Prorektorzy

Prorektorzy

doc. dr Erazm WASILEWSKI

Prorektor AWF ds. Filii
- (1970-1973)
- (1980-1984)

doc. dr Antoni OLSZOWSKI

Prorektor ds. Filii AWF
- (1973-1979)

doc. dr hab. Jacek ZIELIŃSKI

Prorektor ds. Filii AWF
- (1979-1980)

dr hab. prof. AWF Ryszard CIEŚLIŃSKI

Prorektor ds. IWFiS
- (1999-2001)

Prorektor ds. Kształcenia Zamiejscowego
- (2001-2002)

prof. dr hab. Jerzy SADOWSKI

Prodziekan ds. IWFiS
- (1990-1996)

Prorektor ds. Kształcenia Zamiejscowego
- (2002-2005)

Prorektor ds. Rozwoju i Kształcenia Zamiejscowego
- (2005-2008)

Prorektor ds. Ogólnych AWF Warszawa
- (2012-2016)

Prorektor AWF ds. Filii
- (2016-2024)