Zagraniczne bazy ogólnodostępne

Zagraniczne bazy ogólnodostępne

Europe PMC – repozytorium recenzowanej literatury naukowej z obszaru nauk o życiu. Indeksuje abstrakty, pełne teksty artykułów, książki, patenty, preprinty, rekordy z bazy AGRICOLA oraz przewodniki medyczne.

DOAB – Directory of Open Access Books – baza, która oferuje dostęp do pełnotekstowych wersji książek, udostępnionych na zasadzie Open Access z takich dziedzin jak: sport, rehabilitacja, medycyna, biologia, chemia, geografia, ekonomia.

Kinesiology Publicationsbaza publikacji z dziedziny sportu, zdrowia, wychowania fizycznego i tańca sięgający 1949 roku.

PROSPERO międzynarodowa baza danych z rejestrowanymi przeglądami systematycznymi w zakresie szeroko rozumianego zdrowia. Do bazy zgłasza się protokół problemu badawczego co pozwala na uniknięcie powielania prowadzonych już badań. Jednocześnie umożliwia przegląd zamieszczonych protokołów badawczych.

Free Medical Books – książki medyczne dostępne bezpłatnie on-line.

Free Medical Journals – baza bezpłatnych medycznych czasopism elektronicznych.

HighWire Press – serwis oferujący dostęp do pełnych tekstów artykułów z zakresu medycyny, biologii, fizyki i socjologii.

DOAJ – (Directory of Open Access Journals) – baza czasopism pełnotekstowych dostępnych bezpłatnie, obejmuje artykuły ze wszystkich dziedzin wiedzy.

PubMed – serwis National Library Medicine of USA i National Institutes of Health USA. Zawiera opisy bibliograficzne artykułów z czasopism z zakresu nauk przyrodniczych, medycyny, pielęgniarstwa, systemu opieki zdrowotnej, stomatologii, weterynarii. Pokrywa się z zasobami bazy MEDLINE.

INGENTA – wielodziedzinowa baza czasopism.

PubMed Central – baza zawierająca darmowe pełne teksty artykułów z zakresu biomedycyny i nauk o życiu udostępniana przez U.S. National Library of Medicine