacje zawodowe

Szanowny Kandydacie/Studencie,

Absolwent kierunku Trener personalny studiów I stopnia (studia licencjackie) uzyskuje tytuł zawodowy licencjata i dyplomowanego trenera personalnego, które formalnie uprawniają do pracy w obszarze sportu powszechnego.

W odróżnieniu od wszystkich uprawnień oferowanych poza formalnym kształceniem w Polsce, uprawnienia uzyskane po ukończeniu studiów Trener personalny w WWFiZ w Białej Podlaskiej są zgodne z Polską (PRK 6) i Europejską Ramą Kwalifikacji, gwarantując uznawalność uprawnień w Polsce i większości krajów europejskich.

Moduły kształcenia, stanowiące integralną część programów studiów, pozwalają uzyskać dodatkowe uprawnienia z obszaru fitness, treningu kondycyjnego oraz treningu zdrowotnego.

Absolwenci kierunku Trener personalny przygotowani są do prowadzenia działalności gospodarczej oraz zatrudnienia w centrach fitness, centrach rekreacyjno-sportowych, ośrodkach SPA oraz klubach sportowych.

Ułatwienia dostępu