Jak zamieszkać w DS

Jak zamieszkać w DS

Jak zamieszkać w DS?

Wszyscy zainteresowani!
zamieszkaniem w Domach Studenta mogą ubiegać się o miejsce składając wcześniej odpowiednie dokumenty:

Wniosek:
Studenci wszystkich roczników, którzy kontynuują studia proszeni są o składanie wniosków w sprawie zakwaterowania w DS do dnia 15.06.2022 w biurze administracji Domu Studenta.

Plik pdf do wydruku

Wskazówki:
Wniosek należy w zależności od wybranej wersji:

  1. wersja do wydruku – wydrukować dwustronnie na jednej kartce formatu A4 wypełnić podpisać i przesłać na adres AWF J. Piłsudskiego w Warszawie,Filia w Białej Podlaskiej ul. Akademicka 2
  2. wersja do częściowej edycji – wypełnić pola danych w tabelach wydrukować dwustronnie na formacie papieru A4 podpisać i przesłać na adres AWF J. Piłsudskiego w Warszawie,Filia w Białej Podlaskiej ul. Akademicka 2.
DRUKI ZWROTU KAUCJI ZA MIEJSCE ZAMIESZKANIA W DOMU STUDENTA

Wniosek o zwrot kaucji:

Plik MS Word (wersja do częściowej edycji)

Plik pdf do wydruku