Zakład Gimnastyki

Zakład Gimnastyki

Sekretariat:
mgr Katarzyna Kuśmierczyk
katarzyna.kusmierczyk@awf.edu.pl
pok. 134
tel. +48 83 342-87-65

 

 

dr hab. prof. AWF Tomasz Niźnikowski

tel. 83 342-87-58, wew. 758

nr pokoju – 122

tomasz.niznikowski@awf.edu.pl

Dyżur: wtorek 11:30-13:00 (pok. 122); Konsultacje: piątek 18:00-19:30 (sala gimnastyczna)

tel. 83 342-87-61, wew. 761

nr pokoju – 109

piotr.kusmierczyk@awf.edu.pl

Dyżur: poniedziałek 11:30-13:00 (pok. 109); Konsultacje: środa 18:00-19:30 (sala gimnastyczna)

tel. 83 342-87-56, wew. 756

nr pokoju – 106

waldemar.wisniowski@awf.edu.pl

Dyżur: wtorek 11:30 – 13:00 (pok. 106); Konsultacje:  wtorek 18:00 – 19:30 (sala gimnastyczna)

tel. 83 342-87-56, wew. 756

nr pokoju – 8

marta.nogal@awf.edu.pl

Dyżur: czwartek 9:30-11:00; Konsultacje: poniedziałek 18:00-19:30 (sala gimnastyczna)

tel. 83 342-87-56, wew. 756

nr pokoju – 106

michal.biegajlo@awf.edu.pl

Dyżur: środa 12:00 – 13:00 (pok. 106); Konsultacje: czwartek 18:00-20:00 (sala gimnastyczna)