Formularz analizy bibliometrycznej kandydatów do habilitacji