Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

mgr Monika Prokopiuk-Białęcka

Kierownik Biblioteki i Wydawnictw Filii

kustosz

tel. 83 342-88-16, wew. 816
monika.bialecka@awf.edu.pl
nr pokoju - 422
mgr Alina Kulawiec

Ośrodek Informacji Naukowej

kustosz

tel. 83 342-88-25 wew. 825
alina.kulawiec@awf.edu.pl
nr pokoju - 420
mgr Agnieszka Włoszek

Wypożyczalnia Miejscowa i Międzybiblioteczna
Magazyn Biblioteczny
kustosz

tel. 83 342-88-17 wew. 817
wmb.bp@awf.edu.pl
agnieszka.wloszek@awf.edu.pl
nr pokoju - 415
mgr Monika Tyszkiewicz-Duszyńska

Centrum Udostępniania Informacji Naukowej
Czytelnia
starszy bibliotekarz

tel. 83 342-88-18 wew. 818
monika.duszynska@awf.edu.pl
nr pokoju - 414
mgr Joanna Prymak

Centrum udostępniania informacji naukowej
Czytelnia / Bibliometria
bibliotekarz

tel. 83 342-88-34 wew. 834
joanna.prymak@awf.edu.pl
nr pokoju - 414
mgr Magdalena Laskowska-Szybiak

Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

bibliotekarz

tel. 83 342-88-30 wew. 830
magdalena.laskowska@awf.edu.pl
nr pokoju - 421
mgr Robert Wilczewski

Wydawnictwa Filii

referent administracyjny

tel. 83 342-88-19 wew. 819
robert.wilczewski@awf.edu.pl
nr pokoju - 419