Wychowanie fizyczne

Wychowanie fizyczne

Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: I stopień (licencjackie), II stopień (magisterskie)

Współczesny model przygotowania na studiach wychowania fizycznego liczyć się winien z tym, że absolwent tego kierunku podejmuje pracę nie tylko w szkole, ale również w przedszkolu, studium wychowania fizycznego w różnego typu uczelniach wyższych, centrum rekreacji, klubach sportowych, klubach fitness, prowadzi zajęcia dla niepełnosprawnych oraz rekreację na obozach i koloniach, a nierzadko tworzy prywatną firmę oferującą usługi w zakresie zajęć ruchowych, przeznaczonych dla otyłych lub w bardzo podeszłym wieku, naucza różnorodnych dyscyplin indywidualnych i zespołowych oraz prowadzi wiele zupełnie innych form, do których musi być przygotowywany przez uczelnię.

Te wszystkie wspomniane wyżej elementy zostały uwzględnione przez w planie i programie studiów w naszym Wydziale, ponieważ dzisiejszy uczeń/klient staje się coraz bardziej świadomym i wymagającym uczestnikiem zajęć edukacyjno-ruchowych.

Studia na kierunku Wychowanie Fizycznym adresowane są do osób aktywnych, które interesują się szeroko pojętą kulturą fizyczną i zdrowym stylem życia oraz posiadają bardzo zróżnicowane plany zawodowe. Ten kierunek kierujemy nie tylko do sportowców, ale i do osób, które planują w przyszłości podjąć pracę pedagogiczną, trenerską, czy jako organizatorzy aktywności fizycznej prowadzący własną działalność lub pragnący zatrudnić się w już funkcjonujących instytucjach związanych z kulturą fizyczną.

Kandydat na te studia powinien być przede wszystkim pasjonatem, który chce swoją pasję przekazać dalej. Powinien odznaczać się zdolnościami do analizy, by móc ocenić prognozę rozwoju dla każdego z podopiecznych i ustalić plan postępowania w taki sposób, aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty, nie przynosząc przy tym szkody.

Kierunek wychowanie fizyczne ma w sobie wiele z nauk społecznych i przyrodniczych. Szczególnie duży nacisk na tego typu studiach kładziemy na edukację w zakresie wychowania fizycznego, a więc na działanie skierowane na kształtowanie postaw prozdrowotnych czy prospołecznych, a do tego potrzebne są umiejętności pedagogiczne oraz właściwe podejście do drugiego człowieka. Proces kształcenia zaproponowany przez naszą Uczelnię zapewnia: zdobycie zasobu wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do realizowania wszelkich form zajęć ruchowych, uzyskania odpowiedniego poziomu sprawności fizycznej i przygotowania do uczestnictwa w kulturze fizycznej przez całe życie.

W trakcie studiów dominują zajęcia praktyczne, wzbogacone treściami teoretycznymi, które skoncentrowane są na zagadnieniach z dziedziny anatomii i antropologii, fizjologii, biochemii, pedagogiki, psychologii i socjologii, teorii wychowania fizycznego, zabaw i gier ruchowych, metodyki wychowania fizycznego, teorii i metodyki sportów indywidualnych i zespołowych, ćwiczeń kompensacyjno-korekcyjnych, edukacji zdrowotnej i wielu innych.

Wszystko po to, by absolwent był w stanie kompetentnie oddziaływać środkami fizycznymi na organizm i środkami społecznymi na osobowość w celu zaspokojenia potrzeb swoich podopiecznych w zakresie rozwoju ruchowego i by przygotować ich do dalszej dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną po zakończeniu edukacji.

W trakcie studiów na tym kierunku w naszej Uczelni student może skorzystać dodatkowo z bogatej oferty specjalizacji instruktorskich i trenerskich z: zespołowych gier sportowych, sportów indywidualnych, tańca, sportów zimowych i wodnych, z zakresu korektywy i odnowy biologicznej, przygotowania motorycznego, fitness czy menadżera sportu.

Tu filmik ze specjalizacji snowboardu!

Studia na kierunku Wychowanie Fizyczne w Białej Podlaskiej dają także możliwość rozwijania licznych pasji sportowych, które po ukończeniu edukacji można wykorzystać w swojej pracy zawodowej.

 

ZAPISZ SIĘ!

Ułatwienia dostępu