Zakład Metodyki Wychowania Fizycznego

Zakład Metodyki Wychowania Fizycznego

Sekretariat:
mgr Anna Gębka
anna.gebka@awf.edu.pl
pok. 134
tel. +48 83 342-87-29

dr Magdalena Plandowska

tel. 83 342-87-44, wew. 744

nr pokoju – 324

magdalena.plandowska@awf.edu.pl

Dyżury i konsultacje: poniedziałek 9:00-10:00  piątek 12:00-13:00

tel. 83 342-87-50, wew. 750

nr pokoju – 333

krystyna.gorniak@awf.edu.pl

Dyżury i konsultacje: środa 12:00-13:00, piątek 10:00-11:00

tel. 83 342-87-44, wew. 744

nr pokoju – 324

maria.bilska@awf.edu.pl

Dyżury i konsultacje: wtorek 10:15 – 11:15, czwartek 11:00 – 12:00

tel. 83 342-87-43, wew. 743

nr pokoju – 323

ireneusz.chaliburda@awf.edu.pl

Dyżury i konsultacje: wtorek 9:00-10:00, poniedziałek 13:15-14:15

tel. 83 342-87-52, wew. 752

nr pokoju – 334

malgorzata.lichota@awf.edu.pl

Dyżury i konsultacje: środa 11.30 – 12.15, czwartek 13.00 – 13.45

 

tel. 83 342-87-45, wew. 745

nr pokoju – 337

beata.makaruk@awf.edu.pl

Dyżur: środa 11:30 – 12:30, Konsultacje: piątek 9:00 – 10:00

tel. 83 342-87-43, wew. 743

nr pokoju – 324

dorota.rozanska@awf.edu.pl

Dyżury i konsultacje: piątek 9:00 – 9:45, czwartek 10:30 – 11:30

Ułatwienia dostępu