Opłaty

Opłaty

WYSOKOŚĆ OPŁAT

Kandydat na studia wnosi opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł

W przypadku gdy kandydat ubiega się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek studiów wnosi odrębnie opłatę za postępowanie rekrutacyjne na każdym z nich. Opłatę rekrutacyjną należy wnieść, po zarejestrowaniu się w SER, na przydzielony przez system indywidualny numer rachunku bankowego.

Brak potwierdzenia wpłynięcia opłaty rekrutacyjnej w wyznaczonym przez uczelnie terminie dyskwalifikuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia jest bezzwrotna.

 

Opłata za elektroniczną legitymację studencką ELS

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie wnosi opłatę za Elektroniczną Legitymację Studencką w wysokości 22 zł.

Opłatę należy wnieść, na przydzielony przez system indywidualny numer rachunku bankowego w Systemie Elektronicznej Rekrutacji.

Kandydaci, którzy są lub byli studentami AWF Warszawa lub Filii w Białej Podlaskiej i posiadają ELS nie wnoszą opłaty.

Ułatwienia dostępu