Master Journal List (tzw. „Lista Filadelfijska”)

Master Journal List (tzw. „Lista Filadelfijska”)

Tzw. „Lista Filadelfijska” – ISI Master Journal List – to wykaz tytułów czasopism indeksowanych w bazach tworzonych przez Institute for Scientific Information w Filadelfii. Są to m.in. bazy: Science Citation Index (SCI), Journal Citation Reports (JCR), seria Current Contents (CC).

Wykaz ten nie podaje wartości żadnych wskaźników!

Master Journal List