Web of Science

Web of Science

Platforma obejmuje różne bazy danych, w tym bazy abstraktowo-bibliometryczne, tzw. indeksy cytowań oraz pochodne baz bibliometrycznych (patrz poniżej), które zawierają podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism, znajdujących się na liście Master Journal List (tzw. Lista Filadelfijska – wykaz tytułów czasopism indeksowanych w bibliograficznych bazach Web of Science).

Indeksy cytowań Web of Science Core Collection:

oraz pochodne baz bibliometrycznych:

Znalezione obrazy dla zapytania clarivate analytics

Narzędzia bibliometryczne:

UWAGA !!! Informujemy, iż ukazała się nowa edycja bazy Journal Citation Reports (JCR) ze wskaźnikiem Impact Factor za 2019 rok.

Pełna lista tytułów ujętych w edycji JCR 2020

Lista nowych czasopism, które otrzymały wskaźnik IF

  • InCites – dodatek do Web of Science


InCites Benchmarking & Analytics to narzędzie wspierające wszelkiego rodzaju prace analityczne, wykorzystujące dane z Web of Science Core Collection. Narzędzie przeznaczone jest zarówno dla osób zarządzających instytucjami naukowymi i bibliotekarzy, jak i autorów oraz redaktorów czasopism naukowych.
Głównym celem wdrożenia tego rozwiązania w Polsce jest umożliwienie polskim instytucjom naukowym dokonywania zaawansowanych analiz bibliometrycznych w związku z ministerialnymi programami doskonałości: Uczelnia Badawcza oraz Regionalna Inicjatywa Doskonałości, a także w związku z programem Wsparcie dla Czasopism Naukowych.

  • analizuje dane zawarte w bazach SCIE, SSCI, AHCI, ESCI, JCR i ESI (Web of Science Core Collection)

Jak korzystać? praktyczny przewodnik wraz z przykładami zastosowania-  kompendium.

Każdy użytkownik, który chce skorzystać z InCites, musi posiadać osobiste konto na platformie Web of Science.

Konto można założyć wybierając w menu opcję “Sign In” a następnie “Register”, patrz: logowanie

Dodatkowe bezpłatne narzędzia:

  • EndNote onlinejak gromadzić i wykorzystywać bibliografię załącznikową

Publons – jak docenić proces recenzji naukowych

Kopernio – najkrótsza droga do pełnych tekstów

  • Saved Searches & Alerts a także Search history – zapisywanie wyników wyszukiwania i możliwość powrotu do nich po pewnym czasie

Jak korzystać?

Dostęp:

  • bezpośrednio przez stronę producenta.
  • spoza Uczelni – dostęp z komputerów domowych: należy najpierw założyć darmowe konto w serwisie Web of Science, korzystając z komputera podłączonego do sieci Uczelni. Następnie zalogować się na konto, będąc w sieci Uczelni. Po wykonaniu tych czynności, można korzystać z bazy, logując się na swoje konto z każdego komputera podłączonego do sieci Internet (również poza Uczelnią).

Więcej informacji na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki.