Badania wody

Badania wody

Zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. 2015, poz. 2016) Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej informuje, że woda doprowadzana do niecek i woda w nieckach basenu, aquaparku i jacuzzi jest regularnie badana pod względem parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych.

Wyniki badań są dostępne w postaci sprawozdań – do zapoznania w formacie pdf:

 

Badanie z dnia 15.12.2020

 • Sprawozdania z badań mikrobiologicznych – pobierz
 • Sprawozdania z badań fizykochemicznych – pobierz
 • Komunikat o jakości wody na krytej pływalni – pobierz

Badanie z dnia 01.12.2020

 • Sprawozdania z badań mikrobiologicznych – pobierz
 • Sprawozdania z badań fizykochemicznych – pobierz
 • Komunikat o jakości wody na krytej pływalni – pobierz

Badanie z dnia 24.11.2020

 • Sprawozdania z badań mikrobiologicznych – pobierz
 • Sprawozdania z badań fizykochemicznych – pobierz
 • Komunikat o jakości wody na krytej pływalni – pobierz

Badanie z dnia 27.10.2020

 • Sprawozdania z badań mikrobiologicznych – pobierz
 • Sprawozdania z badań fizykochemicznych – pobierz
 • Komunikat o jakości wody na krytej pływalni – pobierz

Badanie z dnia 01.10.2020

 • Sprawozdania z badań mikrobiologicznych – pobierz
 • Sprawozdania z badań fizykochemicznych – pobierz
 • Komunikat o jakości wody na krytej pływalni – pobierz
 • Komunikat o jakości wody na krytej pływalni – pobierz

Badanie z dnia 15.09.2020

 • Sprawozdania z badań mikrobiologicznych – pobierz
 • Sprawozdania z badań fizykochemicznych – pobierz
 • Komunikat o jakości wody na krytej pływalni – pobierz

Badanie z dnia 01.09.2020

 • Sprawozdania z badań mikrobiologicznych – pobierz
 • Sprawozdania z badań fizykochemicznych – pobierz

Badanie z dnia 20.08.2020

 • Sprawozdania z badań mikrobiologicznych – pobierz
 • Sprawozdania z badań fizykochemicznych – pobierz
 • Komunikat o jakości wody na krytej pływalni – pobierz

Badanie z dnia 4.08.2020

 • Sprawozdania z badań mikrobiologicznych – pobierz
 • Sprawozdania z badań fizykochemicznych – pobierz
 • Komunikat o jakości wody na krytej pływalni – pobierz

Badanie z dnia 24.06.2020

 • Sprawozdania z badań mikrobiologicznych – pobierz
 • Sprawozdania z badań fizykochemicznych – pobierz
 • Komunikat o jakości wody na krytej pływalni – pobierz

Badanie z dnia 18.02.2020

 • Sprawozdania z badań mikrobiologicznych – pobierz
 • Sprawozdania z badań fizykochemicznych – pobierz
 • Komunikat o jakości wody na krytej pływalni – pobierz

Badanie z dnia 04.02.2020

 • Sprawozdania z badań mikrobiologicznych – pobierz
 • Sprawozdania z badań fizykochemicznych – pobierz
 • Komunikat o jakości wody na krytej pływalni – pobierz

Badanie z dnia 28.10.2019

 • Sprawozdania z badań mikrobiologicznych – pobierz
 • Sprawozdania z badań fizykochemicznych – pobierz
 • Komunikat o jakości wody na krytej pływalni – pobierz

Badanie z dnia 27.06.2019

 • Sprawozdania z badań mikrobiologicznych – pobierz
 • Sprawozdania z badań fizykochemicznych – pobierz
 • Komunikat o jakości wody na krytej pływalni – pobierz

Badanie z dnia 18.06.2019

 • Sprawozdania z badań mikrobiologicznych – pobierz
 • Sprawozdania z badań fizykochemicznych – pobierz
 • Komunikat o jakości wody na krytej pływalni – pobierz

Badanie z dnia 04.06.2019

 • Sprawozdania z badań mikrobiologicznych – pobierz
 • Sprawozdania z badań fizykochemicznych – pobierz
 • Komunikat o jakości wody na krytej pływalni – pobierz

Badanie z dnia 24.05.2019

 • Sprawozdania z badań mikrobiologicznych – pobierz
 • Sprawozdania z badań fizykochemicznych – pobierz
 • Komunikat o jakości wody na krytej pływalni – pobierz

Badanie z dnia 07.05.2019

 • Sprawozdania z badań mikrobiologicznych – pobierz
 • Sprawozdania z badań fizykochemicznych – pobierz
 • Komunikat o jakości wody na krytej pływalni – pobierz
 • Zestawienie wyników badanych parametrów, niezgodnych z wymaganiami – pobierz

Badanie z dnia 16.04.2019

 • Sprawozdania z badań mikrobiologicznych – pobierz
 • Sprawozdania z badań fizykochemicznych – pobierz
 • Komunikat o jakości wody na krytej pływalni – pobierz

Badanie z dnia 05.03.2019

 • Sprawozdania z badań mikrobiologicznych – pobierz
 • Sprawozdania z badań fizykochemicznych – pobierz
 • Komunikat o jakości wody na krytej pływalni – pobierz

Badanie z dnia 19.02.2019

 • Sprawozdania z badań mikrobiologicznych – pobierz
 • Sprawozdania z badań fizykochemicznych – pobierz
 • Komunikat o jakości wody na krytej pływalni – pobierz

Badanie z dnia 25.01.2019

 • Sprawozdania z badań mikrobiologicznych – pobierz
 • Sprawozdania z badań fizykochemicznych – pobierz
 • Komunikat o jakości wody na krytej pływalni – pobierz

Badanie z dnia 03.01.2019

 • Sprawozdania z badań mikrobiologicznych – pobierz
 • Sprawozdania z badań fizykochemicznych – pobierz
 • Komunikat o jakości wody na krytej pływalni – pobierz