Wychowanie fizyczne w służbach mundurowych

Wychowanie fizyczne w służbach mundurowych

Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: I stopień (licencjackie), II stopień (magisterskie)

Bezpieczeństwo państwa polskiego jest nadrzędnym celem, do którego powinni dążyć wszyscy obywatele Rzeczypospolitej Polskiej. Ponad 40-letnie doświadczenie jakie posiada bialska uczelnia AWF w zakresie kształcenia kadr nauczycielsko-instruktorskich, pokazało, że znaczna część dotychczasowych naszych absolwentów, po ukończeniu studiów rekrutowała się do wielu formacji m.in. do: policji, straży granicznej, straży pożarnej, służby więziennej, Biura Ochrony Rządu i innych, w których do chwili obecnej obejmują stanowiska dowódcze.

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom i potrzebom młodych ludzi (kandydatów na studia) w 2010 roku Filia Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej zainicjowała nową specjalność: Wychowanie Fizyczne w Służbach Mundurowych. Dzięki temu pojawiła się większą możliwość specjalistycznego przygotowania młodych ludzi, ubiegających się w przyszłości o podjęcie służby w formacjach ratowniczych i obronnych.

Specjalność mundurowa stanowi alternatywę dla wielu osób, które nie tylko chcą kontynuować karierę sportową, oddać się swoim zamiłowaniom i pasji związanej z aktywnością ruchową, ale również zamierzają zdobyć zawód nauczyciela wychowania fizycznego, będący podstawą podjęcia pracy w placówkach oświatowych, również w tych sprofilowanych na działania obronne.

Program specjalności jest niezwykle bogaty i obejmuje liczne zajęcia specjalistyczne: przygotowanie obronne, musztrę wojskową, preorientację w służbach mundurowych, walkę wręcz z bronią i bez broni, bezpieczeństwo skoków spadochronowych, selekcję do jednostek specjalnych, SERE poziom A, IRON-MAN9, samoobronę, zajęcia obronne w wodzie, survival militarny, techniki linowe, ochronę imprez masowych, tory przeszkód formacji mundurowych, obóz zimowy (narciarstwo biegowe, zjazdowe, biatlon), obóz letni (ratownictwo wodne, obozownictwo, kajakarstwo, sztuka przetrwania), które mają na celu odpowiednie przygotowanie studentów z zakresu motoryki i działań obronnych.

Studia na opisanej specjalności trwają 3 lata na poziomie licencjata oraz 2 lata na poziomie magisterskim, w przypadku zainteresowania kontynuacją edukacji.

Absolwenci po ukończeniu specjalności otrzymują dyplom zawodowy nauczyciela WF oraz wkładkę do dyplomu, potwierdzającą odbyte szkolenie z zakresu specjalności mundurowej. Niezależnie od programowych zajęć dydaktycznych, ukierunkowanych na szkolenia obronne, studenci pobierający naukę mogą również uczestniczyć w innych formach zajęć uzupełniających, po których mogą otrzymać uprawnienia: instruktora survivalu, samoobrony, narciarstwa, strzelectwa, pływania itd. Ponadto Uczelnia umożliwia zdobycie innych uprawnień przydatnych w chwili ubiegania się o przyjęcie do formacji: szkolenia z zakresu ratownictwa wodnego i medycznego, nurkowania, żeglarstwa, sportów motorowodnych, kajakarstwa.

Dużym atutem opisywanej specjalności jest to, że przez cały okres pobierania nauki na specjalności mundurowej, studentom stwarza się warunki poznania specyfiki funkcjonowania wielu służb mundurowych, zanim podejmą decyzję ubiegania się o przyjęcie do nich.

Ponadto atrakcyjność tego kierunku polega również na tym, że jego absolwenci nie mają obowiązku podjęcia pracy czy służby w formacji mundurowej, ale posiadając uprawnienia pedagogiczne nauczyciela WF, mogą ubiegać się o pracę w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, zarówno cywilnych, jak i z klasami mundurowymi.

Dodatkowo niezwykle bogaty program i plan studiów pozwala przygotować ich do pracy instruktora w ośrodkach szkoleniowych i szkołach mundurowych, na stanowiskach cywilnych i oficerskich (po odbyciu wymaganych, dodatkowych szkoleń). Realizowany program studiów nie tylko sprzyja zdobyciu uprawnień zawodowych, ale też odpowiednio przygotowuje kondycyjnie do udziału w egzaminach wstępnych do wszystkich formacji mundurowych RP.

Ciekawym założeniem niniejszej specjalności jest to, że studenci regulaminowo posiadają umundurowanie wraz z możliwością ubiegania się o stopnie wewnętrzne, nadawane wyróżniającym się studentom.

ZAPISZ SIĘ!

Ułatwienia dostępu