Kadencje władz 1970 – 2024

Kadencje władz 1970 – 2024

1970 – Filia AWF w Białej Podlaskiej

 

Kadencja władz 1970 – 1971

Prorektor AWF ds. Filii
doc. dr Erazm WASILEWSKI (1970-1971)

Z-ca dziekana AWF ds. Filii
doc. dr Władysław ROMANOWSKI (1970-1971)

Kadencja władz 1971-1974

Prorektor AWF ds. Filii
doc. dr Erazm WASILEWSKI (1971-1973)
Prorektor ds. Filii AWF
doc. dr Antoni OLSZOWSKI (1973-1974)

Z-ca dziekana AWF ds. Filii
doc. dr Władysław ROMANOWSKI (1971-1972)
Prodziekan ds. Dydaktyki
doc. dr Kazimierz CZAJKOWSKI (1973-1974)
Kierownik Filii ds. Nauki
doc. dr med. Jerzy SZCZEPAŃSKI (1973-1974)
Kierownik Studiów Zaocznych
mgr Danuta ŻBIKOWSKA-ROMANOWSKA (1973-1974)

Kadencja władz 1974-1977

Prorektor AWF ds. Filii
doc. dr Antoni OLSZOWSKI (1974-1977)

Prodziekan ds. Dydaktyki
doc. dr Kazimierz CZAJKOWSKI (1974-1977)
Prodziekan ds. Nauki
doc. dr med. Jerzy SZCZEPAŃSKI (1974-1977)
Kierownik Studiów Zaocznych
mgr Danuta ŻBIKOWSKA-ROMANOWSKA (1974/75)
Prodziekan ds. Studiów Zaocznych
doc. dr Włodzimierz STAROSTA (1976-1977)

Kadencja władz 1977-1980

Prorektor AWF ds. Filii
doc. dr Antoni OLSZOWSKI (1977-1979)
Dziekan Filii AWF
doc. dr hab. Włodzimierz STAROSTA (1977-1979)
Prorektor AWF ds. Filii
doc. dr hab. Jacek ZIELIŃSKI (1979-1980)

Prodziekan ds. Nauki
doc. dr Kazimierz CZAJKOWSKI (1977-1978)
Prodziekan ds. Nauki
doc. dr Teresa RACZKOWSKA-BEKIESIŃSKA (1978-1979)
Prodziekan ds. Nauki
doc. dr Seweryn SULISZ (1979-1980)
Prodziekan ds. Studiów Zaocznych
doc. dr Zbigniew DANILKIEWICZ (1977-1979)
Prodziekan ds. Studiów Zaocznych
mgr Leon TRZECIAK (1979-1980)

Kadencja władz 1980-1981

Prorektor AWF ds. Filii
doc. dr Erazm WASILEWSKI (1980-1981)
Dziekan Filii AWF
doc. dr Teresa RACZKOWSKA-BEKIESIŃSKA (1980-1981)

Prodziekan ds. Nauki
doc. dr Franciszek Jan LIS (1980-1981)
Prodziekan ds. Studenckich
doc. dr Danuta NAŁĘCKA (1980-1981)
Prodziekan ds. Studiów Zaocznych
dr Mieczysław BYTNIEWSKI (1980-1981)

Kadencja władz 1981-1984

Prorektor AWF ds. Filii
doc. dr Erazm WASILEWSKI (1981-1984)
Dziekan Filii AWF
doc. dr Juliusz CZAPLICKI (1981-1984)
po. Dziekana Wydziału Filii AWF
doc. dr Ryszard CIEŚLIŃSKI (1982-1983)

Prodziekan ds. Dydaktycznych
doc. dr Ryszard CIEŚLIŃSKI (1981-1984)
Prodziekan ds. Nauki
doc. dr Franciszek Jan LIS (1981-1984)
Prodziekan ds. Studenckich
doc. dr Regina WASILEWSKA (1981-1984)
Prodziekan ds. Studiów Zaocznych
dr Władysław KUDELSKI (1981-1982)
Kierownik Studiów Zaocznych i Podyplomowych
doc. dr Henryk MIERZWIŃSKI (1982-1984)

 

1984 – Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego

 

Kadencja władz 1984-1987

Dziekan ds. Filii
doc. dr hab. Maria MAŃKOWSKA (1984-1985)
Dziekan ZWWF
doc. dr Erazm WASILEWSKI (1985-1987)

Prodziekan ds. Dydaktycznych
dr Stanisław ARASYMOWICZ (1984-1985)
Prodziekan ds. Dydaktyki
doc. dr Ryszard CIEŚLIŃSKI (1986-1987)
Prodziekan ds. Nauki
doc. dr Franciszek JAN LIS (1984-1985)
Prodziekan ds. Nauki
doc. dr hab. Henryk MIERZWIŃSKI (1986-1987)
Prodziekan ds. Studenckich
dr Krystyna GÓRNIAK (1984)
Prodziekan ds. Studenckich
Adam WILCZEWSKI (1984-1987)
Prodziekan ds. Studiów Zaocznych
doc. dr Juliusz CZAPLICKI (1984-1987)

Kadencja władz 1987-1990

Dziekan ZWWF
doc. dr Erazm WASILEWSKI (1987-1990)

Prodziekan ds. Dydaktyki
doc. dr Ryszard CIEŚLIŃSKI (1987-1990)
Prodziekan ds. Nauki
doc. dr hab. Henryk MIERZWIŃSKI (1987-1990)
Prodziekan ds. Studenckich
dr Witold BURZYŃSKI (1987-1990)
p.o. Prodziekana ds. Studenckich
dr Krystyna GÓRNIAK (1989-1990)
Prodziekan ds. Studiów Zaocznych
doc. dr Juliusz CZAPLICKI (1987-1990)

 

1990 – Instytut Wychowania Fizycznego i Sportu

 

Kadencja władz 1990-1993

Prodziekan / Dyrektor ds. IWFiS
dr Jerzy SADOWSKI (1990-1993)

Z-ca dyrektora Instytutu ds. Dydaktyki
doc. dr Ryszard CIEŚLIŃSKI (1990-1993)
Z-ca Dyrektora Instytutu ds. Nauki
doc. dr hab. Henryk MIERZWIŃSKI (1990-1993)
Z-ca Dyrektora Instytutu ds. Studenckich
dr Krystyna GÓRNIAK (1990-1993)
Z-ca Dyrektora Instytutu ds. Studiów Zaocznych
dr Józef BERGIER (1990-1993)

Kadencja władz 1993-1996

Prodziekan / Dyrektor ds. IWFiS
dr Jerzy SADOWSKI (1993-1996)

Z-ca dyrektora Instytutu ds. Dydaktyki
doc. dr Ryszard CIEŚLIŃSKI (1993-1996)
Z-ca dyrektora Instytutu ds. Nauki
doc. dr hab. Henryk MIERZWIŃSKI (1993-1996)
Z-ca dyrektora Instytutu ds. Studenckich
dr Krystyna GÓRNIAK (1993-1996)
Z-ca dyrektora Instytutu ds. Studiów Zaocznych
dr Janusz JASZCZUK (1993-1996)

Kadencja władz 1996-1999

Prorektor ds. IWFiS
dr hab. prof. AWF Ryszard CIEŚLIŃSKI (1996-1999)
Dyrektor ds. IWFiS
dr Jerzy SADOWSKI (1996-1999)

Z-ca Dyrektora Instytutu ds. Dydaktycznych
dr Krystyna GÓRNIAK (1996-1997)
Z-ca Dyrektora Instytutu ds. Nauki
dr Józef BERGIER (1996-1997)
Z-ca Dyrektora Instytutu ds. Nauki
dr Tadeusz ZARADKIEWICZ (1997-1999)
Z-ca Dyrektor Instytutu ds. Studentów
dr Krystyna KAŁUŻA (1996-1999)
Z-ca Dyrektora Instytutu ds. Studiów Zaocznych
dr Janusz JASZCZUK (1996-1999)

 

2001 Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego

 

Kadencja władz 1999-2002

Prorektor ds. IWFiS / Prorektor ds. Kształcenia Zamiejscowego
dr hab. prof. AWF Ryszard CIEŚLIŃSKI (1999-2001) / (2001-2002)
Dziekan IWFiS /Dziekan ZWWF
dr hab. prof. AWF Jerzy SADOWSKI (1999-2001) / (2001-2002)

Prodziekan ds. Dydaktyki
dr Stefan LITWINIUK (1999-2002)
Prodziekan ds. Nauki
dr Tadeusz ZARADKIEWICZ (1999-2002)
Prodziekan ds. Studentów
dr Krystyna KAŁUŻA (1999-2002)
Prodziekan ds. Studiów Zaocznych
dr Janusz JASZCZUK (1999-2002)

Kadencja władz 2002-2005

Prorektor ds. Kształcenia Zamiejscowego
dr hab. prof. AWF Jerzy SADOWSKI (2002-2005)
Dziekan ZWWF
dr hab. prof. AWF Ryszard CIEŚLIŃSKI (2002-2005)

Prodziekan ds. Dydaktyki
dr Stefan LITWINIUK (2002-2005)
Prodziekan ds. Nauki
dr Adam WILCZEWSKI (2002-2005)
Prodziekan ds. Studentów
dr Krystyna KAŁUŻA (2002-2005)
Prodziekan ds. Studiów Zaocznych
dr Janusz JASZCZUK (2002-2005)

Kadencja władz 2005-2008

Prorektor ds. Rozwoju i Kształcenia Zamiejscowego
dr hab. prof. AWF Jerzy SADOWSKI (2005-2008)
Dziekan ZWWF
dr hab. prof. AWF Ryszard CIEŚLIŃSKI (2005-2008)

Prodziekan ds. Dydaktyki
dr Stefan LITWINIUK (2005-2008)
Prodziekan ds. Nauki
dr Adam WILCZEWSKI (2005-2008)
Prodziekan ds. Studentów
dr Krystyna KAŁUŻA (2005-2008)
Prodziekan ds. Studiów Zaocznych
dr Janusz JASZCZUK (2005-2008)

 

2008 – Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

 

Kadencja władz 2008-2012

Dziekan WWFiS
dr hab. prof. AWF Jerzy SADOWSKI (2008-2012)

Prodziekan ds. Kształcenia
dr hab. prof. AWF Krystyna GÓRNIAK (2008-2012)
Prodziekan ds. Kierunku WF
dr Hubert MAKARUK (2008-2012)
Prodziekan ds. Nauki
dr hab. prof. AWF Robert CHARMAS (2008-2009)
Prodziekan ds. Nauki
dr hab. prof. AWF Andrzej MASTALERZ (2009-2012)
Prodziekan ds. Studentów
dr Marcin BOCHENEK (2008-2012)

Kadencja władz 2012-2016

Prorektor AWF ds. Ogólnych
dr hab. prof. AWF Jerzy SADOWSKI (2012-2016)
Dziekan WWFiS
dr hab. prof. AWF Krystyna GÓRNIAK (2012-2016)

Prodziekan ds. Kierunków Studiów
dr Małgorzata LICHOTA (2012-2014)
Prodziekan ds. Kształcenia
dr hab. prof. AWF Hubert MAKARUK (2012-2014)
Prodziekan ds. Nauki
dr hab. prof. AWF Adam CZAPLICKI (2012-2014)
Prodziekan ds. Studentów
dr Marcin BOCHENEK (2012-2014)

 

2014 – Filia AWF Warszawa w Białej Podlaskiej

 

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Prorektor AWF ds. Ogólnych
prof. dr hab. Jerzy SADOWSKI (2014-2016)
Dziekan WWFiS
dr hab. prof. AWF Krystyna GÓRNIAK (2014-2016)

Prodziekan ds. Kształcenia
dr hab. prof. AWF Hubert MAKARUK (2014-2016)
Prodziekan ds. Nauki
dr hab. prof. AWF Adam CZAPLICKI (2014-2016)
Prodziekan ds. Studentów
dr Marcin BOCHENEK (2014-2016)

Wydział Turystyki i Zdrowia

Dziekan WTiZ
dr hab. prof. AWF Wojciech PIASECKI (2014-2016)

Prodziekan ds. Kształcenia WTiZ
dr Małgorzata SKIERT (2014-2016)
Prodziekan ds. Studentów WTiZ
dr Przemysław KĘDRA (2014-2016)

Kadencja władz 2016-2020

Prorektor AWF ds. Filii
prof. dr hab. Jerzy SADOWSKI (2016-2020)
Dziekan WWFiS
dr hab. prof. AWF Hubert MAKARUK (2016-2019)

Prodziekan ds. Rozwoju
dr Anna BODASIŃSKA (2016-2019)
Prodziekan ds. Studiów o Profilu Praktycznym
dr Janusz ZIELIŃSKI (2016-2019)
Prodziekan ds. Studiów o Profilu Ogólnoakademickim
dr hab. prof. AWF Tomasz NIŹNIKOWSKI (2016-2019)

Dziekan WTiZ
dr hab. prof. AWF Wojciech PIASECKI (2014-2019)

Prodziekan ds. Kształcenia WTiZ
dr Małgorzata SKIERT (2014-2019)
Prodziekan ds. Studentów WTiZ
dr Przemysław KĘDRA (2014-2019)
Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju WTiZ
dr hab. prof. AWF Maciej PŁASZEWSKI (2014-2019)

 

2019 – Wydział Wychowania Fizycznego i Zdrowia (Filia AWF)

 

Dziekan WWFiZ
dr hab. prof. AWF Hubert MAKARUK (2019-2020)

Prodziekan ds. Rozwoju
dr Anna BODASIŃSKA (2019-2020)
Prodziekan ds. Studiów o Profilu Praktycznym
dr Janusz ZIELIŃSKI (2019-2020)
Prodziekan ds. Studiów o Profilu Ogólnoakademickim
dr hab. prof. AWF Tomasz NIŹNIKOWSKI (2019-2020)

Kadencja władz 2020-2024

Prorektor AWF ds. Filii
prof. dr hab. Jerzy SADOWSKI (2020-2024)
Dziekan WWFiZ
dr hab. prof. AWF Hubert MAKARUK (2020-2024)

Prodziekan ds. Kierunków Medycznych
dr Martyna JAROCKA (2020-2024)
Prodziekan ds. Rozwoju
dr Anna BODASIŃSKA (2020-2024)
Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich
dr Janusz ZIELIŃSKI (2020-2024)