AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Pisma Okólne
Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Zdrowia
w Białej Podlaskiej
Rok akademicki 2019/2020

 • Pisma Okólne nr 57/2019/2020 z dnia 15 maja 2020 r. - pobierz
  • w sprawie: określenia zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych w WWFiZ w Białej Podlaskiej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie odwołania zajęć dydaktycznych realizowanych na terenie FAWF w Białej Podlaskiej, wskutek zagrożenia epidemicznego COVID-19

 • Pisma Okólne nr 56/2019/2020 z dnia 5 maja 2020 r. - pobierz
  • w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2020/2021

 • Pisma Okólne nr 55/2019/2020 z dnia 2 marca 2020 r. - pobierz
  • w sprawie: przeprowadzenia 1-tygodniowej (40 godz.) praktyki zawodowej ciągłej dla studentów III-go roku studiów stacjonarnych WF I stopnia, specjalność wychowanie fizyczne w służbach mundurowych w roku akademickim 2019/2020

 • Pisma Okólne nr 54/2019/2020 z dnia 2 marca 2020 r. - pobierz
  • w sprawie: przeprowadzenia praktyk zawodowych w ośrodkach i klubach piłkarskich dla studentów III-go roku studiów stacjonarnych I stopnia, kierunku Sport - piłka nożna w roku akademickim 2019/2020

 • Pisma Okólne nr 53/2019/2020 z dnia 2 marca 2020 r. - pobierz
  • w sprawie: przeprowadzenia praktyk zawodowych w ośrodkach i klubach piłkarskich dla studentów II-go roku studiów stacjonarnych I stopnia, kierunku Sport - piłka nożna w roku akademickim 2019/2020

 • Pisma Okólne nr 52/2019/2020 z dnia 2 marca 2020 r. - pobierz
  • w sprawie: przeprowadzenia praktyk zawodowych w ośrodkach i klubach piłkarskich dla studentów I-go roku studiów stacjonarnych I stopnia, kierunku Sport - piłka nożna w roku akademickim 2019/2020

 • Pisma Okólne nr 51/2019/2020 z dnia 2 marca 2020 r. - pobierz
  • w sprawie: przeprowadzenia praktyk zawodowych w klubach sportowych dla studentów III-go roku studiów stacjonarnych I stopnia, kierunku Trener Personalny w roku akademickim 2019/2020

 • Pisma Okólne nr 50/2019/2020 z dnia 2 marca 2020 r. - pobierz
  • w sprawie: przeprowadzenia praktyk zawodowych w klubach sportowych dla studentów II-go roku studiów stacjonarnych I stopnia, kierunku Trener Personalny w roku akademickim 2019/2020

 • Pisma Okólne nr 49/2019/2020 z dnia 2 marca 2020 r. - pobierz
  • w sprawie: przeprowadzenia praktyk zawodowych w klubach fitness, ośrodkach sportowo-rekreacyjnych dla studentów I-go roku studiów stacjonarnych I stopnia, kierunku Trener Personalny w roku akademickim 2019/2020

 • Pisma Okólne nr 48/2019/2020 z dnia 2 marca 2020 r. - pobierz
  • w sprawie: przeprowadzenia praktyk specjalizacyjnych instruktorów rekreacji dla studentów III- go roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne w roku akademickim 2019/2020

 • Pisma Okólne nr 47/2019/2020 z dnia 2 marca 2020 r. - pobierz
  • w sprawie: przeprowadzenia praktyk specjalizacyjnych instruktorów sportu w jednostkach kultury fizycznej dla studentów III-go roku studiów stacjonarnych I stopnia, kierunku Wychowanie Fizyczne w roku akademickim 2019/2020

 • Pisma Okólne nr 46/2019/2020 z dnia 2 marca 2020 r. - pobierz
  • w sprawie: przeprowadzenia praktyk psychologiczno-pedagogicznych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach, dla studentów II-go roku studiów stacjonarnych I stopnia, kierunku Wychowanie Fizyczne w roku akademickim 2019/2020

 • Pisma Okólne nr 45/2019/2020 z dnia 19 lutego 2020 r. - pobierz
  • w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w Wydziale Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej

 • Pisma Okólne nr 44/2019/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. - pobierz
  • w sprawie: praktyki zawodowej studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku TERAPIA ZAJĘCIOWA

 • Pisma Okólne nr 43/2019/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. - pobierz
  • w sprawie: praktyki specjalnościowej studentów II roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku TURYSTYKA I REKREACJA

 • Pisma Okólne nr 42/2019/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. - pobierz
  • w sprawie: praktyki specjalizacyjnej II studentów II roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku TURYSTYKA I REKREACJA

 • Pisma Okólne nr 41/2019/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. - pobierz
  • w sprawie: praktyki specjalizacyjnej IV studentów III roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku TURYSTYKA I REKREACJA

 • Pisma Okólne nr 40/2019/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. - pobierz
  • w sprawie: praktyki zawodowej studentów II roku studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich kierunku FIZJOTERAPIA

 • Pisma Okólne nr 39/2019/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. - pobierz
  • w sprawie: praktyki zawodowej studentów III roku studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich kierunku FIZJOTERAPIA

 • Pisma Okólne nr 38/2019/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. - pobierz
  • w sprawie: praktyki zawodowej studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku TURYSTYKA I REKREACJA

 • Pisma Okólne nr 37/2019/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. - pobierz
  • w sprawie: praktyki zawodowej studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku TURYSTYKA I REKREACJA

 • Pisma Okólne nr 36/2019/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. - pobierz
  • w sprawie: praktyki zawodowej studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku FIZJOTERAPIA

 • Pisma Okólne nr 35/2019/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. - pobierz
  • w sprawie: praktyki zawodowej studentów II roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku FIZJOTERAPIA

 • Pisma Okólne nr 34/2019/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. - pobierz
  • w sprawie: praktyki zawodowej studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku TURYSTYKA I REKREACJA

 • Pisma Okólne nr 33/2019/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. - pobierz
  • w sprawie: praktyki zawodowej studentek II roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku KOSMETOLOGIA

 • Pisma Okólne nr 32/2019/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. - pobierz
  • w sprawie: praktyki zawodowej studentek II roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku KOSMETOLOGIA

 • Pisma Okólne nr 31/2019/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. - pobierz
  • w sprawie: przeprowadzenia programowego obozu zimowego studentów studiów I stopnia, kierunku Wychowanie Fizyczne, Turystyka i Rekreacja oraz Zimowej Szkoły na kierunku Trener Personalny

 • Pisma Okólne nr 30/2019/2020 z dnia 19 grudnia 2019 r. - pobierz
  • w sprawie: przeprowadzenia obozu zimowego dla studentów II roku I stopnia studiów stacjonarnych kierunku Wychowanie Fizyczne - specjalność WF w SM

 • Pisma Okólne nr 29/2019/2020 z dnia 18 grudnia 2019 r. - pobierz
  • w sprawie: przeprowadzenia obozu programowej specjalizacji narciarskiej studentów studiów I i II stopnia

 • Pisma Okólne nr 28/2019/2020 z dnia 18 grudnia 2019 r. - pobierz
  • w sprawie: ustalenia kosztów wynagrodzenia za realizację porozumienia zawartego w dniu 21 października 2019 r. w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych i zaajęć dydaktycznych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej w roku akademickim 2019/2020

 • Pisma Okólne nr 27/2019/2020 z dnia 15 listopada 2019 r. - pobierz
  • w sprawie: określenia procedury hospitacji i wzoru arkusza hospitacyjnego zajęć obowiązujących w Wydziale Wychowania i Zdrowia w Białej Podlaskiej

 • Pisma Okólne nr 26/2019/2020 z dnia 24 października 2019 r. - pobierz
  • w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej na Wydziale Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej w roku akademickim 2019/2020
  • Aneks nr 1 - pobierz

  • Pisma Okólne nr 25/2019/2020 z dnia 18 października 2019 r. - pobierz
   • w sprawie: przeprowadzenia 120 godzinnych uzupełniających praktyk pedagogicznych w szkołach ponadpodstawowych, dla studentów II-go roku studiów stacjonarnych WF II stopnia w roku akademickim 2019/2020

  • Pisma Okólne nr 24/2019/2020 z dnia 18 października 2019 r. - pobierz
   • w sprawie: przeprowadzenia praktyk psychologiczno-pedagogicznych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach dla studentów II-go roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku WYCHOWANIE FIZYCZNE w roku akademickim 2019/2020

  • Pisma Okólne nr 23/2019/2020 z dnia 17 października 2019 r. - pobierz
   • w sprawie: pełnomocnictwa do reprezentowania Dziekana w sprawach prowadzenia kształcenia na kierunku WYCHOWANIE FIZYCZNE - specjalność Wychowanie Fizyczne w służbach mundurowych

  • Pisma Okólne nr 22/2019/2020 z dnia 02 października 2019 r. - pobierz
   • w sprawie: w sprawie powołania opiekunów roczników studiów prowadzonych przez Wydział Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej w roku akademickim 2019/2020

  • Pisma Okólne nr 21/2019/2020 z dnia 07 października 2019 r. - pobierz
   • w sprawie: przeprowadzenia praktyk specjalizacyjnych instruktorów sportu w Jednostkach Kultury Fizycznej, dla studentów III roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku WYCHOWANIE FIZYCZNE w roku akademickim 2019/2020

  • Pisma Okólne nr 20/2019/2020 z dnia 07 października 2019 r. - pobierz
   • w sprawie: przeprowadzenia praktyk specjalizacyjnych instruktorów rekreacji dla studentów III roku studiów kierunku WYCHOWANIE FIZYCZNE w roku akademickim 2019/2020

   • Pisma Okólne nr 19/2019/2020 z dnia 07 października 2019 r. - pobierz
    • w sprawie: przeprowadzenia praktyk zawodowych w klubach sportowych dla studentów III roku studiów kierunku TRENER PERSONALNY w roku akademickim 2019/2020

   • Pisma Okólne nr 18/2019/2020 z dnia 07 października 2019 r. - pobierz
    • w sprawie: przeprowadzenia praktyk zawodowych w klubach fitness, ośrodkach sportowo-rekreacyjnych dla studentów II roku studiów kierunku TRENER PERSONALNY w roku akademickim 2019/2020

   • Pisma Okólne nr 17/2019/2020 z dnia 07 października 2019 r. - pobierz
    • w sprawie: przeprowadzenia praktyk zawodowych w ośrodkach i klubach piłkarskich dla studentów III roku studiów kierunku SPORT w roku akademickim 2019/2020

   • Pisma Okólne nr 16/2019/2020 z dnia 07 października 2019 r. - pobierz
    • w sprawie: przeprowadzenia praktyk zawodowych w ośrodkach i klubach piłkarskich dla studentów II roku studiów kierunku SPORT w roku akademickim 2019/2020

   • Pisma Okólne nr 15/2019/2020 z dnia 07 października 2019 r. - pobierz
    • w sprawie: przeprowadzenia praktyk zawodowych w ośrodkach i klubach piłkarskich dla studentów I roku studiów kierunku SPORT w roku akademickim 2019/2020

   • Pisma Okólne nr 14/2019/2020 z dnia 02 października 2019 r. - pobierz
    • w sprawie: praktyki specjalnościowej studentów II roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku TURYSTYKA I REKREACJA

    • Pisma Okólne nr 13/2019/2020 z dnia 02 października 2019 r. - pobierz
     • w sprawie: praktyki zawodowej studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku TURYSTYKA I REKREACJA

    • Pisma Okólne nr 12/2019/2020 z dnia 02 października 2019 r. - pobierz
     • w sprawie: praktyki specjalizacyjnej III studentów III roku studiów I stopnia kierunku TURYSTYKA I REKREACJA

    • Pisma Okólne nr 11/2019/2020 z dnia 02 października 2019 r. - pobierz
     • w sprawie: praktyki specjalizacyjnej I studentów II roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku TURYSTYKA I REKREACJA

    • Pisma Okólne nr 10/2019/2020 z dnia 02 października 2019 r. - pobierz
     • w sprawie: praktyki zawodowej studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku TURYSTYKA I REKREACJA

    • Pisma Okólne nr 9/2019/2020 z dnia 02 października 2019 r. - pobierz
     • w sprawie: praktyk zawodowych studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku TURYSTYKA I REKREACJA

    • Pisma Okólne nr 8/2019/2020 z dnia 02 października 2019 r. - pobierz
     • w sprawie: praktyki zawodowej studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku FIZJOTERAPIA

     • Pisma Okólne nr 7/2019/2020 z dnia 02 października 2019 r. - pobierz
      • w sprawie: praktyki studentów III roku studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich kierunku FIZJOTERAPIA

     • Pisma Okólne nr 6/2019/2020 z dnia 02 października 2019 r. - pobierz
      • w sprawie: praktyki zawodowej studentek III roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku KOSMETOLOGIA

     • Pisma Okólne nr 5/2019/2020 z dnia 02 października 2019 r. - pobierz
      • w sprawie: praktyki zawodowej studentek II roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku KOSMETOLOGIA

     • Pisma Okólne nr 4/2019/2020 z dnia 02 października 2019 r. - pobierz
      • w sprawie: praktyki zawodowej studentek I roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku KOSMETOLOGIA

     • Pisma Okólne nr 3/2019/2020 z dnia 02 października 2019 r. - pobierz
      • w sprawie: praktyki zawodowej studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku TERAPIAZAJĘCIOWA

     • Pisma Okólne nr 2/2019/2020 z dnia 02 października 2019 r. - pobierz
      • w sprawie: określenia struktury administracji wydziałowej Wydziału Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej w roku akademickim 2019/2020

      • Pisma Okólne nr 1/2019/2020 z dnia 02 września 2019 r. - pobierz
       • w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2019/2020
       • Aneks nr 1 - pobierz