AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Pisma Okólne
Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Zdrowia
w Białej Podlaskiej
Rok akademicki 2020/2021

 • Pisma Okólne nr 52/2020/2021 z dnia 16 marca 2021 r. - pobierz
  • w sprawie: określenia wzoru arkusza wykazu zrealizowanych godzin dydaktycznych
  • załącznik nr 1 - pobierz pdf / pobierz excel

 • Pisma Okólne nr 51/2020/2021 z dnia 8 marca 2021 r. - pobierz
  • w sprawie: przeprowadzenia praktyk specjalizacyjnych-instruktorów dla studentów III-go roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne w roku akademickim 2020/2021

 • Pisma Okólne nr 50/2020/2021 z dnia 8 marca 2021 r. - pobierz
  • w sprawie: przeprowadzenia praktyk specjalizacyjnych-instruktorów sportu w Jednostkach Kultury Fizycznej, dla studentów III-go roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne w roku akademickim 2020/2021

 • Pisma Okólne nr 49/2020/2021 z dnia 8 marca 2021 r. - pobierz
  • w sprawie: przeprowadzenia praktyk zawodowych w Ośrodkach i Klubach Piłkarskich, dla studentów III-go roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Sport Piłka Nożna w roku akademickim 2020/2021

 • Pisma Okólne nr 48/2020/2021 z dnia 8 marca 2021 r. - pobierz
  • w sprawie: przeprowadzenia praktyk zawodowych w Ośrodkach i Klubach Piłkarskich, dla studentów II-go roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Sport Piłka Nożna w roku akademickim 2020/2021

 • Pisma Okólne nr 47/2020/2021 z dnia 8 marca 2021 r. - pobierz
  • w sprawie: przeprowadzenia praktyk zawodowych w Ośrodkach i Klubach Piłkarskich, dla studentów I-go roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Sport Piłka Nożna w roku akademickim 2020/2021

 • Pisma Okólne nr 46/2020/2021 z dnia 8 marca 2021 r. - pobierz
  • w sprawie: przeprowadzenia praktyk zawodowych w Jednostkach Kultury Fizycznej, dla studentów I-go roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Sport Sporty Walki w roku akademickim 2020/2021

 • Pisma Okólne nr 45/2020/2021 z dnia powołania 8 marca 2021 r. - pobierz
  • w sprawie: przeprowadzenia praktyk zawodowych w klubach sportowoych dla studentów III-go roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Trener Personalny w roku akademickim 2020/2021

 • Pisma Okólne nr 44/2020/2021 z dnia 8 marca 2021 r. - pobierz
  • w sprawie: przeprowadzenia praktyk zawodowych w klubach sportowoych dla studentów II-go roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Trener Personalny w roku akademickim 2020/2021

 • Pisma Okólne nr 43/2020/2021 z dnia z dnia 8 marca 2021 r. - pobierz
  • w sprawie: przeprowadzenia praktyk zawodowych w klubach fitness, ośrodkach sportowo-rekreacyjnych dla studentów I-go roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Trener Personalny w roku akademickim 2020/2021

 • Pisma Okólne nr 42/2020/2021 z dnia 10 lutego 2021 r. - pobierz
  • w sprawie: przeprowadzenia programowego obozu zimowego dla studentów studiów I stopnia kierunku WF, Szkoły Zimowej dla studentów studiów I stopnia kierunku Trener Personalny, obozu programowej specjalizacji narciarskiej i snowboardowej dla studentów studiów I i II kierunków WF oraz TiR.

 • Pisma Okólne nr 41/2020/2021 z dnia 3 lutego 2021 r. - pobierz
  • w sprawie: praktyki studentów IV roku studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich kierunku FIZJOTERAPIA

 • Pisma Okólne nr 40/2020/2021 z dnia 3 lutego 2021 r. - pobierz
  • w sprawie: praktyki studentów III-go roku studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich kierunku FIZJOTERAPIA

 • Pisma Okólne nr 39/2020/2021 z dnia 3 lutego 2021 r. - pobierz
  • w sprawie: praktyki zawodowej studentów II-go roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku FIZJOTERAPIA

 • Pisma Okólne nr 38/2020/2021 z dnia 3 lutego 2021 r. - pobierz
  • w sprawie: praktyki zawodowej studentk I-go roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku KOSMETOLOGIA

 • Pisma Okólne nr 37/2020/2021 z dnia 3 lutego 2021 r. - pobierz
  • w sprawie: praktyki zawodowej studentk II-go roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku KOSMETOLOGIA

 • Pisma Okólne nr 36/2020/2021 z dnia 3 lutego 2021 r. - pobierz
  • w sprawie: praktyki zawodowej studentów II-go roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku TURYSTYKA I REKREACJA

 • Pisma Okólne nr 35/2020/2021 z dnia powołania 3 lutego 2021 r. - pobierz
  • w sprawie: praktyk zawodowych studentów II-go roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku TURYSTYKA I REKREACJA

 • Pisma Okólne nr 34/2020/2021 z dnia 3 lutego 2021 r. - pobierz
  • w sprawie: praktyki specjalnościowej studentów II-go roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku TURYSTYKA I REKREACJA

 • Pisma Okólne nr 33/2020/2021 z dnia z dnia 3 lutego 2021 r. - pobierz
  • w sprawie: przeprowadzenia praktyki specjalizacyjnej IV studentów III-go roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku TURYSTYKA I REKREACJA

 • Pisma Okólne nr 32/2020/2021 z dnia 3 lutego 2021 r. - pobierz
  • w sprawie: przeprowadzenia praktyk zawodowych studentów II-go roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku TERAPIA ZAJĘCIOWA

 • Pisma Okólne nr 31/2020/2021 z dnia 22 stycznia 2021 r. - pobierz
  • w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzenia oceny zajęć dydaktycznych w Wydziale Wychowania Fizycznego i Zdrowia

 • Pisma Okólne nr 30/2020/2021 z dnia 17 grudnia 2020 r. - pobierz
  • w sprawie: przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w terminie 21.12.2020-08.01.2021 z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

 • Pisma Okólne nr 29/2020/2021 z dnia 20 listopada 2020 r. - pobierz
  • w sprawie: przeprowadzenia praktyk psychologiczno-pedagogicznych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach dla studentów I-go roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne w roku akademickim 2020/2021

 • Pisma Okólne nr 28/2020/2021 z dnia 20 listopada 2020 r. - pobierz
  • w sprawie: przeprowadzenia praktyk psychologiczno-pedagogicznych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach dla studentów II-go roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne w roku akademickim 2020/2021

 • Pisma Okólne nr 27/2020/2021 z dnia 6 listopada 2020 r. - pobierz
  • w sprawie: zaliczenia zajęć lub części zajęć kształtujących umiejętności praktyczne studentów

 • Pisma Okólne nr 26/2020/2021 z dnia 12 października 2020 r. - pobierz
  • w sprawie: przeprowadzenia praktyk zawodowych w Jednostkach Kultury Fizycznej, dla studentów I-go roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Sport Sporty Walki w roku akademickim 2020/2021

 • Pisma Okólne nr 25/2020/2021 z dnia powołania 8 października 2020 r. - pobierz
  • w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej w Wydziale Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej w roku akademickim 2020/2021

 • Pisma Okólne nr 24/2020/2021 z dnia 5 października 2020 r. - pobierz
  • w sprawie: przeprowadzenia praktyk zawodowych w Ośrodkach i Klubach Piłkarskich, dla studentów III-go roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Sport Piłka Nożna w roku akademickim 2020/2021

 • Pisma Okólne nr 23/2020/2021 z dnia 5 października 2020 r. - pobierz
  • w sprawie: przeprowadzenia praktyk zawodowych w Ośrodkach i Klubach Piłkarskich, dla studentów II-go roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Sport Piłka Nożna w roku akademickim 2020/2021

 • Pisma Okólne nr 22/2020/2021 z dnia 5 października 2020 r. - pobierz
  • w sprawie: przeprowadzenia praktyk zawodowych w Ośrodkach i Klubach Piłkarskich, dla studentów I-go roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Sport Piłka Nożna w roku akademickim 2020/2021

 • Pisma Okólne nr 21/2020/2021 z dnia 5 października 2020 r. - pobierz
  • w sprawie: przeprowadzenia praktyk zawodowych w klubach sportowych dla studentów III-go roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Trener Personalny w roku akademickim 2020/2021

 • Pisma Okólne nr 20/2020/2021 z dnia 5 października 2020 r. - pobierz
  • w sprawie: przeprowadzenia praktyk zawodowych w klubach fitness, ośrodkach sportowo-rekreacyjnych dla studentów II-go roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Trener Personalny w roku akademickim 2020/2021

 • Pisma Okólne nr 19/2020/2021 z dnia 5 października 2020 r. - pobierz
  • w sprawie: przeprowadzenia praktyk specjalizacyjnych-instruktorów sportu w Jednostkach Kultury Fizycznej, dla studentów III-go roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne w roku akademickim 2020/2021

 • Pisma Okólne nr 18/2020/2021 z dnia 5 października 2020 r. - pobierz
  • w sprawie: przeprowadzenia praktyk specjalizacyjnych-instruktorów rekreacji dla studentów III-go roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne w roku akademickim 2020/2021

 • Pisma Okólne nr 17/2020/2021 z dnia 5 października 2020 r. - pobierz
  • w sprawie: praktyki studentów IV roku studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich kierunku Fizjoterapia

 • Pisma Okólne nr 16/2020/2021 z dnia 5 października 2020 r. - pobierz
  • w sprawie: praktyki studentów III roku studiów jednolitych magisterskich kierunku Fizjoterapia

 • Pisma Okólne nr 15/2020/2021 z dnia 5 października 2020 r. - pobierz
  • w sprawie: praktyki zawodowej studentów II roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Turystyka i rekreacja

 • Pisma Okólne nr 14/2020/2021 z dnia 5 października 2020 r. - pobierz
  • w sprawie: praktyk zawodowych studentów II roku studiów I stopnia kierunku Turystyka i rekreacja

 • Pisma Okólne nr 13/2020/2021 z dnia 5 października 2020 r. - pobierz
  • w sprawie: praktyki zawodowej studentek III roku studiów kierunku Kosmetologia

 • Pisma Okólne nr 12/2020/2021 z dnia 5 października 2020 r. - pobierz
  • w sprawie: praktyki specjalizacyjnej III studentów III roku studiów I stopnia kierunku Turystyka i rekreacja

 • Pisma Okólne nr 11/2020/2021 z dnia 5 października 2020 r. - pobierz
  • w sprawie: praktyki specjalnościowej studentów II roku studiów II stopnia kierunku Turystyka i rekreacja

 • Pisma Okólne nr 10/2020/2021 z dnia 5 października 2020 r. - pobierz
  • w sprawie: praktyki zawodowej studentów II roku studiów kierunku Terapia zajęciowa

 • Pisma Okólne nr 9/2020/2021 z dnia 5 października 2020 r. - pobierz
  • w sprawie: praktyki zawodowej studentek II roku studiów kierunku Kosmetologia

 • Pisma Okólne nr 8/2020/2021 z dnia 5 października 2020 r. - pobierz
  • w sprawie: praktyki zawodowej studentek I roku studiów kierunku Kosmetologia

 • Pisma Okólne nr 7/2020/2021 z dnia 1 października 2020 r. - pobierz
  • w sprawie: wprowadzenia regulaminów praktyk pedagogicznych i zawodowych

 • Pisma Okólne nr 6/2020/2021 z dnia 1 października 2020 r. - pobierz
  • w sprawie: powołania opiekunów roczników studiów prowadzonych przez Wydział Wychowania Fizycznego i Zdrowia w roku akademickim 2020/2021
  • aneks nr 1 - pobierz

 • Pisma Okólne nr 5/2020/2021 z dnia 16 września 2020 r. - pobierz
  • w sprawie: przeprowadzenia letniego obozu militarno-obronnego studentów I roku II 0 kierunku Wychowanie Fizycznego, specjalność Wychowanie Fizyczne w SM, w roku akademickim 2019/2020

 • Pisma Okólne nr 4/2020/2021 z dnia 2 września 2020 r. - pobierz
  • w sprawie: powołania Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus+

 • Pisma Okólne nr 3/2020/2021 z dnia 2 września 2020 r. - pobierz
  • w sprawie: pełnomocnictwa do reprezentowania Dziekana w sprawach prowadzenia kształcenia na kierunku Wychowanie fizyczne - specjalność wychowanie fizyczne w służbach mundurowych

 • Pisma Okólne nr 2/2020/2021 z dnia 2 września 2020 r. - pobierz
  • w sprawie: powołania Rady Wydziału Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej na kadencję 2020-2024

 • Pisma Okólne nr 1/2020/2021 z dnia 1 września 2020 r. - pobierz
  • w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2020/2021
  • aneks nr 1 - pobierz