Sport – e-sport

Sport – e-sport

Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: I stopień (licencjackie)
Specjalność: e-sport

Kierunek sport – e-sport to innowacyjne w skali krajowej przedsięwzięcie edukacyjne, ujmujące w sposób kompleksowy niezbędne kompetencje do pracy w branży sportów elektronicznych.

Ukończenie 3-letnich studiów pozwoli na uzyskanie dyplomu licencjata z zakresu e-sportu oraz nabycie i podniesienie kluczowych kompetencji dla graczy, trenerów, menedżerów oraz edukatorów e-sportowych.

Program studiów, oparty na wzorcach międzynarodowych i wsparciu wiodącego ośrodka e-sportowego w Polsce – Stowarzyszenia Sportów Elektronicznych, obejmuje ponad 2500 godzin i w całości jest dedykowany zagadnieniom e-sportowym. Absolwent specjalności e-sport zostanie przygotowany do czynnego udziału w rywalizacji w zakresie strategicznych, zręcznościowych i sportowych gier e-sportowych. Będzie zdolny w świadomy i odpowiedzialny sposób promować i organizować przedsięwzięcia e-sportowe oraz prowadzić szkolenie e-sportowe, obejmujące przygotowanie specjalistyczne, motoryczne i psychiczne. Ponadto będzie posiadał szeroką wiedzę z zakresu odżywiania się i odnowy biologicznej.

 

Więcej o e-sporcie

 

Program studiów składa się z ośmiu modułów.

  • celem pierwszego modułu (biologicznego wspomagania procesu szkolenia) jest wyposażenie studenta w wiedzę z zakresu budowy i funkcjonowania organizmu człowieka w prowadzeniu rywalizacji e-sportowej, z uwzględnieniem zasad racjonalnego żywienia, odnowy biologicznej czy higieny wzroku.
  • moduł drugi – relacji społecznych, ukierunkowany jest na rozwój kompetencji w zakresie nawiązywania, budowania i utrzymywania relacji oraz komunikacji zespołowej.
  • kolejny moduł menedżerski odnosi się do kwestii biznesowej działalności w obszarze e-sportu i zarządzania czy organizowania eventów e-sportowych.
  • czwarty moduł – przygotowania psychologicznego zawiera treści, które ukierunkowane są na przygotowanie mentalne do rywalizacji sportowej, radzenie sobie ze stresem i nabywaniem umiejętności relaksacji i odpoczynku. W tym module znajdują się między innymi takie przedmioty jak: coaching sportowy, trening uważności i techniki relaksacji. Ważny element również stanowią Gry planszowe i Gry logiczne traktowane jako wsparcie rozwoju inteligencji, logicznego myślenia i rozwiązań taktycznych w rozgrywkach fabularnych i logicznych.
  • piąty moduł – szkolenia sportowego obejmuje programowanie procesu treningu sportowego. Treści zajęć skoncentrowano wokół problematyki treningu percepcyjno-kognitywnego, kształtowania zdolności psychomotorycznych, kondycyjnych i koordynacyjnych. Ukończenie tego modułu pozwoli na podniesienie poziomu zdolności motorycznych w ramach nowoczesnych i popularnych form aktywności fizycznej.
  • kolejny specjalistyczny moduł podstaw e-sportu został ukierunkowany na wyposażenie studentów w specjalistyczną wiedzę i umiejętności związane z podstawami funkcjonowania e-sportu, analizą możliwości i szans oraz zagrożeń, które stanowią zbiór zagadnień wprowadzających do efektywnego funkcjonowania w branży. W ramach tego modułu przewidziano zajęcia warsztatowe z ekspertami z kraju i z zagranicy.
  • siódmy moduł specjalizacyjny – zawierający 360 godzin zajęć praktycznych – jest skierowany na podnoszenie umiejętności w zakresie konkretnych typów gier e-sportowych.
  • ostatni moduł – to obóz e-sportowy łączący w sobie elementy specjalistycznego szkolenia e-sportowego (e-camp) oraz form outdorowych w naturalnych warunkach terenowych (kajakarstwo, wędrówki rowerowe, nordic walking).

Wyróżniającym elementem kształcenia na kierunku sport specjalność e-sport jest elastyczność organizacji zajęć i wykorzystanie nowoczesnych technologii. Warto nadmienić, iż kadrę akademicką stanowić będą nauczyciele akademiccy z bogatym doświadczeniem w obszarze sportu, fizjoterapii i zdrowia oraz eksperci z obszaru e-sportu, a zajęcia w całości będą prowadzone w nowoczesnym kampusie, w małych grupach, w pełni wyposażonych salach dydaktycznych.

 

ZAPISZ SIĘ!

Ułatwienia dostępu