Zasady korzystania z Czytelni

Zasady korzystania z Czytelni

 1. Ze zbiorów Czytelni można korzystać wyłącznie na miejscu.
 2. Materiały biblioteczne znajdujące się w Czytelni udostępniane są na zasadzie wolnego dostępu do półek.
 3. Czytelnik ma wolny dostęp do bieżących numerów czasopism i gazet.
 4. Wydawnictwa trudne do odnalezienia oraz zbiory archiwalne podaje dyżurujący bibliotekarz.
 5. Wykorzystane lub wyjęte przypadkowo z regałów książki i czasopisma należy odkładać, włącza je ponownie na półki tylko dyżurujący bibliotekarz!
 6. Czytelnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za udostępnione materiały biblioteczne.
 7. Korzystanie z komputerów Biblioteki na terenie Czytelni dozwolone jest wyłącznie w celach naukowych, badawczych i edukacyjnych.
 8. Zabrania się instalowania jakiegokolwiek oprogramowania, wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości pracy komputerów należy zgłaszać dyżurującemu bibliotekarzowi.
 9. W Czytelni użytkownicy mogą korzystać z własnego sprzętu komputerowego.
 10. Użytkownicy Czytelni zobowiązani są do:
  • pozostawienia w szatni okryć wierzchnich,
  • zgłoszenia bibliotekarzowi wnoszonych materiałów własnych,
  • zachowania ciszy i nieprzeszkadzania innym użytkownikom,
  • kulturalnego zachowania się,
  • przestrzegania zakazu spożywania posiłków i używania telefonów komórkowych.
 11. W wypadku niewłaściwego zachowania się bibliotekarz ma prawo wyprosić użytkownika z Czytelni.
 12. Z materiałów dostępnych w Czytelni należy korzystać ostrożnie, a zauważone uszkodzenia, czy braki zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi.
 13. W Czytelni dostępna jest samoobsługowa kserokopiarka dla użytkowników (w limitowanej ilości kopii).
 14. Czasopisma dużych formatów (A2, A3) nie są udostępniane do kopiowania.
 15. Dozwolone jest robienie fotografii dokumentów.
 16. Na 15 minut przed zamknięciem Czytelni użytkownicy powinni zwrócić materiały biblioteczne.