Polskie bazy ogólnodostępne

Polskie bazy ogólnodostępne

Bazy własne Biblioteki AWF

 • Bibliografia zawartości wybranych wydawnictw gromadzonych w Bibliotece Filii w Białej Podlaskiej – otwórz
 • Bibliografia Publikacji Pracowników Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filii w Białej Podlaskiej – otwórz
 • Bibliografia Prac Magisterskich Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filii w Białej Podlaskiej – otwórz
 • Bibliografia Prac Doktorskich Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filii w Białej Podlaskiej – otwórz
 • Bibliografia zawartości czasopism i innych wydawnictw AWF w Warszawie – otwórz
 • Bibliografia Publikacji Pracowników Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie – otwórz
 • Katalog prac doktorskich i rozpraw habilitacyjnych AWF w Warszawie – otwórz
 • Katalog prac magisterskich i licencjackich AWF w Warszawie – otwórz
 • e-Kolekcja Czasopism Polskich – Przegląd Sportowy – otwórz
 • Bibliografia zawartości wybranych wydawnictw AWF w Krakowie (do roku 1999) – otwórz
 • Bibliografia zawartości wybranych wydawnictw AWF w Krakowie (od 2000 do 2012 r.) – otwórz
 • Bibliografia publikacji pracowników AWF w Krakowie (do roku 2008) – otwórz
 • Bibliografia publikacji pracowników AWF w Krakowie (od roku 2009) – otwórz
 • Bibliografia prac doktorskich, magisterskich i licencjackich obronionych w AWF w Krakowie – otwórz
 • Bibliografia Zawartości Czasopism AWF w Poznaniu – SPORT – otwórz
 • Bibliografia publikacji pracowników AWF w Poznaniu – otwórz
 • Bibliografia prac doktorskich AWF w Poznaniu – otwórz
 • Bibliografia zawartości czasopism AWF we Wrocławiu – otwórz
 • Bibliografia Publikacji Pracowników Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu do 2001 r. – otwórz
 • Bibliografia Publikacji Pracowników Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu od 2002 r. – otwórz
 • Bibliografia zawartości wydawnictw gromadzonych w BG AWF w Gdańsku – otwórz
 • Bibliografia publikacji pracowników AWFiS w Gdańsku – otwórz
 • Bibliografia rozpraw doktorskich Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku od r. 2000 – otwórz
 • Bibliografia prac magisterskich Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku od r. 2000 – otwórz
 • Bibliografia prac dyplomowych Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku od r. 2000 – otwórz
 • Bibliografia zawartości czasopism, dorobek pracowników, prace doktorskie, prace magisterskie AWF w Katowicach – otwórz

Inne bazy danych

 • Nauka Polska – baza danych Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczegootwórz
 • ARIANTA – Naukowe i Branżowe Polskie Czasopisma Elektroniczne – otwórz
 • Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN) otwórz
 • Biblioteka Nauki CEON – wspólne wyszukiwanie w polskich bazach Wirtualnej Biblioteki Nauki – otwórzBazEkon- Baza bibliograficzno-pełnotekstowa z nauk ekonomicznych i pokrewnych tworzona przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i udostępniana przez ICM – otwórzBazTech – Bibliograficzno–pełnotekstowa baza danych polskich czasopism z zakresu nauk technicznych, nauk ścisłych i ochrony środowiska tworzona przez konsorcjum bibliotek i udostępniana przez ICM – otwórzCentral European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) – Baza bibliograficzna środkowoeuropejskich czasopism z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych – otwórzPolish Scientific Journals Database (PSJD) – Baza bibliograficzna z polskich czasopism z nauk ścisłych i medycznych tworzona przez ICM – otwórz

 

 • Bazy Biblioteki Narodowej – otwórz
 • BAZA PEDAGOG – Baza dziedzinowa rejestrująca opisy publikacji z zakresu edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego oraz pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, tworzona przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Opolskiego- otwórz
 • Baza Biogramów – Baza zawiera opisy bibliograficzne biogramów i bibliografii osobowych Polaków ; baza powstała w Bibliotece Jagiellońskiej – otwórz
 • Problemy Niepełnosprawnych – otwórz
 • DocMed – otwórz
 • ARTON – otwórz
 • Ogólnodostępne bazy i informatory polskie – wykaz Biblioteki Jagiellońskiej – otwórz