AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Organizacją konkursów na finansowanie badań naukowych zajmuje się:

1. Narodowe Centrum Nauki – projekty badawcze w zakresie badań podstawowych (teoretycznych)
2. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – projekty badawcze w zakresie badań stosowanych, czyli związanych z gospodarką (wspieranie komercjalizacji i innych form transferu wyników badań naukowych)
3. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – programy lub przedsięwzięcia

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

W AWF każdy wniosek o finansowanie projektu naukowego, przygotowany przez pracownika zgodnie z regulaminem danego konkursu, powinien być przesłany elektronicznie do Prorektora ds. Badań Naukowych i Wdrożeń oraz do Przewodniczącego Senackiej Komisji Nauki, co najmniej 45 dni przed upływem terminu składania wniosków. Szczegóły zawarte są w poniższych dokumentach:
Uchwała Nr 2/2016/2017 Senatu AWF Warszawa z dnia 18 października 2016 r., w sprawie: wyboru składów stałych komisji senackich w kadencji organów AWF Warszawa 2016-2020, - pobierz
Regulamin Senackiej Komisji Nauki - pobierz

________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Wniosek o otwarcie nowego tematu badań naukowych powinien być zaakceptowany przez Senacką Komisję Etyki Badań Naukowych. Należy złożyć stosowne formularze w wersji papierowej w Biurze ds. Nauki i elektronicznej wysyłając na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  • Regulamin Senackiej Komisji Etyki badań Naukowych - pobierz

  • Załącznik nr 1 – wzór wniosku o wydanie opinii - pobierz

  • Załącznik nr 2 – wzór informacji dla badanego - pobierz

  • Załącznik nr 3 – wzór zgody na udział w badaniu - pobierz

  • Załącznik nr 4 – wzór opinii promotora - pobierz

NARODOWE CENTRUM NAUKI

Informacje na temat harmonogramu konkursów, trybu i warunków składania wniosków dostępne są na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki http://ncn.gov.pl/

Podstawą kwalifikacji i oceny projektów badawczych jest przyjęty przez NCN podział na 25 paneli dziedzinowych, tematycznie pokrywających cały obszar badań naukowych. Panele zgrupowane zostały w trzech głównych działach:

  • Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce
  • Nauki Ścisłe i Techniczne
  • Nauki o Życiu


Wnioski z AWF powinny być kierowane do działu Nauki o Życiu - panel NZ7 Nauki o lekach i zdrowie publiczne: epidemiologia, choroby cywilizacyjne i społeczne zagrożenia środowiskowe dla zdrowia ludzi i zwierząt, medyczna i weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego, etyka, medycyna pracy, farmakoekonomika i dalej m.in.: NZ7_3 Promocja zdrowia, kultura fizyczna, NZ7_7 Rehabilitacja. Wniosek o finansowanie projektu badawczego składa się za pomocą Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki, Obsługa Strumieni Finansowania - zobacz. Należy przygotować elektroniczny formularz wniosku w systemie ZSUN/OSF w języku polskim i angielskim. Przed wysłaniem wniosku do NCN należy:

1. Sprawdzić, czy wszystkie dane oraz załączniki we wniosku są poprawne. Samo sprawdzenie kompletności wniosku w systemie przyciskiem „Sprawdź kompletność” nie gwarantuje tego, że wypełniono poprawnie wszystkie dane i załączono odpowiednie załączniki;
2. Zablokować ostateczną wersję wniosku do NCN;
3. Pobrać i podpisać potwierdzenia złożenia wniosku w konkursie – kierownik projektu oraz osoba/osoby upoważniona/upoważnione do reprezentacji podmiotu (podpis elektroniczny lub załączony scan podpisu na potwierdzeniu);
4. Załączyć podpisane potwierdzenia złożenia wniosku.


Po wypełnieniu wniosku i dodaniu odpowiednich załączników wniosek tylko w wersji elektronicznej należy wysłać do NCN, używając przycisku „Wyślij do NCN”.

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU


Informacje na temat harmonogramu konkursów dostępne są na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - zobacz

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO


Informacje na temat programów i przedsięwzięć MNISW dostępne są na stronie internetowej - zobacz