AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Pisma Okólne
Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Zdrowia
w Białej Podlaskiej
Rok akademicki 2020/2021

 • Pisma Okólne nr 16/2020/2021 z dnia 5 października 2020 r. - pobierz
  • w sprawie: praktyki studentów III roku studiów jednolitych magisterskich kierunku Fizjoterapia

 • Pisma Okólne nr 15/2020/2021 z dnia 5 października 2020 r. - pobierz
  • w sprawie:

 • Pisma Okólne nr 14/2020/2021 z dnia 5 października 2020 r. - pobierz
  • w sprawie: praktyk zawodowych studentów II roku studiów I stopnia kierunku Turystyka i rekreacja

 • Pisma Okólne nr 13/2020/2021 z dnia 5 października 2020 r. - pobierz
  • w sprawie: praktyki zawodowej studentek III roku studiów kierunku Kosmetologia

 • Pisma Okólne nr 12/2020/2021 z dnia 5 października 2020 r. - pobierz
  • w sprawie: praktyki specjalizacyjnej III studentów III roku studiów I stopnia kierunku Turystyka i rekreacja

 • Pisma Okólne nr 11/2020/2021 z dnia 5 października 2020 r. - pobierz
  • w sprawie: praktyki specjalnościowej studentów II roku studiów II stopnia kierunku Turystyka i rekreacja

 • Pisma Okólne nr 10/2020/2021 z dnia 5 października 2020 r. - pobierz
  • w sprawie: praktyki zawodowej studentów II roku studiów kierunku Terapia zajęciowa

 • Pisma Okólne nr 9/2020/2021 z dnia 5 października 2020 r. - pobierz
  • w sprawie: praktyki zawodowej studentek II roku studiów kierunku Kosmetologia

 • Pisma Okólne nr 8/2020/2021 z dnia 5 października 2020 r. - pobierz
  • w sprawie: praktyki zawodowej studentek I roku studiów kierunku Kosmetologia

 • Pisma Okólne nr 7/2020/2021 z dnia 1 października 2020 r. - pobierz
  • w sprawie: wprowadzenia regulaminów praktyk pedagogicznych i zawodowych

 • Pisma Okólne nr 6/2020/2021 z dnia 1 października 2020 r. - pobierz
  • w sprawie: powołania opiekunów roczników studiów prowadzonych przez Wydział Wychowania Fizycznego i Zdrowia w roku akademickim 2020/2021

 • Pisma Okólne nr 5/2020/2021 z dnia 16 września 2020 r. - pobierz
  • w sprawie: przeprowadzenia letniego obozu militarno-obronnego studentów I roku II 0 kierunku Wychowanie Fizycznego, specjalność Wychowanie Fizyczne w SM, w roku akademickim 2019/2020

 • Pisma Okólne nr 4/2020/2021 z dnia 2 września 2020 r. - pobierz
  • w sprawie: powołania Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus+

 • Pisma Okólne nr 3/2020/2021 z dnia 2 września 2020 r. - pobierz
  • w sprawie: pełnomocnictwa do reprezentowania Dziekana w sprawach prowadzenia kształcenia na kierunku Wychowanie fizyczne - specjalność wychowanie fizyczne w służbach mundurowych

 • Pisma Okólne nr 2/2020/2021 z dnia 2 września 2020 r. - pobierz
  • w sprawie: powołania Rady Wydziału Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej na kadencję 2020-2024

 • Pisma Okólne nr 1/2020/2021 z dnia 1 września 2020 r. - pobierz
  • w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2020/2021