Dziekani

Dziekani

doc. dr Władysław ROMANOWSKI

Z-ca dziekana AWF ds. Filii
- (1970-1972)

doc. dr Kazimierz CZAJKOWSKI

Prodziekan ds. Dydaktyki
- (1973-1977)

doc. dr Włodzimierz STAROSTA

Dziekan Filii AWF
- (1977-1979)

doc. dr Teresa RACZKOWSKA-BEKIESIŃSKA

Dziekan Filii
- (1980-1981)

doc. dr Juliusz CZAPLICKI

Dziekan Filii AWF
- (1981-1984)

doc. dr hab. Maria MAŃKOWSKA

Dziekan ds. Filii
- (1984-1985)

doc. dr Erazm WASILEWSKI

Dziekan ZWWF
- (1985-1990)

prof. dr hab. Jerzy SADOWSKI

Dziekan ZWWF
- (2001-2002)
Dziekan ZWWF
- (2008-2012)

dr hab. prof. AWF Ryszard CIEŚLIŃSKI

Dziekan ZWWF
- (2002-2005)

dr hab. prof. AWF Krystyna GÓRNIAK

Dziekan WWFiS
- (2012-2016)

dr hab. prof. AWF Wojciech PIASECKI

Dziekan WTiZ
- (2014-2019)

dr hab. prof. AWF Hubert MAKARUK

Dziekan WWFiZ
- (2019-2024)