Zakład Gier Zespołowych

Zakład Gier Zespołowych

Sekretariat:
mgr Anna Gębka
anna.gebka@awf.edu.pl
pok. 134
tel. +48 83 342-87-29

 

 

dr Janusz Zieliński

tel. 83 342-88-06, wew. 806

nr pokoju – 141

janusz.zielinski@awf.edu.pl

Dyżury i konsultacje: poniedziałek 9:00 – 10:00, czwartek 10:00 – 11:00

tel. 83 342 88 78 wew. 878, 83 342 87 32 wew. 732

anna.bodasinska@awf.edu.pl

Konsultacje: piątek 9:45 – 10:45 (pokój nr 54 w hali widowiskowo-sportowej przy ul. Marusarza);

Dyżur: wtorek 11:00-12:30 (pokój nr 147  główny gmach uczelni)

 

tel. 83 342 88 78 wew. 878, 83 342 88 87 wew. 887

54 (ACEPiR)

slawomir.bodasinski@awf.edu.pl

Dyżur: czwartek 9:30 – 11:00 (pokój 54),

Konsultacje: środa 17:00 – 18:30 (pokój 54 ACEPiR)

tel. 83 342-88-38, wew. 838

ul. Warszawska 29, pok. 23 Szkoły Trenerów

tomasz.buraczewski@awf.edu.pl

Dyżury i konsultacje: wtorek 9:00-10:00, środa 9:45-11:15

tel. 83 342-88-38, wew. 838

ul. Warszawska 29, pok. 19

leszek.cicirko@awf.edu.pl

Dyżury i konsultacje: środa 9:15 – 10:15, czwartek 10:00 – 11:00

tel. 83 342-87-23, wew. 723

nr pokoju – 107

pawel.wolosz@awf.edu.pl

Dyżury i konsultacje: środa 10:00-11:30, czwartek 10:00-11:30

tel. 83 342-88-39, wew. 839

nr pokoju – 29 (pokój Szkoły Trenerów)

bogusz.suchecki@awf.edu.pl

Dyżury i konsultacje: wtorek 11:00 – 12:00, środa 11:00 – 12:00 (pokój Szkoły Trenerów 29)

Ułatwienia dostępu