Master Journal List (Lista Filadelfijska)

Master Journal List (Lista Filadelfijska)

Publikacje pracowników WWFiZ

Master Journal List (Lista Filadelfijska)

Tzw. „Lista Filadelfijska” – Thomson Scientific Master Journal List – to wykaz tytułów czasopism indeksowanych w bazach tworzonych przez ISI w Filadelfii. Są to m.in. bazy: Science Citation Index (SCI), Journal Citation Reports (JCR), seria Current Contents (CC). Wykaz ten nie podaje wartości żadnych wskaźników.

Baza Master Journal List